Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

HT Thích Minh Châu


...... ... .

 

 

Lần đầu tiên tôi gặp một nhà sư. TK Bodhi. Đào Viên dịch

Đôi nét về HT Thích Minh Châu. Thích Nguyên Tạng

Kinh Trung Bộ . HT Minh Châu dịch
Kinh Tăng Chi Bộ HT Minh Châu dịch
Kinh Tiểu Bộ HT Minh Châu dịch
Kinh Trường Bộ  HT Minh Châu dịch
Kinh Tương Ưng Bộ HT Minh Châu dịch

Kinh Trung Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Tăng Chi Bộ . HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Tiểu Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Trường Bộ . HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Tương Ưng Bộ . HT. Thích Minh Châu dịch 
Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa Nalinaksha Dutt . Thích Minh Châu dịch
So sánh kinh Trung A-hàm chữ Hán và  kinh Trung Bộ chữ Pàli HT. Thích Minh Châu

Đức Phật và con người hiện đại. Hòa thượng Thích Minh Châu

Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường. HT.Thích Minh Châu
 

Bộ phim ký sự tài liệu về Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
Hoàn thành bộ Phim HT. Minh Châu, Nhà giáo dục lỗi lạc. Lâm Ánh Ngọc
Buổi chiếu duyệt phim ký sự về HT Thích Minh Châu. Viên Chánh

 

 

Chánh Pháp và hạnh phúc. Thích Minh Châu

Lời dạy Jìvaka về bổn phận người cư sĩ. HT. Thích Minh Châu
Hành thiền. HT. Thích Minh Châu

Không sát sanh, tôn trọng sự sống . HT Thích Minh Châu
Năm giới, nếp sống lành mạnh, an lạc và vị tha . HT Thích Minh Châu

Thắng Pháp Tập Yếu Luận. HT. Thích Minh Châu dịch

Những lời dạy của Đức Phật về hòa bình và giá trị con người . HT Thích Minh Châu

Vai trò của người có trí tuệ trong Đạo Phật . HT Thích Minh Châu

Phật giáo với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh. HT Thích Minh Châu

Tiến Trình Giải Thoát Của Ðức Phật Khi Ngài Thành Ðạo. HT. Thích Minh Châu

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người. HT. Thích Minh Châu

Trước sự nô lệ của con người. HT Thích Minh Châu

 

 

---o0o---

Cập nhật : 20-5-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600