Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật giáo & Xã Hội


...... ... .


 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) 12 Vấn đề xã hội dưới cái nhìn Phật giáo.Nguyễn Thị Phương Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh hào quang của Phật hay sự hồi sinh của Phật giáo Á Châu Hoang Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ảnh hưởng PG đối với nhân loại. Nyanatiloka Maha Thera. H.T. Thích Trí Chơn dịch

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bảo vệ gia đình khỏi đổ vỡ. Nhất Hạnh -Diệu Liên dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bước Sen. Martine Batchelor-Gill Farrer-Halls. Diệu Ngộ - Diệu Liên dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bổn phận làm người hiền nhân. Thích Nhựt Long

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bổn phận và trách nhiệm của người xuất gia  Thích Hạnh Bình

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các vấn đề của xã hội hôm nay. Ven. Dhammananda. Thích Tâm Quangdịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm tạ xứ Đức. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cẩm nang cư sĩ. Tâm Diệu

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chữa lành thế giới khổ đau Ni Sư Chứng Nghiêm. Pháp Hạnh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Có và Không. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chân nghĩa của Phật Giáo Nhân sinh. Cần Dũng .Thích Nữ Nguyên Liên dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chân giá trị của PG trong xã hội ngày nay. Sona Kantibarua. Nguyên Thiều dịch

Chân thiện hạnh phúc. Thích Phổ Huân

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chiến tranh và bất bạo động. HT Thích Quảng Độ dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con Đường Phát Triển Tâm Linh. Thích Trí Hoằng

 

Đạo Phật ngày nay Thiền Sư Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và các Tiểu Luận Khác. Thiền Sư Nhất Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thích Huyền Quang-Thích Nhất Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật với con người. HT Thích Tâm Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật với thế kỷ 21. Thích Chánh Lạc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo đức Phật Giáo và xã hội hiện đại. Thích Hải Tín

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đề án nhà tù giải thoát. Thanh Liên dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Địa ngục  Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đóa hoa tâm. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật trong đời sống. (Tập 1, 2, 3, 4,5,6 ) Thiện Phúc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật 100 năm tới. Trần Khải

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đối diện với nghịch cảnh và khổ đau. Thích Quang Thạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đôi điều về vai trò của người cư sĩ. Minh Chi

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Đạt-La Lạt-Ma tại Hamburg, Đức-quốc. Thích Hạnh Thức

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những đoản văn viết trong 25 năm qua. Thích Như Điển 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những ưu tư khi người xuất gia phụng dưỡng Cha Mẹ ở chùa . Chúc Phú

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gia Ðình & Con Cái. Lama Thubten Chodron. Diệu Liên- dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gửi đến những ai được nhiều hạnh phúc. Tenzyn Gyatso. Phương Tôn dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giáo dục của Đức Phật. Thích Hải Tín

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giê-Su qua cái nhìn của người Phật tử. GS. André Bareau

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hạnh lắng nghe. Thích Thái Hòa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hạnh phúc chân thường. Dalai Lama. Howard C. Cutler.  Nguyễn Dực dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hạnh phúc lứa đôi. Ven. Dr. K. Sri Dhammananda. HT Thích Tâm Quang dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hãy quý những phút giây đang sống. Thích Nữ Giới Hương

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hóa thân. Nguyên Hồng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Học vị nhân sư, hành vi thế phạm. HT Tịnh Không. Thích Nguyên Hùng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hương Sen tinh khiết. Thích Nhuận Châu biên dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Làm thế nào để trở thành một người tốt. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Làm thế nào để xây dựng hôn nhân tốt đẹp. Thích Giải Hiền

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lấy giáo dục và đào tạo làm nền tảng   Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lòng bi mẫn vô biên. Dilgo Khyentse Rinpoche. Liên Hoa dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luân lý Phật giáo và xã hội. HT.Walpola Rahula. Phạm Kim Khánh dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Luận về việc Sa Môn không quỳ lạy quân vương. Huệ Viễn Đại sư - Thích Đồng Ngộ dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mối quan hệ giữa thầy và trò trong Đạo Phật  Thích Hạnh Bình

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Năm Phương Cách Để Đối Trị Sân Hận Ni Sư Ayya Khema. Diệu Liên dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người hoằng pháp PG hiện đại với phương diện kinh tế. Thích Quang Thạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những gì là của ta và những gì thuộc về ta? Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những hạt sương. TT. Thích Chơn Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những tôn giáo lớn trong đời sống nhân loại. HT Thích Tâm Quang

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân sinh quan Phật giáo. Thích nữ Như Ngọc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập thất - con đường tìm về ánh sáng. Gia Quốc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nấc Thang Cuộc Đời. Đại Sư Tinh Vân. TN Huệ Phúc dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo. Thích Tâm Quang dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghe sâu, nhìn sâu để hiểu và thương. Thích Thái Hòa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân duyên vào Đạo Phật. Thích Phổ Huân

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nhiệm vụ của Tăng già trong thế kỷ XXI.  Bhikkhu Bodhi

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo và con người. TS Tuệ Luật. Thích Nguyên Hùng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo và hòa bình thế giới .Bổn Tánh. Thích Thiện Long dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo và sự khoan dung cho những dị biệt tôn giáo. Sivaraksa. Mỹ Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo Với Con Người. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo trên xứ Huế Thích Thái Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật về nhà. Hạnh Chiếu

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quán xét nhân duyên đời sống. Thích Toàn Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan điểm của PG về hành phạt tử hình. Thích Nữ Giới Hương

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Số phận lạ lùng của Phật giáo .Hoang Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự mất căn bản trong cuộc sống. Đặng Đức Trọng
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ sự suy vong của Phật giáo Ấn Độ, nghĩ về văn hóa Việt Nam. Nhất Thanh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tấm lòng rộng mở thuần hóa tâm hồn. Thupten Chodron. Thích Minh Thành dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế gian như hằng mộng. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế giới hòa đồng. Chân Huyền dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thuốc Phật gia truyền. HT Thích Giác Nhiên

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuổi trẻ PG trong thời kỳ hội nhập. Thích Quang Thạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Three Suggestions Concerning To Dissemination. Ven Dr Thich Quang Thanh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tu sĩ ẩn lâm: Phỏng vấn Ajahn Brahmavamso. Rachael Kohn. (Bình Anson trích dịch)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tình thương và con người. Đức Đạt Lai Lạt Ma.  H.T. Thích Trí Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm hồn vị tha. Đức Đạt Lai Lạt Ma.  H.T. Thích Trí Chơn dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ứng Dụng Bát Chánh Đạo Trong Cuộc Sống Hiện Đại. Thích Trí Lộc


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vai trò tu sĩ PG ở xã hội đương thời. Thích Quang Thạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về một môi trường thích hợp cho sự tu tập. HT. Thích Minh Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Viễn ảnh một tương lai nhân ái. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Tâm-Bảo-Ðàn dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vươn ra biển lớn. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xã Hội Học Phật Giáo. Tác giả: Nandasena Ratnapala. Người dịch: Trí Quảng

 


 


---o0o---

Cập nhật : 16-9-2008
 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544