Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Vạn Hạnh


......... .

 

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

TĂNG NI SINH KHÓA V

Số 2

Trong số này:

Văn :

01. Tiến Trình Giải Thoát Của Ðức Phật Khi Ngài Thành Ðạo. HT. Thích Minh Châu

02. Ðo Ðc Hc Ca Gii Thoát .Trn Tun Mn

03. Du n Tâm Linh .Thích Phước Ðt

04. Ðường Li Ðc Tr Ca Asoka. Thích Tâm Minh

05. T Khái Nim Hành Vi Ca Ðo Ðc Hc Mác-Lênin Ðến Khái Nim Nghip Ca Ðo Ðc Hc Pht Giáo . Trn Tun L

06. Hc Tp, Hành Trì Ðo Pht Trong Thi Ði Hin Nay. GS. Minh Chi

07. Mùa Xuân Qua Cái Nhìn Ca Trn Nhân Tông. Hương Yên

08. Còn Mãi Những Mùa Xuân . Thánh Tâm

09. Mái Chùa Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam . Nhuận Huệ

10. Vai Trò Nữ Giới Trong Phật Giáo. Nguyên Vũ dịch

11. Gã Cùng T . Thin Nguyên

12. Khát Vng Mùa Xuân . Nguyên Lc

13. T Bi Là Nn Tng Cho Hòa Bình Thế Gii .Quang Minh dch

14. Xuân Bt Dit . Hu Liên

15. Sân Hn Và Kham Nhn . Minh Liên dch

16. Hoa T Bi . Long Vân

17. Hai Viên Gạch Xấu Xí .Tâm Tú

18. Nỗi Lòng Ông Giáo . Giác Thái

19. Xuân Của Con Người. Ðồng Hội

20. Món Quà Tối Thắng . Quảng Thông

21. Mảnh thủy tinh. TH sưu tầm

22. Xuân Muộn. Giác An

23. Một Thời Ðể Nhớ . Tâm Tú

24.  Hạnh Phúc Gia Ðình Là Nền Tảng Cho Việc Giáo Dục Con Cái. Liên Chương

25. Tăng Ni Sinh Cn Phát Huy Năng Lc. Hnh Chơn

26. Tài Năng Và Ðức Hạnh. Thiện Tài

27. Thơ :

Pháp không - Vũ Khánh - Hoàng Thông - Nguyên Minh

-Viễn Phương - Huỳnh Thu - Lệ Sáng -Như Luật

Nguyễn Minh Ðức-Tâm Huệ- Nguyên Hiệp- Ðức Châu

 Hoàng Hạnh-Tịnh Ðức-Thánh Tâm-Hạnh An

Nhuận Ðạt-Phạm Minh Ðức-Thông Nhã

Lê Trúc-Từ Vân Giác Chí.

28. Một Năm Nhìn Lại. Chúc T

 

 

Ban Biên Tập

Chúc Từ - Minh Liên - Ðức Châu - Nhuận Ân

Thánh Tâm - Huệ Như

Thư pháp:  Chúc Từ

Trình bày : Như Tường 

--- o0o ---

 Mục Lục Vạn Hạnh số 2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17

 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-05-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Mừng Xuân

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com