Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


...... ... .

 

VÀI CHÚ GIẢI VỀ THIỀN ĐỐN NGỘ

 

Nguyên Giác Phan Tấn Hải

---o0o---

MỤC LỤC

 

Hầu hết các bài trong này đã được in trên báo cuối thập niên 1980s, in thành sách lần đầu năm 1990 bởi nhà xuất bản Văn Nghệ, California.

Sách này được sửa chữa, cắt bớt, thêm vào và thay đổi thứ tự chương mục để dùng cho ấn bản online năm 1999. Nhuận sắc thêm vào năm 2001.

Tác giả không giữ tác quyền sách này. Bất kỳ ai cũng có quyền sao chép, in ấn, phổ biến bằng mọi phương tiện khả dụng.

 

 Lời Thưa | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | Phụ Lục 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

---o0o---

Chân thành cảm ơn đạo hữu Nguyên Giác đã gởi tặng phiên bản điện tử tập sách này. 
( Trang nhà Quảng Đức, 02/2002)

---o0o---

| Thư mục Tác Giả

Trình bày: Mỹ Hạnh
Cập nhật : 01-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thiền Định Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544