Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Nguyên Nhật Trần Như Mai


...... ... .

 A La Hán, Phật & Bồ Tát. Tỳ Kheo Bodhi. Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch
 Đạo Phật và Khoa Học Buddhadasa P. Kirthisinghe   Trần Như Mai dịch
Con đường tu tập của người Phật tử tại gia qua Kinh Trung Bộ.Trần Như Mai dịch
Nghiên cứu uy lực của thiền định. Stephan S Hall Trần Như Mai dịch
Những bài học về Thiền của Đức Phật. Claudia Kalb. Trần Như Mai dịch
Thiền định: dưỡng chất chuyển hóa tâm. Marc Kayfman. Trần Như Mai dịch
Thiền Định Phật Giáo và Khoa học hiện đại. The Dalai Lama.  Trần Như Mai dịch
Nghiệp, Tái Sinh & Di Truyền Học B. P. Kirthisinghe 
Trần Như Mai dịch, T.Nghĩa-M Lan diễn đọc
Ni giới Phật giáo và một xã hội từ bi. Martine Batchelor. Trần Như Mai dịch
Quá trình phục hoạt giáo đoàn Tỳ Kheo Ni ở Tích Lan.Hema Goonatikake. Trần Như Mai dịch
Từ Chánh Niệm đến giác ngộ. Ajahn Brahm.  Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch
Vấn đề phục hồi việc thọ Đại giới Tỳ Kheo Ni...Bhikkhu Bodhi. T. Như Mai dịch
Hai kiểu thiền quán. Bikkhu Bodhi. Trần Như Mai


Thư Chúc Mừng của Thủ Tướng Úc Đại Lợi. Ông Kevin Rudd. T. Như Mai dịch
Thư Chúc Mừng của Tổng Toàn Quyền Victoria. David Kretser T. Như Mai dịch
Thư Chúc Mừng của Thủ Hiến tiểu bang Victoria. Ông John Brumby T. Như Mai dịch
Thư Chúc Mừng của Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Kevin Thomson T. Như Mai dịch
Thư Chúc Mừng của Ủy Ban Đa Văn Hóa Tiểu Bang Victoria. Ông George Lekakis T. Như Mai dịch
Thư Chúc Mừng của Thị Trưởng thành phố Moreland. Bà Stelle Kariofillidis T. Như Mai dịch
Thư Chúc Mừng của Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Úc Châu. Ông Nguyễn Thế Phong
Thư Chúc Mừng của Chủ tịch Hội Phật Giáo Victoria. Bà Laura Chan  T. Như Mai dịch
Thư Chúc Mừng của Moreland Interfaith. Linh Mục Gormann T. Như Mai dịch
Thư Chúc Mừng của Từ Bi Đại Bảo Tháp. Ông Ian Green T. Như Mai dịch
Thư Chúc Mừng của Initiatives of Change. Ông Robert Wood T. Như Mai dịch
 

 
---o0o---

Cập nhật : 01-02-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544