Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nghệ Thuật Sống Đẹp


...... ... .

 

 

 Nghe bài hát: mp3
(Thơ của Mặc Giang; Nhạc của Hoàng Đặng , do Ca sĩ Thanh Danh trình bày)

Nghe bài khác về Thị Kính VN số 1


Xem bài viết về Quan Âm Thị Kính Việt Nam

 

--- o0o ---


Nhà thơ Mặc Giang

 

--- o0o ---


Trình bày:  Phổ Trí

Cập nhật: 01-14-2010

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục Nghệ Thuật Sống Đẹp

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544