Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mừng Xuân Di Lặc


...... ... .

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

 

Phật lịch 2545                                                                                                          Số : 01/VTT/XLTV

 

THÔNG ÐIỆP CƯ TRẦN LẠC ÐẠO
XUÂN NHÂM NGỌ – 2002

  

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xuân lại đến trong hoàn cảnh nhiễu nhương của đất nước và Phật sự. Nhưng với tấm lòng như như bất động, xuân vẫn là xuân muôn đời của trời đất. Xuân vẫn tuần hoàn nhắc nhở người Phật tử về lẽ vô thường, vô ngã để hướng tới sự giác ngộ của Niết Bàn. Nghĩa là có khổ, thì có phương pháp diệt khổ ; có ly biệt, chia phân, thì có phương cách trở về đoàn tụ sum vầy ; có ngược đãi bất công, thì có con đường giải thoát cảnh đời nô lệ để tự do sống người.

Vì vậy, từ nơi lưu đày quạnh hiu ở Quảng Ngãi, tôi vẫn cư trần lạc đạo, và hôm nay xin gửi đến toàn thể chư liệt vị Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni, nam nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước lời cầu chúc năm Nhâm Ngọ an lành, như ý và thành công theo ý nghĩa xưa nay của Mã đáo thành công.

Trong mấy ngày Xuân êm đềm nghỉ ngơi, chúng ta cần nhớ tưởng đến công đức của Thầy, Bạn vừa xả thân tứ đại trong năm qua, nhớ tưởng đến công đức của lịch đại Tổ sư đã dày công hoằng hóa làm nền tảng cho Ðạo Phật bi hùng Việt Nam.

Một trong những nguồn thiền của nước ta là nguồn Trúc lâm Yên tử, lấy "Cư trần lạc đạo" làm tiêu chí. Cư trần lạc đạo có nghĩa là hiện diện nơi trần thế mà hành đạo, vui đạo, sống đạo, dựng đạo, hưng đạo, chứ không lánh xa trần thế đầy khổ nhục tìm thú riêng cho bản thân.

Hiện diện nơi trần thế, nói lên con đường hành động cứu nhân độ thế của Phật giáo Việt Nam. Việc ấy đã thực hiện, đã chứng tỏ, suốt lịch sử hai nghìn năm Phật giáo, đặc biệt dưới các triều đại tự chủ và độc lập, từ thuở Hai Bà Trưng cho đến thời hiện đại. Sự thành bại không đáng quan tâm cho bằng ý chí kim cương bất hoại của người Phật tử. Ý chí ấy còn, đạo Phật còn. Ðạo Phật còn, dân tộc sẽ trường tồn trong cường thịnh, vinh quang và thái hòa, nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên huynh đệ, đại đồng.

Theo đúng tinh thần "Cư trần lạc đạo" như thế, người Phật tử mới bảo toàn được Phật tính con người trên mặt đất, đồng lúc bảo vệ phẩm giá người đồng bào và nhân loại, đồng lúc bảo vệ sự toàn vẹn tâm linh nơi mỗi cá nhân. Sự toàn vẹn tâm linh con người chẳng khác chi sự toàn vẹn lãnh thổ một quốc gia. Nếu tiền nhân đem máu xương dựng nước và giữ nước, nay con cháu lại đem lãnh thổ quốc gia bán đổ bán tháo cho ngoại bang, thì còn gì là quê hương của tổ tiên và dân tộc ? Cũng như thế, tâm linh con người không thể khiếp nhược quy hàng các thế lực nhất thời và vô đạo. Có như vậy, cuộc đại hoằng dương Chánh pháp ở thiên niên kỷ thứ ba Tây lịch mới mở ra sinh lộ độ thế của đạo Hòa bình, là đạo Phật, trước bao phương thức bạo lực và khủng bố mới, có nguy cơ đẩy nhân loại vào sự hủy diệt, tương tàn, và bài bác Phật tính nơi mỗi cá nhân.

Trong chí nguyện "cư trần lạc đạo" như thế, tôi kêu gọi toàn thể các cấp Giáo hội và nam nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước phát Bồ đề tâm, dõng mãnh bước lên con đường Ðạo cứu khốn trừ nguy mà Ðức Thế tôn đã khai thị từ 2545 năm trước, và lịch đại Tổ sư đã đem lại an lạc cũng như chủ quyền cho dân tộc suốt hai nghìn năm qua trên dãi đất Việt Nam.

Nam Mô Ðương lai Ðại từ Di Lặc Tôn Phật.

 

P.L. 2545 – Quảng Ngãi, Xuân Nhâm Ngọ, 2002
Thay mặt Hội đồng Lưỡng viện
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống                                                                                                                                                                                                                                   

(chữ ký) 

Tỳ kheo THÍCH HUYỀN QUANG


  | Xem Thông cáo báo chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế |

-- o0o --

| Mục lục tác gi|

---o0o---

Cập nhật ngày: 07-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư :  Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544