Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Bình Định

 

Chùa Bình An

TT. Thích Ðồng Chơn (BA)

Chợ Dinh, P. Nhơn Bình

TP. Qui Nhơn, T. Bình Ðịnh

ĐT: +84.56.848287

Chùa Bình Lâm
Thôn Bình Lâm
Xã Phước Hoà
Huyện Tuy Phước
Tỉnh Bình Định
Trụ Trì: Tỳ Kheo Thích Giác Ngộ

 

Chùa Diêu Phong

(Do chư Tăng chùa Phổ Bảo

& chùa Phước Điền luân phiên đảm trách)

Thị trấn Diêu Trì, xã Phước Long,

H. Tuy Phước, T. Bình Định

Email: phobaonet@yahoo.com

 

Chùa Huỳnh Long

Tỳ Kheo Thích Thiện Thức

Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

 

Chùa Khánh Lâm

ĐĐ. Thích Ðồng Văn

Thôn An Hòa, xã Phước An

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.841634

Email: thonghanh@yahoo.com

 

Chùa Long Khánh

(Văn Phòng BTSPG Bình Định)

TT. Thích Nguyên Phước

141 Trần Cao Vân,

Tp. Qui Nhơn T. Bình Ðịnh

Email: thnguyenphuoc@yahoo.com  

 

Chùa Long Phước

(Còn gọi Thiếu Lâm Tự Việt Nam)

TT. Thích Hạnh Hoà

Xã Phước Thuận, H. Tuy Phước

Tỉnh Bình Định

 

Chùa Nguyên Thiều

Xã Phước Hiệp

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh 

 

Chùa Phổ Bảo

Tỳ Kheo Thích Bảo An

Thôn Phổ Trạch, Xã Phước Thuận

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: (56) 633 044

Web: www.geocities.com/phobao/index.html

Email: phobao@yahoo.com

 

Chùa Phổ Quang

TT. Thích Thiện Trụ

Thôn Phước Trạch, Xã Phước Thuận

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.634099

ĐTDĐ:+84.91950889 (Trụ trì)

 

Chùa Phước Điền

TT. Thích Minh Hạnh

Thôn Phước Điền, xã Phước Lộc,

H. Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

 

Chùa Phước Quang

Thôn Vạn Quang, Xã Phước Quang

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

 

Chùa Sơn Long

(Danh lam cổ tự)

ĐĐ. Thích Đồng Đức

Thôn Thuận Nghi, P. Nhơn Bình

Tp. Qui Nhơn, T. Bình Ðịnh

 (xem lịch sử)  

 

Chùa Thập Tháp Di Ðà

(Danh lam cổ tự)

TT. Thích Viên Định

Thôn Vạn Thuận, Xã Nhơn Thành

H. An Nhon, T. Bình Ðịnh

 

Chùa Thiên Ðức

(Văn phòng 1 BĐDPG huyện Tuy Phước)

HT. Thích Thiện Nhơn

Xã Phước Hưng H. Tuy Phước,

T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.836050  

 

Chùa Thiên Hòa

Tỳ Kheo Thích Ðồng Thành

Thôn Thọ Nghĩa, Xã Phước Nghĩa

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: (56) 833 925 

 

Chùa Thọ Sơn

ĐĐ. Thích Ðồng Thành

Thôn Thọ Nghĩa, Xã Phước Nghĩa

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.633925

  

Chùa Quang Hoa

ĐĐ. Thích Giác Quang

& ĐĐ. Thích Giác Đức

Thôn Luật Bình, Gò Bồi,

Xã Phước Quang, H. Tuy Phước,

T. Bình Định

Email: thichgiacquang@yahoo.com  

 

Sắc tứ Hưng Khánh Tự

(Văn phòng 2 BĐDPG huyện Tuy Phước)

HT. Thích Bảo An

Thôn Hưng Nghĩa, Xã Phước Nghĩa

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

E.mail: revthichgiachanh@yahoo.com

 

Sắc tứ Minh Tịnh Tự

TT  Thích Trí Giác

35 Hàm Nghi - Quy Nhơn- Bình Ðịnh

ĐT: 84.56.826236

E-mail: sactuminhtinhtu@yahoo.com

 

Sắc tứ Phổ Bảo Tự

(Danh lam cổ tự)

TT. Thích Đồng Chơn (PB)

Thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.633044

Web: www.geocities.com/phobao/Index.html

www.geocities.com/giachanh429/

Email: phobao@yahoo.com

phobaonet@yahoo.com

 

Thiên Ðức Tự

Xã Phước Hưng

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: (56) 836 050

 

Tịnh xá Ngọc Sơn

ĐĐ. Thích Giác Trí

Xã Phước Sơn, H. Tuy Phước,

Tỉnh Bình Định

 

Tu viện Nguyên Thiều

(Trường Trung cấp PH Bình Định)

TT. Thích Qủang Bửu

Xã Phước Hiệp

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

Chùa Giác Hoàng

Trụ trì : TT. Thích Tịnh Nhãn

05 Nguyễn Thị Minh Khai

Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn

Tỉnh  Binh Định - Việt Nam

ĐT : (56) 835525,

Email: jounalist_us@yahoo.com.au

 

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật 1-11-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544