Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Ðồng Tháp

 

Chùa Bửu Hưng

Xã Hòa Long, Huyện Lai Vung

Tỉnh Ðồng Tháp

 

Chùa Hội Phước

Xã Tân Nhuận Ðông

H. Châu Thành, T. Ðồng Tháp

 

Chùa Phước Hưng

74/7 Hùng Vương,

TX. Sa Ðéc, T. Ðồng Tháp

Chùa Thanh Hương (Ô Môi):
Ấp 4, xã Mỹ Đông, thị trấn Mỹ An,
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

 Chùa Thiền An (mới)
Khóm 2, Thị Trấn Mỹ An
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

 Chùa Thiền Kim:
Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An,
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường - Diệu An

Cập nhật 1-01-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544