Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mừng Xuân Di Lặc


...... ... .

 

CÂU ÐỐI TẾT TẶNG 
TRANG NHÀ QUẢNG ÐỨC

 NHÂN DỊP XUÂN NHÂM NGỌ - 2002

---o0o---


CÂU ÐỐI TẾT TẶNG 
TRANG NHÀ QUẢNG ÐỨC

Tu Viện thanh thoát, truyền bá Nam Bắc tông, trầm hùng vang tiếng pháp, Tân Tỵ năm qua, dẹp tan ngoại đạo chướng ma, thành tựu ba thân viên mãn;

 Quảng Ðức thong dong, xiển dương Thượng Hạ lý, ngân nga vọng hồng chung, Nhâm Ngọ tết đến, rộ nở thánh giáo bồ đề, trọn nên bốn trí toàn chân.

                                          
Thích Thiện Hữu
                                                      Ấn Độ, Xuân 2002

 

  

---o0o---

Cập nhật ngày: 07-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư :  Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544