Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Bình Thuận

 

Chùa Cổ Thạch

Xã Bình Thạnh, H. Tuy Phong

T. Bình Thuận

 
Chùa Long Quang
 Thị Trấn Phan Rí Cửa
 Huyện Tuy Phong
Tỉnh Bình Thuận.
ÐT: (062) 855479

Chùa Linh Sơn Trường Thọ

Xã Tân Lập, H. Hàm Thuận Nam

T. Bình Thuận

 
Chùa Pháp Bửu
Thị Trấn Liên Hương
 Huyện Tuy Phong
Tỉnh Bình Thuận
 ÐT: (062) 851634
Trú Trì TT Thích Phước Diệu
 

Chùa Phật Quang

Phường Hưng Long

TX. Phan Thiết, T. Bình Thuận

 

Ðạo Tràng Sen Hồng (Chùa Sùng Ân)

56 Lê Hồng Phong, TX. Phan Rang

T. Bình Thuận

ÐT: (062) 822 091

 

Ðạo Tràng Sen Xanh

70 Ngô Sĩ Liên

TX. Phan Thiết, T. Bình Thuận

ÐT: (062) 821 875

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Khởi đăng 1-11-2005
Cập nhật 1-9-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544