Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Mừng Xuân Di Lặc


...... ... .

 

XUÂN TÂM

Thích Phổ Hương


 

Xuân đến xuân đi xuân muôn thuở

Tự ngàn đời xuân vẫn là xuân

Hôm nay xuân ở chốn này

Ngày mai xuân lại tạm thời chốn kia

Kiếp người suy gẩm như xuân vậy

Thức tỉnh tâmvượt khỏi vòng vây

Khổ, Không, Vô ngã, Vô thường

An nhiên tự tại mùa xuân vĩnh hằng.

 

Chùa Huyền Quang, Xuân Tân TÓ - 2001

Thích Phổ Hương             

 


Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com