Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Chùa Việt Nam

---o0o---
 

Lời thưa:


Tài liệu này được trích từ Danh sách các Chùa, Thiền Viện và cơ sở Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới do Cực Lạc Viện ấn hành tại California, Mỹ , năm 2003. Nếu có sự thiếu sót hoặc cần cập nhật địa chỉ mới, xin Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ email về Ban Biên Tập: quangduchomepage@gmail.com Chân thành cảm ơn quý vị.

 

 

---o0o---

   
Xem: Chùa Việt ở Hải Ngoại


---o0o---


Muốn thỉnh S
Tay Địa Chỉ
Tự Viện Phật GiáoViệt Nam Trên Thế giới, xin liên lạc

Cực Lạc Viện
C/o Bodhi Publishing
2030 Outsail Lane
Oxnard, CA 93035. USA
Tel: 805. 382 1656

 

 

---o0o---

Vi tính: Diệu Mỹ ; Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật : 01-05-2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Giáo Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544