Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Ðồng Nai

 

Chùa Bạch Liên

Ấp 8, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Chùa Bửu Ðức

Tỳ Kheo Thích Giác Chánh

C-61A  P. Bửu Long

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai 

 

Chùa Bửu Phong

Xã Tân Bửu

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Tịnh Xá Bửu Sơn

Xã Ngọc Ðịnh

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chơn Như Tịnh Thất

Xã Phú Ngọc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Phúc Thọ

542/A2, Xã Hiệp Hòa

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Cồ Ðàm

Tỳ Kheo Thích Chơn Thiện

227A Ấp 8, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 856 857/ 608 823

 

Chùa Ðại Giác

Xã Hiệp Hòa

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Tịnh Xá Giác Minh

Phường Tân Vạn

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Hiện Quang

Ấp Miễu, Xã Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Tịnh Thất Hồng Liên

Ấp 8, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Chùa Liên Hoa

Xã suối Nho

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Thiền Viện Liễu Ðức

Xã Phước Thái

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Thiền Viện Linh Chiếu

Xã Phước Thái

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 841 070

 

Chùa Linh Phú

Tỳ Kheo Thích Pháp Căn

Km 139, Quốc Lộ 20, Phú Sơn

Huyện Tân Phú, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 858 101

 

Chùa Linh Quang

Xã Túc Trưng

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Linh Quang

Xã Phú Hòa

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Long An

Xuân Thạnh, H. Long Khánh

 T. Ðồng Nai 

 

Chùa Long Hoa

Xã Ngọc Ðịnh

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Long Khánh

Xuân Trung, H. Long Khánh

 T. Ðồng Nai

 

Chùa Long Thiền

K2/3B Tân Bình, P. Bửu Hòa

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Nam Sơn

Xã Phú Túc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Ngọc Ðạt

Tỳ Kheo Trí Ðức

Ấp Ðông, Xã Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 831 630

 

Chùa Pháp Hoa

Xã La Ngà

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Pháp Quang

Xã Phú Ngọc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Phật Tích Tòng Lâm

Ấp 8, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Chùa Phước Ðiền

Xã Phú Ðiền

H. Tân Phú, T. Ðồng Nai

 

Chùa Phước Hộ

Tỳ Kheo Thích Minh Huệ

Ấp Tân Cảng, Xã Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Tịnh Xá Phước Huệ

Tỳ Kheo Thích Pháp Huyền

Km 90, Ấp Cây Xăng, Phú Túc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 639 598/ 854 598

 

Chùa Phước Huệ

Tỳ Kheo Thích Tầm Hỷ

311/9 QL 51, Khu Cầu Xeo

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 845 502

 

Thiền Viện Phước Sơn

Tỳ Kheo Thích Bửu Chánh

Ðồi Lá Giang, HT 1, Ấp Tân Cảng

Xã phước Tân, H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 967 234/ 940 683/ 629 860

 

Quan Âm Tu Viện

P. Bửu Hòa

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Quang Minh

Tỳ Kheo Thích Chánh Tâm

Ấp 1, Xã Long An

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 845 872

 

Chùa Quang Nghiêm

Tỳ Kheo Thích Tuệ Quyền

Ấp Ðông, Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 823 713/ 880 456

 

Chùa Tam Phước

Tỳ Kheo Thích Chánh Ðịnh

247 K II, Ấp Long Khánh 1

Xã Tam Phước, H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 511 590/ 856 854

 

Tịnh Xá Tịnh Quang

Ấp Hiệp Thuận

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Tu Viện Toàn Giác

Xã Giang Ðiền, Huyện Thống Nhất

T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 864 488

 

Chùa Từ Thiện

Tỳ Kheo Thích Pháp Tăng

Km 90, Ấp Ðồn Ðiền 1

X. Túc Trưng, H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 854 899

 

Chùa Từ Tôn

3 Ðại Lộ Ðồng Khởi, Tam Hiệp

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Thái Hòa

Tỳ Kheo Thích Pháp Tấn

Km 112, Ấp Hiệp Nhất

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 852 810

 

Chùa Thanh Lương

Chợ Ðồn, TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Thiện Chơn

Ni Sư Thích Nữ Như Liên

Tổ 3, Ấp Hiệp Nhất

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 851 866

 

Chùa Thiền Quang 1

Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp

Ấp 8, Xã Bình Sơn

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 845 027

 

Chùa Thiền Quang 2

Tỳ Kheo Thích Chí Tâm

502-BCC Ấp 3, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 845 366

 

Chùa Thiền Tịnh

Xã Phú Ngọc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Thiền Viện Thường Chiếu

Xã Phước Thái

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 841 071

 

Chùa Trúc Lâm

Xã Phú Cường

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Thiền Viện Viên Chiếu

Xã Phước Bình

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 841 699

 

Chùa Y Sơn

Tỳ Kheo Thích Phước Quang

Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật 1-11-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544