Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tủ Sách Phật Học


...... ... .

 

 


Đức Phật :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập các bài viết về Phật Đản

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập 75 bài viết về ngày Phật Thành Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Á
nh Đạo Vàng. Võ Đình Cường
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Cuộc đời Ðức Phật Thích Ca . Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật Lịch Sử. H.W. Schumann; Trần Phương Lan dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và Phật Pháp . HT.Narada. Phạm Kim Khánh dịch Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Trên đường hoằng pháp của Phật tổ Gotama . Nguyễn Văn Hiểu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và hào quang chân lý. GS. Lokanatha. TT. Thích Giải Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Ernest K. S. Hunt. Tịnh Minh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đức Phật Gotama, Tối thượng Y Vương. Dr. Ananda Nimalasuria
ICONFLASH.jpg (769 bytes) 32 tướng tốt và 80 vẽ đẹp của Phật.  HT Thích Huyền Tôn ( khảo dịch)Kinh Điển :

 

Dịch từ Pali Tạng :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trung Bộ . HT Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tăng Chi Bộ HT Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tiểu Bộ HT Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trường Bộ  HT Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tương Ưng Bộ HT Minh Châu dịch

 

Dịch từ Hán Tạng :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trung A Hàm.Thích Tuệ Sỹ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tăng Nhất A Hàm . Thích Tuệ Sỹ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tạp A Hàm . Thích Đức Thăng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trường A Hàm Thích Tuệ Sỹ dịch

 

Kinh Hiền Ngu  Thích Trung Quán dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  HT. Thích Duy Lực dịch
Kinh Hiền Ngu  Thích Trung Quán dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  HT. Thích Duy Lực dịch
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết.  Thích Tuệ Sỹ dịch
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Luận :

 

Trung Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Câu Xá Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Đại Trí Độ Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Duy thức học. Tuệ Quang

Chỉ Quán Luận .  HT. Thích Trí Quang dịch
Thức Thứ Tám . Tiến Sĩ Lâm Như Tạng
Trung Luận. BT Long Thọ .
Thích Viên Lý dịch
Thành Duy Thức Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Bồ Đề Ly Tướng Luận. HT. Thích Tâm Châu dịch
Nhiếp Đại Thừa Luận. HT. Thích Trí Quang dịch
Đại Thừa Khởi Tín Luận. HT. Thích Trí Quang dịch
Thắng Pháp Tập Yếu Luận. HT. Thích Minh Châu dịch
Thanh Tịnh Đạo Luận. Buddhaghosa. NS Trí Hải dịch

Du Già Sư Địa Luận Thích HT. Thích Tâm Châu dịch

Vi Diệu Pháp toát yếu. Nārada Mahā Thera. Phạm Kim Khánh dịch
Văn học A Tỳ Đàm ở Miến Điện. Shwe Zan Aung.Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ. Jintaro Takakusu. . Giác Nguyên dịch
Giáo tài A-tỳ-đàm. Hòa thượng Saddhammajotika. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
Tâm Lý và Triết học Phật giáo Nina Van Gorkom. Tỳ kheo Thiện Minh dịch

Nhân duyên. Tiến sĩ Lâm Như Tạng

 

Kinh 42 chương. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)

Kinh Di Giáo. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)

Kinh Dược Sư. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)
 

 

Phật Học cơ bản

Phật học cơ bản. ( 3 tập)  Nhiều tác giả 
Cư Trần Lạc Đạo ( 3 tập) Cư Sĩ Chính Trực
Nguồn mạch tâm linh. Ni Sư Trí Hải
Phật Học Phổ Thông ( 12 khóa ) . HT. Thích Thiện Hoa
Đạo gì ? Thích Trí Siêu

Tu nhà. Thích Chân Tính

Chánh Giác Tông. HT Bửu Chơn
Phật học khái luận. Thích Chơn Thiện 

Hé mở cửa giải thoát. Thích Thanh Từ
Tìm hiểu phước bố thí. Tỳ khưu Hộ Pháp
Chánh Pháp và hạnh phúc. Thích Minh Châu
Khai Thị (tập 01). Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khai Thị (tập 02). Hòa Thượng Tuyên Hóa

Kiến thức căn bản Phật giáo  TT. Thích Bảo Lạc
Sống tỉnh thức trong cuộc đời. Thích Nhuận Hải

Tám quyển sách quý - tập 1  . HT. Thích Thiện Hoa
Tám quyển sách quý  - tập 2  . HT. Thích Thiện Hoa
Nghiệp là một định luật luân lý đạo đức. Thích Nữ Diệu Minh

Ngũ uẩn theo quan điểm sinh lý học và duy thức học. TN. Huệ Liên

Con đường hạnh phúc . Tỳ kheo Viên Minh & Tỳ kheo Khánh Hỷ . 

Con đường cũ xa xưa. - Giảng luận về Bát Chánh Ðạo. Phạm Kim Khánh. 

Truyền thọ tam quy. Thích Chân Tính dịch  
Kinh Lời Vàng. Dương Tú Hạc. Thích Trí Nghiêm dịch. 
Nhập Bồ Tát Hạnh. Tịch Thiên. Thích Nữ Trí Hải dịch. 

Thập Bát La Hán. Lâm Thế Mẫn. Thích Ðạo Luận. dịch.
Đức Phật và Phật Pháp. HT.Narada. Phạm Kim Khánh dịch. 
Tất cả đều là lẽ đương nhiên.  HT Tinh Vân. Hạnh Huệ dịch.
Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không.  T. Nguyên Tạng dịch. 
Cây Giác Ngộ. Peter Della Santina, Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch
Một tôn giáo hiện đại.  HT Dhammananda. T. Nguyên Tạng dịch. 
Vì sao tin Phật. HT.K. Sri Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch.
Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Ernest K. S. Hunt. Tịnh Minh dịch. 
Phật Pháp giảng giải. Trưởng Lão U Thittila. Tỳ Kheo Pháp Thông dịch.
Những điểm đặc sắc của Phật Giáo. Lâm Thế Mẫn. Thích Chân Tính dịch

Những điểm đặc sắc của Phật Giáo. Lâm Thế Mẫn. Thích Chân Tính dịch  

Đức Phật đã dạy những gì ? HT. Rahula Mahathera. Thích Nữ Trí Hải dịch. 
Đức Phật và Chân Lý cuộc sống. Ðại sư Ấn Thuận. Thích Quảng Mẫn. dịch.

Khái niệm cơ bản về niềm tin Phật Giáo. Pháp Sư Quảng Tịnh. T Ðạo Cơ. dịch

Mục đích cuộc đời & đường lối sống. HT. Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch.

Làm sao thực hành giáo lý của Đức Phật.  HT.Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch.   
 

  

Thiền Học :
 

 

Thiền Luận ( tập1). Trúc Thiên dịch
Thiền Luận (tập 2). Tuệ Sỹ dịch
 Thiền Luận (tập 3). Tuệ Sỹ dịch

Đối thoại Thiền.  Giai Không

Đối thoại Thiền. 2 Giai Không

Tổ  Bồ Ðề Ðạt Ma. Chánh Trí
 

 Thiền Lâm Bảo Huấn. Thích Thanh Kiểm dịch

Phương pháp tu trì của thiền tông. Thích Duy Lực

Thiền và võ đạo. Ngô Ánh Tuyết  - Vương Long
Vô ngã,  vô ưu. Ni Sư Ayya Khema. Diệu Đạo dịch 
 

Cội nguồn truyền thừa - Thiền thất khai thị lục. Thích Duy Lực

Giác niệm về hơi thở . Bhikkhu Buddhadasa Cư sĩ Thiện Nhựt dịch
Sáu cửa vào động thiếu thất. Bồ Đề Đạt Ma. Trúc Thiên dịch
Kinh Pháp Thiền Bí Yếu . Cưu Ma La Thập . Nhựt Chiếu dịch
Tưởng niệm Thiền Sư Daisetz Teitaro Suzuki . Hạnh Viên dịch
Pháp Ngữ của Thiền Sư Hư Vân . Thích Hằng Đạt dịch 
Mười điều biện ma cho người tu thiền. -Thiền sư Siêu Minh. TT Thích Nhật Quang dịch
Ðại Niệm Xứ. Thiền sư U Silananda (Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch). 

Thiền giữa đời thường. Tỳ kheo Thiện Minh dịch
Tọa thiền Chỉ-Quán - Pháp yếu tu tập. Ðại sư Trí Khải (Thích Thanh Từ dịch). 
Thiền Tứ Niệm Xứ. Hướng dẫn hành thiền. Thích Trí Siêu.
Thiền sư đương thời. - Về các vị thiền sư Nguyên thủy. Jack Kornfield (Tỳ kheo Thiện Minh dịch). 
Thiền học Nam truyền. Joseph Goldstein và Jack Kornfield (Tỳ kheo Giác Nguyên dịch). 

Vài Chú Giải về Thiền Đốn Ngộ . Nguyên Giác Phan Tấn Hải dịch
Mười ngày thiền tập. Các bài pháp trong khóa Thiền 10 ngày. Thiền sư Khippanno Kim Triệu. 
Những bài giảng tóm tắt của tóm tắt của khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày. Thích Minh Diệu dịch 
 Luận giải về pháp Thiền Quán Dzogchen  Gyatrul Rinpoche.  Nguyễn Hòa (dịch)
Thiền, Ánh Bình Minh Phương Tây. Phillip Kapleau. Huỳnh Công Hoàng dịch
Chơn Tâm Trực Thuyết Thiền sư Phổ Chiếu. Thích Đắc Pháp dịch
Mặt hồ tĩnh lặng. Thiền sư Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch

Đối mặt với thưc tại con đường của thương yêu. Pema Chodron.  Nguyên Hạnh dịch

 

Tịnh Độ :

 

Kinh A Di Đà . Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Vô Lượng Thọ  . Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Kinh Niệm Phật Ba La Mật . Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ .  Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch

Tịnh Độ Luận.

Triết lý và thực tiễn của pháp môn Tịnh độ.Thích Tâm An

Những vấn đề cần biết khi lâm chung. Thích Tâm An

Mấy điểm trọng yếu người niệm Phật nên biết. Thích Nguyên Anh 
Khuyến tu pháp môn niệm Phật. Thích Nguyên Anh 
Niệm Phật Tam Muội . HT Thích Thiền Tâm
Lá Thư Tịnh Độ .  Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Quyết Nghi.  Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Thập yếu . Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tây Phương Nhựt Khóa. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Di Đà Sớ Sao. Sa Môn Lê Phước Bình dịch

Tin sâu pháp môn Tịnh độ. Thích Tâm Hải

Dễ tu dễ chứng. Thích Trường Lạc dịch

48 Pháp Niệm Phật. Giang Ðô Trịnh . Sa Môn Thích Tịnh Lạc dịch
Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Yếu . Khương Tăng Khải; Hồng Nhơn dịch

Con đường tu tắt . Cư Sĩ Thiện Tâm
Hương Thơm Niệm Phật. Thích Phổ Huân
Khóa Hư Lục . Hoàng Đế Trần Thái Tông HT Thích Thanh Kiểm dịch
Vãnh sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu . Bồ tát Thiên Nhân. Hồng Nhơn dịch
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận. Phi Tích Thiền sư. Tịnh sĩ dịch Mật Tông :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bộ Mật Tông . Thích Viên Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tông . Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu Phật.
A.Ferdinand Herold. Lê Trung Hưng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Mật Tông Kalachakra được dạy ở Tây Ban Nha . Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng. Keith Dowman. Lê Trung Hưng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cang Thọ Mạng  Liên Hoa Tịnh Thất - Mỹ Tho
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh túy trong sáng của Giáo lý Phật Giáo. Phạm Công Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Thiên Địa Bát Dương. Liên Hoa Tịnh Thất - Mỹ Tho

 

Tâm Lý Học :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luận Thành Duy Thức. Tuệ Sỹ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Duy Thức Tam Thập Tụng lược giải. Thích Trí Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thức Thứ Tám . Tiến Sĩ Lâm Như Tạng  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giảng luận Duy Biểu Học. Thiền Sư Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dòng Tâm Thức Thích Nhật Từ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm lý học Phật giáo.  Thích Chơn Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Lý Học Phật Giáo . Thích Tâm Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyển hóa tâm
Shamar Rinpoche . A. R. Palmo . Lục Thạch dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trị Tâm Sân Hận  His Holiness Dalai Lama. Thích Hằng Đạt dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo. NS Thích Nữ Hương Nhũ

 

Triết Học :

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Tiểu Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken. Thích Quảng Độ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Ấn Độ. Hayes Richard. Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Trung Hoa. Dan Lusthaus.Thích Nguyên Tạng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật. Edward Conze. Chân Pháp dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý Tình Thân. Thích Trí Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên lý giáo dục của Đạo Phật. Thích Thông Đạt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo những vấn đề triết học. O.O. Rozenberg.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin Tức Từ Biển Tâm. Lâm Thanh Huyền. Minh Chi dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Để hiểu Đạo Phật. Thích Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thực Tại và Chí Đạo. Phổ Nguyệt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật học tinh yếu. HT Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập Ðạo Cương Yếu.   Chân Nguyên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạt Lai Lạt Ma tại Harvard .Chân Nguyên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vượt khỏi giáo điều. Dalai Lama. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật học tinh hoa, một tổng hợp đạo lý.HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái luận triết lý Kinh Hoa Nghiêm HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết lý Đạo Phật ( hay Kinh Lăng Nghiêm) HT Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng . Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhận thức và Không Tánh Giáo sư Hồng Dương Nguyễn văn Hai
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa Nalinaksha Dutt . Thích Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) So sánh kinh Trung A-hàm chữ Hán và  kinh Trung Bộ chữ Pàli HT. Thích Minh Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chứng Đạo Ca Trực Chỉ Đề Cương. Huyền Giác Thiền Sư. Thiền Sư Từ Thông dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vượt khỏi giáo điều. Dalai Lama. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lý Thuyết Nhân Tính qua Kinh Tạng Pali. TT Thích Chơn Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sắc tướng, thật tướng,vấn đề Nhị Đế trong Tứ Đại Thuyết Phái của Phật Giáo
 Prof. Guy Newland. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
 


 
Lịch sử :
 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Việt Nam Phật Giáo Sử Luận (3 tập). Nguyễn Lang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niên biểu Phật Giáo Việt Nam . Trần Tri Khách
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật và Dòng Sử Việt . HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật Giáo Việt Nam  HT. Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Lịch sử về 10 Tông Phái Phật Giáo HT. Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh . Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Toàn Tập Minh Châu Hương Hải. Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu Trần Nhân Tông . Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam . Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo ở Việt Nam. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam. Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tính Chất Đại Thừa trong Phật Giáo Việt Nam. Nguyễn Thế Đăng
Truyện tích :
 

Am mây ngủ. Nhất Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi có mặt . Võ Hồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vi Tiếu.  Huyền Không Tử
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên thần quét lá. Vĩnh Hảo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hư hư lục. Thích Nữ Như Thủy
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng . Đồ Khùng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vụ án một người tu. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cao Tăng Dị Truyện. Hạnh Huệ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Đường vào nội tâm. Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bằng tất cả tấm lòng. Thích Chân Tính

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thường Đề Bồ tát. Thích Chân Tính

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyện bình thường. Thích Chân Tính

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh Đạo Vàng ( CD-Rom) Võ Đình Cường
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Bách Dụ (CD-Rom) . Thích Nữ Như Huyền
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo.  Diệu Hạnh Giao Trinh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một trăm lẻ một chuyện Thiền. Trầm Trúc Lâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kho Báu Nhà Thiền. Thiền Sư Văn Thủ . Định Huệ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bài Học Ngàn Vàng (CD-Rom). HT Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập truyện ngắn của Huỳnh Trung Chánh (CD-Rom)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thoát vòng tục lụy. Đại sư Tinh Vân. HT Thích Quảng Độ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện Cổ Phật Giáo ( truyện thơ, tập 1) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện Cổ Phật Giáo ( truyện thơ, tập 2) Tâm Minh Ngô Tằng Giao

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời Đức Phật Thích Ca ( truyện thơ)Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một trăm lẻ một chuyện Thiền. Tâm Minh Ngô Tằng Giao

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lược truyện Ðức Phật Thích Ca. Jonathan Landaw. Thích Chân Tính 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh Pháp sư Tịnh Không Thích Phước Sơn dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Câu Chuyện Của Dòng Sông. Hermann Hesse.Phùng Khánh & Phùng Thăng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Góp nhặt lá Bồ Đề. HT Thích Tịnh Nghiêm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành Trình Về Phương Đông. Blair T.Spalding. Nguyên Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tây Tạng huyền bí. Nguyễn Hữu Kiệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời. Dale Carnegie. Nguyễn Hữu Kiệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ai cập huyền bí. Dale Carnegie. Paul Brunton. Nguyễn Hữu Kiệt  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chú mèo Dharma và vị tiểu Tăng. David Lourie & Ted Blackall .Nhị Tường sưu tầm và dịch


Thánh Tích Phật Giáo


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm dấu chân xưa . Lê Bích Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Sơn Long ở Bình Ðịnh . Lê Bích Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các hang thờ Phật nổi tiếng trên thế giới . Văn Hưng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bảo tháp Borobudur ở Indonesia. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Danh lam nước Việt. Võ văn Tường - Huỳnh Như Phương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xứ Phật tình quê tập 1. Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xứ Phật tình quê tập 2 .Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xứ Phật tình quê tập 3. Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xứ Phật tình quê tập 4.Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tấn

Phật Giáo & Tuổi Trẻ

Phật Giáo và tuổi trẻ . Thích Thiện Bảo
Giáo dục tuổi trẻ VN ngày nay ở Hải ngoại . Thích Như Điển
Suy nghĩ về hướng giáo dục Đạo Phật  cho tuổi trẻ. TT Thích Tuệ Sỹ
Đạo Phật và tuổi trẻ. Các lời khuyên giới Phật tử trẻ. Hòa thượng Thích Thanh Từ

 

Nhân Vật Phật Giáo :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Giác Nhiên  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Trí Thủ  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Từ Quang 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Trung Quán 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Thanh kiểm
Tưởng niệm Hòa Thượng Thích Nguyên Ngôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bóng áo nâu. Tập sách về cuộc đời Thượng tọa Thích Chơn Thanh
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không  
Kỷ yếu tưởng niệm Sư Bà Đàm Lựu
 
Thông báo Tang Lễ Sư Cô Thích Nữ Diệu Pháp

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Phái Trúc Lâm tại Huế. Thích Tín Nghĩa
Nhật Liên Thánh Nhân. Đồng Thành
Du Tăng Cầu Pháp. Thích Hằng Đạt soạn dịch
Đại sư Không Hải, cuộc đời và huyền thoại. Đồng Thành
Pháp Vương Mông Cổ Về Thăm Thời Hậu Cộng Sản. Phan Tấn Hải
Dipa Ma, Cuộc Ðời Và Thân Chủ. Thiện Nhựt dịch
Đại Sư Ấn Thuận. T.N. Như Nguyệt
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thích Phước Bổn
Pháp Sư Tịnh Không, người có công phục hưng Tông Tịnh Độ trong thời hiện đại.
Đôi nét sơ lược về cuộc đời Mahatma Gandhi. Lê Bích Sơn
Thập Đại Đệ Tử. TT Thích Minh Tuệ soạn
Ðường Tam Tạng thỉnh kinh. ( Sách ) Võ Ðình Cường
Tưởng niệm Thiền Sư Daisetz Teitaro Suzuki . Hạnh Viên dịch
Quà Tặng cuộc đời. ( Sách ) Ni Sư Ayya Khema. Diệu Đạo dịch 
Tình Đời Ý Đạo ( cuộc đời của Tôn giả A Nan) ( Sách ) Thích Hộ Giác
Một cuộc đời, một ngôi sao, cuộc đời ngài Xá-Lợi-Phất. ( Sách ) Minh Đức
Pháp Hiển, nhà chiêm bái . ( Sách )  Thích Minh Châu . TN.Trí Hải dịch Việt
Đức Dạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình Thích Nguyên Tạng 
 Ảnh hưởng của đức Dalai Lama đối với những nhân vật nổi tiếng   Thích Quảng Bảo dịch
Sự đóng góp của đức Dalai Lama thứ 14 cho nền tư tưởng hiện đại   Thích Quảng Bảo dịch


Phật giáo thế giới :

Phật giáo khắp thế giới  ( sách) Thích Nguyên Tạng

Phật giáo tại Anh quốc Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Ái Nhĩ Lan Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Áo  Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Ba Tư Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Bangladesh Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Đan Mạch Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Đức quốc Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Hoa Kỳ Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Hồng Kông Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Hungary Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Mã Lai. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Na Uy. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Nga. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Nhật Bản Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Triều Tiên. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Thái Lan. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Thụy Điển.Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Trung Hoa. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Tô Cách Lan. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Úc Châu. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Việt Nam.   Thích Nguyên Tạng
Phật Giáo tại Ý Thích Nguyên Tạng
Số lượng tín đồ Phật giáo trên thế giới. Thích Nguyên Tạng
Những mốc lịch sử quan trọng của Phật giáo thế giới.  Thích Nguyên Tạng


Pháp Số :

  Trích lục Phật học . Cao Hữu Đính
  Kho Tàng Pháp Học. Tỳ Kheo Giác Giới
  Phật Giáo Sơ Học . HT Thích Trung Quán dịch
 

Phật giáo và Khoa Hoc:
 

Đạo Phật siêu khoa học . Minh Giác Nguyễn Học Tài
Phật Giáo, nền tảng của Khoa học HT.Payutto.  Thích Tâm Quang dịch
Phật giáo và khoa học . Buddhadasa P. Kirthisinghe. Trần Như Mai dịch
Báo cáo của nhà Khoa Học nghiên cứu Kinh Phật. Uông Trí Biểu. Đồ Nam dịch
Lược sử thời gian. Stephen Hawking. Cao Chi
Phạm Văn Thiều dịch

Phân tâm học nhập môn.  Sigmund Freud . Nguyễn Xuân Hiến dịch

Thuyết tương đối cho mọi người.  Martin Gardner.  Đàm Xuân Tảo dịch


Phật giáo và Thời Đại:

Hướng đi của thời đại . HT. Thích Đức Nhuận
Phật Giáo và tri thức thời đại. Thích Quang Phúc
Trao cho thời đại một nội dung Phật chất. HT Thích Ðức Nhuận
Lễ Phật và Y học. Ðạo Chứng Pháp Sư biên thuật. Như Hòa dịch
Phật Giáo dưới mắt  nhà trí thức . HT. Dhammananda.  T. Tâm Quang dịch
Đối thoại giữa triết học và tôn giáo. F.Revel, Ricard . BS Hồ Hữu Hưng dịch

Phật giáo và Xã Hội :

Đạo Phật ngày nay Thiền Sư Nhất Hạnh
Phật giáo với con người. HT Thích Tâm Châu
Đạo Phật với thế kỷ 21. Thích Chánh Lạc
Gia Ðình & Con Cái. Thubten Chodron. Diệu Liên- dịch
Làm thế nào để xây dựng hôn nhân tốt đẹp. Thích Giải Hiền

Phật giáo và con người. TS Tuệ Luật. Thích Nguyên Hùng dịch
Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và các Tiểu Luận Khác. Thiền Sư Nhất Hạnh
Những hạt sương. TT. Thích Chơn Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm tạ xứ Đức. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo Với Con Người. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Làm thế nào để trở thành một người tốt. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Có và Không. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hạnh phúc chân thường. Dalai Lama. Howard C. Cutler.  Nguyễn Dực dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Bước Sen. Martine Batchelor-Gill Farrer-Halls. Diệu Ngộ - Diệu Liên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân duyên vào Đạo Phật. Thích Phổ Huân
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo. Thích Tâm Quang dịch
Các vấn đề của xã hội hôm nay. Ven. Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch
 


 Thơ & Văn học :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lênh đênh kiếp sống. (chùm thơ). Lâm Như Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mấy khúc thơ lòng.(Tập thơ). Thích Huyền Tôn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mấy khúc thơ lòng 2.(Tập thơ). Thích Huyền Tôn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sáng một niềm tin . (Tập thơ).HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giấc Mơ Trường Sơn .(Tập thơ). TT Thích Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngược dòng thế giới. (Tập thơ).Thích Nhật Từ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành trang cho đời. (Tập thơ).Thích Nhật Từ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trên Nửa Đời Đi (Tập thơ). Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoa Đài Kính Dâng (Tập thơ). Tuệ Nga
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quê hương còn đó(Tập thơ). Mặc Giang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế Tôn Ca (12.000 câu).(Tập thơ). Tâm Nhiên Nguyễn Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập.
(Tập thơ).Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh sáng Á Châu. (Tập thơ).Sir Edwin Arnold. Đoàn Trung Còn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tặng một vầng trăng (truyện thơ) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giá trị triết học tôn giáo trong truyện kiều. Thích Nữ Huệ Nguyệt


Từ Điển Phật Học :

Từ Điển Phật Học Đối Chiếu. Minh Thông
 Từ Ngữ Phật Học Việt Anh . Đồng Loại Trần Nguyên Trung
Từ Điển Phật Học ( 3 tập). Đoàn Trung Còn  

Từ Điển Phật Học . Chân Nguyên - Nguyễn Tường Bách 
Từ Điển Phật Học Việt Anh . TS Charles Muller. Viên Thông       

 

 Trang Pháp Âm

---o0o---

  Cập nhật ngày: 01-10-2011

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang chính

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544