Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nếp Sống Đạo


 

 

 

 

Tâm Nguyện Độ Sanh
của người con Phật
đang du học tại Nhật


 

Vi tâm nguyn phc v chúng sanh là cúng dường chư Pht, trách nhim ca mt Trưởng t Như Lai lúc nào cũng mun đem ngn đèn ca chánh Pháp ca Pht đã ch dy truyn bá khp mi nơi đ cho mi người bt kh, hướng cuc sng ca mình ngày càng thăng hoa, trau di đo đc nhân bn, phc v nhân sinh, thc hành nhng li Pht dy đem tâm người đi đến Chân-Thin-M

Trong đó, Ngôi chùa là gch ni gia Pht và chúng sanh, gia đo và đi, là nơi quy hướng hàng vn sinh linh nương v no giác, là biu tín ca Tam Bo. Chùa là ngôi trường đo đc, dy con người b ác làm lành. Chùa còn là Trung Tâm Văn Hóa đ bo tn và gii thiu nhng tinh hoa ca đo Pht và bn sc văn hóa Dân tc Vit Nam đến vi người bn x cũng như người Vit tha hương. Chùa cũng là nơi hi t tín ngưỡng cho mi người, là nơi quy t nếp sng hoà hp, thanh tnh, mô phm ca Tăng chúng. Cho nên, người xưa nói công đc cúng dường xây dng ngôi chùa:

Trăm Hnh, Hnh B Thí Cúng Dường vô lượng công đc nht.
Nghìn Duyên, Duyên Tô Bi Tái Thiết xây Đi Đin phước hong thâm”.
 

Đây cũng là điu khn thiết ca  Chư tôn đc Tăng Ni du hc sinh Vit Nam ti Nht Bn, và bà con Pht t đng hương sng tha hương, tâm nim lúc nào cũng ao ước có mt ngôi chùa làm mái m cùng nhau tr v đ chiêm bái chư Pht, th hương linh ông bà t tiên. Nhưng chưa thc hin được vì chưa hi đ nhân duyên.

Hai năm qua, Đo tràng đã thuê hi trường tp trung tu tp, t chc nhng khóa L Đón Xuân, Pht Đn, Vu lan cho Pht t. Thi gian sp ti, vic tu hc s không th tiếp tc thuê mướn được na. Cho nên trong tương lai, quý Pht t s không có ch n đnh an tâm tu hc. Đây là mt trong nhng suy tư ca chư Tăng khi trc tiếp ch dy cho Pht t

Đ có nơi th t trang nghiêm và đo tràng ngày mt hưng thnh, ĐĐ Thích Nhun Ph cùng Chư tôn đc Tăng Ni du hc sinh Vit Nam ti Nht Bn cùng quý Pht t phát nguyn xây dng ngôi Tam Bo làm ch quy hướng cho Pht t và các Đng hương xa gn trên vùng Kansai, Nht bn. Gn đây, quý Pht t tìm mua mnh đt vi din tích 108 m2 ti Kobe đ xây ct ngôi Chùa mang tên: Hòa Lc. Trong khu đt có căn nhà cũ 2 tng, tng trên Thy d tính s sa sang li làm chánh đin th Pht. Tng dưới s làm nơi đi chúng sinh hot tu hc. Trong sut thi gian k t lúc nhn ly căn nhà sa sang trùng tu li thành ngôi Tam bo tri qua gn 5 tháng. Theo d tính ban đu nếu có đ kh năng s giao toàn b công trình trùng tu cho bên phía nhà thu, nhưng vì tnh tài không đáp ng đ gói thu nên theo li khuyên ca anh Kiến Trúc sư nên chuyn sang phương án t thân người Con Pht Vit Nam sng tha hương cùng chung sc sa sang xây dng thành ngôi Tam Bo. Vì nhân lc không đ li không có k thut chuyên môn nên sau gn 5 tháng, ngôi Chùa mi đi vào hot đng. Đ cho đi sng tâm linh được đơm bông kết trái trên mnh đt Hoa Anh Đào, đ cho ngn đèn chánh pháp được soi sáng đến tn cùng tâm tư ca người con Pht sng xa x, mc dù ch mi làm xong Tng 2,  thi gian cũng khá lâu không tu hc nên chư Tăng đã quyết đnh làm l Khai Kinh Bch Pht An V Tôn các Thánh Tượng đ quý Pht t trau gii tín tâm, tng kinh bái sám.  

Sáng ngày 19/2/2012(nhm ngày 28/1/Nhâm Thìn) trong s chng minh ca muôn phương chư Pht, chư B tát, hn thiên sông núi, dưới s chng minh ca Chư tôn thin Đc Tăng , Ni du hc sinh Vit Nam ti Nht Bn cùng quý Pht t đng hương t Osaka, Yao, Shiga, Kyoto, Himeji, và Kobe đã v tham d. Bn t đã thiết l An v tôn tượng Đc Bn Sư Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm B Tát, Đa Tng Vương B Tát, H Pháp và Tiêu Din Đi Sĩ. Sau khi thc an v Chư tôn đc Tăng Ni đã đăng đàn trì tng kinh Dược Sư Bn Nguyn Công Đc và tuyên s cu an, dâng sao gii hn đu năm cho bà con Pht t thin tín. Chiu cùng ngày Bn t đã thiết đàn cúng thí thc âm linh cô hn đ cu nguyn cho nhng oan hn đã nm xung trong trn đng đt cách đây 17 năm xy ra ti Kobe và trn sóng thn va qua ti vùng Đông Bc Nht Bn. Sau đó Chư tôn đc Tăng Ni du hc sinh cùng bà con  Pht t đng hương đã dùng cơm thân mt.

Theo như được biết, sau khi hoàn thành xong công trình trùng tu, vic ưu tư quan tâm lo lng nht ca Thy Nhun Ph là làm sao tính văn hóa bn đa, phong tc tp quán, cũng như ngôn ng m đ “tiếng Vit” s không b đánh mt đi vi thế h các cháu “Thế h th 2”. Do đó, ngoài vic t chc nhng khóa tu hc cho người ln ra, Chùa s làm nơi dy Tiếng Vit cho các cháu nh. Trong quá trình đó, cũng s dy luôn cho các cháu biết v văn hóa ci ngun phong tc tp quán ca Vit Nam. Bên cnh đó, s mi quý Thy Cô người Nht dy thêm tiếng Nht cho nhng v yếu ngôn ng trong lúc đnh cư ti Nht. Cách bit ngôn ng là mt vic khó khăn cho nhng người đang sống ở Hải ngoại, nhất là Nhật Bản, huống chi việc không am tường về văn hóa phong tục tập quán của người Nhật ra sao?. Do đó, việc ưu tư này không những chỉ là nỗi ưu tư của Thầy mà còn là sự quan tâm của những người Đồng Hương, Phật tử đang sống tha hương. Hi vọng rằng điều ấy sẽ sớm được đi vào hoạt động và có tính thực thi cao để cho thế hệ con cháu sau này không thấy bơ vơ và hổ thẹn khi nghĩ về ông bà tổ tiên của mình. Sự thực thi đó cần sự cộng hưởng từ các bậc làm cha làm mẹ có ưu tư khi nhìn về con cháu của mình trong hiện tại và tương lai, làm sao xây dựng được một nền tảng tâm linh tốt đẹp cho con cháu từ bây giờ.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ An Vị tại Chùa Hòa Lạc. Xin truy cap vào website: www.chuahoalac.com

 

 

(xem tiếp)

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 25-2-2012


Webmaster:quangduc@quangduc.com

                           Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com

Địa chỉ gởi thư:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544