Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Mừng Vu Lan

Minh Kim


---o0o---

Mừng Vu Lan chúng ta cùng nhau hát cười

Mừng Vu Lan tiếng ca lừng vang khắp trời

Lòng chí hiếu Đức Mục Kiền Liên tâm không sờn

Vượt âm cung mong báo ơn mẹ hiền

Ngày Vu Lan đã tưng bừng về trên muôn nơi

Gắng lên chúng ta quyết noi gương người xưa

Mừng Vu Lan tiếng ca hùng lừng vang muôn nơi

Hát lên múa lên , hát khúc ca yêu đời.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com