Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Niệm Phật hòa tấu (download)
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Đường Ta Đi, thơ của Mật Nghiêm, nhạc của Lan Phương, ca sĩ Quang Minh hát (download)

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Tuyển tập Ca khúc Phật giáo . Võ Tá Hân (new)

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Chăn trâu .  Mục Đồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo Việt Nam   -   Lê Cao Phan
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kính Mến Thầy    -
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dâng Hoa   -   Vô Danh & Trúc Linh 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thích Ca Mâu Ni Phật   -   Thẩm Oánh
 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh Đạo Vàng   -   Hằng Vang 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đêm Xuất Gia   -   Minh Kim
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đời Sáng Đức Phật   -   Nguyên Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dòng A-nô-ma   -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xuất Gia   -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mừng Khánh Đản   -   Lê Mộng Nguyên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mừng Rằm Tháng Tư   -   Nguyên Từ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mừng Ngày Đản Sanh   -   Nguyên Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mừng Ngày Phật Đản   -   Y Mai & Đặng Lê Nguyễn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khánh Đản   -   
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xin Người Niệm Phật Cho Mau   -   HT. Thích Huyền Tôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trầm Hương Đốt   -   Bửu Bác
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sen Trắng   -   Phạm Hữu Bính & Nguyễn Hữu Quán
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thành Ca-tỳ-la   -   Hoàng Cung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đón Mừng Ánh Đạo   -   Nguyên Ðàm & Hữu Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời Nguyện Cầu Đêm Khánh Đản   -   Như Vinh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thành Đạo   - Lê Mộng Nguyên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đêm Thành Đạo   -   Minh Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vui Ca Thành Đạo   -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sám Hối   -   Dương Xuân Dưỡng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mục Kiền Liên   -   Kim Bảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu Lan   -   Anh Lạc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mẹ Hiền Quan Âm   -   Trần Nhật Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Em Cài Hoa Trắng   -   Anh Lạc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mục Kiền Liên   -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vọng Vu Lan   -   Nguyễn Thanh Hoài & Phan Phan
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chim Bốn Phương   -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu Lan Ve  -   Dương Thiện Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiếng Reo Họp Đoàn   -   
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mừng Vu Lan   -   Minh Kim
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hiếu Tử Mục Liên   -   Trần Chí Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mừng Vu Lan Về   -   Nhật Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhớ Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên   -   Thiện Hoài
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhớ Mẹ  -   Minh Kim
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh Sáng Ưu Đàm   -   Xuân Lan
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoa Từ Bi   -   Thiện Hoài
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyện Cầu Quan Âm   -   Nguyễn An Đệ 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về Đây   - 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhớ Mẹ Mùa Báo Hiếu   -   Vũ Ngọc Tín
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lửa Từ Bi   -   Minh Kim
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hội Vu Lan   -   Nguyên Từ & Như Vinh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vui Dựng Gia Đình   -   Kim Bảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Và Đời   -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hướng Phật Đài   -   Lê Mộng Nguyên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mừng Xuân   -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trại Áo Lam   -   Mạnh Cương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gia Đình Thân Ái   -   Lê Mộng Nguyên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hồ Sen   - 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hát To Hát Vang   -   Tâm Bảo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đoàn Lam Non   -   
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh Sáng Lại Về  -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiếu Nhi Thôn Quê  -  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đoàn Liên Hương   -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tươi   -   Võ Thiên Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiếng Hát Bên Lều   -   Trần Ngọc Dần
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoan Hô  -
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoan Hô (2)   - 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dưới Mái Chùa   -   Minh Thiên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mầm Măng   -   
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vũ Khúc Trăng Thu   -   Mạnh Cương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vô Thường Người Ơi   -   HT Thích Huyền Tôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Em Đến Chùa   -   Dương Thiện Hiền
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cho Con Đến Với Gia Đình   -   Minh Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vui Ca Lên   -   
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiếng Còi Đánh Thức   -   Lê Cao Phan
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Rước Đèn Tháng Tám   -   Văn Thanh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một Ngày Qua   -   Dương Thiện Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chim Chích Chòe  -   Đức Quỳnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bóng Cờ Lau   -   Hoàng Quí
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mưa Đông   -   Hoàng Cang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Họp Đoàn   -   Tâm Nguyện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuổi Xuân   -   Nguyễn Quí Thuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mừng Anh Đến   -   Minh Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Họp Vui   -   
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hồn Lửa Thiêng   -   Ngọc Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tôi Yêu Màu Lam   -   Trần Nhật Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hướng Bóng Từ   -   
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Yêu Đời   -   Chân Ngữ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lòng Hiếu Oanh Vu  -   
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kính Mời   -   Hân Nguyên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dây Thân Ái   -   Lê Lừng---o0o---

| Thư mục Tác Giả

---o0o---

Cập nhật : 01-04-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544