Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Vui Dựng Gia Đình

Kim Bảng


---o0o---

Hè dô ta đây bao lòng trai hăng

Về đây mang theo bao niềm hân hoan

Anh bên em , em bên chị vui làm

Đời bừng tươi trong gắng công âm thầm

ĐK: Gai cùng chông mình coi thường

Mưa cùng sương mình không sờn

Gia đình kia ta cùng đắp xây

Xây Từ Bi làm móng nền

Xây tường phên bằng chí bền

Và lợp nên bao hương Đạo Thiêng

Hè dô ta đây bao lòng trai hăng

Về đây mang theo bao niềm hân hoan

Tay bên tay ta vui dựng gia đình

Làm đời tươi thêm với tấm chân thành.

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com