Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Mầm Măng


---o0o---

Đàn em là những mầm măng rất non đang lớn đang tươi nhưng mềm.

Nhờ bao hàng trúc che chở bên mình.

Đàn em được sống êm đềm .

Dù măng bé yếu ớt nhưng vâng lời người trên lo hết lòng làm việc cần chuyên.

Măng mọc đều đều đều , măng mọc thẳng thẳng thẳng, măng lớn lên trở nên trúc mềm

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com