Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Hải Hưng

 

 

Chùa Diễn Phúc

Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở

H. Châu Giang, T. Hải Hưng

 

Chùa Ðồng Ngọ

Thôn Cập Nhất, Xã Tiên Tiến

H. Thanh Hà, T. Hải Hưng

 

Chùa Ðông Thuần

20 Hồ Chí Minh, P. Nguyễn TrảI

TX. Hải Hưng, T. Hải Hưng

 

Chùa Hưng Phúc

Thôn Phú Thị, Xã Mễ Sở

H. Châu Giang, T. Hải Hưng

 

Chùa Kim Trung

Thôn Nhân Dục, X. Hiền Nam

TX. Hải Hưng, T. Hải Hưng

 

Chùa Minh Khánh

Xã Thanh Bình, H. Nam Thanh

T. Hải Hưng

 

Chùa Nghiêm Quang

Xã Cẩm Sơn, H. Cẩm Bình

T. Hải Hưng

 

Chùa Pháp Vân (Thái Lạc)

Thôn Thái Lạc, Xã Lạc Hồng

H. Mỹ Văn, T. Hải Hưng

 

Chùa Thanh Mai

Xã Hoàng Hoa Thám

Huyện Chí Linh, T. Hải Hưng

 

Chùa Tư Phúc (Côn Sơn)

Xã Cộng Hòa, H. Chí Linh

T. Hải Hưng

Chùa Viên Giác

Xã Minh HảI, H. Mỹ Văn

T. Hải Hưng

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật 1-11-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544