Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Hải Phòng

 

 

 

Chùa Hải Ninh

Xã Vĩnh Niệm, H. An Hải

TP. Hải Phòng, T. Hải Phòng

 

Chùa Nguyệt Quang

Phường Ðông Khê, Q. Ngô Quyền

T. Hải Phòng

 

Chùa Phổ Chiếu

Xã Dư Hàng Kênh, H. An Hải

TP. Hải Phòng, T. Hải Phòng

 

Chùa Phúc Lâm

121 Phố Hàng Dư, P. Hồ Nam

Q. Lê Chân, T. Hải Phòng

 

Chùa Tường Long

Phường Vạn Sơn, TX. Ðồ Sơn

TP. Hải Phòng, T. Hải Phòng

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật 1-11-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544