Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Hà Tây

 

Chùa Ðại Bi (Bối Khê)

Xã Tam Hưng

H. Thanh Oai, T. Hà Tây

 

Chùa Ðại Bi (Hiệp Thuận)

Thôn Hiệp Thuận, Xã Hiệp Thuận

H. Phúc Thọ, T. Hà Tây

 

Chùa Long Châu

Xã Phụng Châu, H. Chương Mỹ

T. Hà Tây

 

Chùa Quảng Nghiêm

Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương

H. Hoài Ðức, T. Hà Tây

 

Chùa Sùng Nghiêm

Xã Ðường Lâm, TX. Sơn Tây

T. Hà Tây

 

Chùa Sùng Phúc (Tây Phương)

Xã Thạch Xá, H. Thạch Thất

T. Hà Tây

 

Chùa Tây Phương

Thôn Yên Xá, H. Thạch Thất

T. Hà Tây

 

Chùa Thành Ðạo (Ðậu)

Xã Nguyễn Trãi, H. Thường Tín

T. Hà Tây

 

Chùa Thiên Phúc (Chùa Thầy)

Xã Sài Sơn, H. Quốc Oai

T. Hà Tây

 

Chùa Thiên Trù (Hương Sơn)

Xã Hương Sơn, H. Mỹ Ðức

T. Hà Tây

 

Chùa Văn Quán

Ðường Văn Quán, TX. Hà Ðông

T. Hà Tây

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật 1-11-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544