Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Từ Điển Phật Học


...... ... .

 

 

 

Tuyển tập từ ngữ Phật học thường dùng

(Collected book of  Commonly used Buddhism Terms)

 

Jan - 2002
 by Minh Thông, MSc.

 

 Chân thành cảm tạ đạo hữu Như Hòa Liên Hương Hải (Texas, USA) đã hiệu đính lần thứ nhất năm 2001.

 

Kiểm tra và Installing Unicode fonts

1-Giới thiệu   2-Cảm tạ   3-Cách phát âm   4-Chữ viết tắt    5-Tài liệu tham khảo
6- Download nguyên bản Tự điển ở MS Word.

7- Tự điển  Đa ngôn ngữ Phật học, tháng 1 - 2002


A- Mục lục phần Anh - Việt

(Font Arial Unicode MS, HTML format)

Sau khi click, xin vui lòng chờ khoảng 2 phút để download và mở ra để đọc.


B- Mục lục phần  Việt - Anh
(Font Arial Unicode MS, HTML format)

  Sau khi click, xin vui lòng chờ khoảng 2 phút để download và mở ra để đọc.

 

C- Mục lục phần Tự điển đối chiếu
                                  (Click để qua trang khác)


D- Download Tự điển  

1- Download bản gốc của Tuyển tập phần Anh - Việt, mẫu tự từ A - Z, dạng MS Word, font Unicode, được nén bằng Winzip (còn 1.3 Mb)
2- Download bản gốc của Tuyển tập phần Việt - Anh, mẫu tự từ A - Z, dạng MS Word, font Unicode, được nén bằng Winzip. (còn 0.73 Mb)


Tập sách này còn nhiều thiếu sót. Rất mong Chư Tôn đức và quý vị dành thì giờ bổ túc để mai hậu có thể trở thành Tự điển chung được sử dụng trong việc nghiên cứu, học tập và dịch thuật kinh điển bằng tiếng nước ngoài.

Minh Thông hân hạnh giới thiệu đóng góp kế tiếp: Tự điển Phật học - đối chiếu đa ngôn ngữ (trên 100.000 danh mục), cũng vẫn "Free Distribution" và "No copryright" ngưỡng mong được sự giúp đỡ của nhiều Chư Tôn đức và Cư sĩ bốn phương hầu có thể ra mắt trong thời gian ngắn sắp tới.

Trân trọng đón nhận mọi ý kiến phê bình và đóng góp để chất lượng được nâng cao ngày một nhiều.

Thư từ liên lạc xin theo địa chỉ như sau:

MINH THÔNG
email: csminhthong@yahoo.com.au

Hộp thư:
PO Box 497
Flemington
Vic 3031
AUSTRALIA

Xin đa tạ.

MINH THÔNG
Xuân 2002


E- Phần kiểm tra và install font chữ UNICODE 

Tuyển tập này sử dụng font chữ Arial Unicode MS và Times New Roman. Nếu Chư Tôn đức và quý vị thấy những dòng chữ màu tím này có, nội dung giống những dòng chữ bên trên, nhưng lại xuất hiện những ô vuông, xin Chư Tôn đức và quý vị vui lòng:
- Click vào đây để install font Arial Unicode MS  và
- Click vào hàng này để install font Times New Roman.

Xin chú ý:
1- Quý vị sẽ được hỏi "Run this program....?" Xin vui lòng click OK.
2- Quý vị sẽ được hỏi "Do you want to install....", xin vui lòng click YES.
3- Nếu được hỏi để chấp nhận "Copyright của Microsoft" xin vui lòng click YES.

Sau khi install, xin tắt mở máy trở lại, sau đó fonts chữ mới sẽ có hiệu lực sử dụng.

 

 ---o0o---

Cập nhật : 10-10-2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

 Trở về trang Mục Lục

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com