Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Bình Phước

 

Chùa Quang Minh
Ấp Thạnh Trung
Xã Lộc Thạnh
Huyện Lộc Ninh
Tỉnh Bình Phước
Tel:0651. 547226
Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Huệ Bảo

Tam Bảo Thiền Ðường

ÐạI Ðức Thích Thiện Trí

KP. Phú Bình, TT. An Lộc

H. Bình Long, T. Bình Phước

ÐT: (65) 666 653

 

Chùa Tứ Phương Tăng

Ấp Phước Ân, Sa Trạch

H. Bình Long, T. Bình Phước

 

 

---o0o---

Cập nhật 1-04-2007

Khởi đăng: 1-04-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544