Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Truyện Tích Phật Giáo


...... ... .

 

Truyện Cổ Phật Giáo

Tập 5
Thích Minh Chiếu
Sưu tập

 ---o0o---

Mục lục Tập 5

Phần 01

Chuyện con ngỗng trời vàng

Ðường lầy

Ô Sào thiền sư

Năm con lừa

Hành động bất khả tư nghì của một bậc đã tu chứng

 

Phần 02 

Cụ già tu mướn

Lạy Phật cầu chồng

Khang Hy tìm Phổ Hiền

Phật ở đâu?

 Ðức Phật và Chiến Già

 

Phần 03 

 Chàng nhạc sĩ và ông vua trời

 Phật tích chùa Hương

 Hai thằng đệ tử

 Không ham sắc được quyền cao

 Người yêu muôn thuở

 

Phần 04 

 Con thằng lằn chọn nghiệp

 Ánh mắt từ bi

 La Hán mù

 Bảy nàng công chúa

 Một đạo sĩ chí hiếu

 

Phần 05 

 Bất diệt trong sanh diệt

 Bảy bước thăng trầm

 Chim cú mèo

 Phất Già Sa Vương với pháp vô thượng

 Oán thù vay trả

 

Phần 06 

 Ðáng mặt cao tăng

 Sư đệ

 Lòng từ  bi còn kém

 Có khi gương vỡ lại lành hơn xưa

 Thiền trong mọi phút

 

Phần 07 

 Kiếp luân hồi

 Bát nê hồ

 Phá táo đoạ

 Ryonen

 Một lễ trai tăng lạ thường

 

Phần 08 

 Vậy sao???

 Vết thương nặng nhất

 Phục hổ thu đồ đệ

 Ðóa hoa vương quốc

 Pháp sư đậu hủ

 Ảo ảnh

 

- o0o -

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 5

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |

---o0o---

Vi Tính: Tịnh Tâm, Tịnh Hương

Trình bày: Nhị Tuờng
Cập nhật : 01-12-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Truyện Tích Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544


home.gif (2141 bytes)