Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Bến Tre

 

 

Chùa Hòa Linh
Ấp An Thạnh, Xã Bình Khánh Tây

Huyện Mõ Cày, T. Bến Tre

 

Chùa Hội Tôn

Ấp 8, Xã Quới Sơn

Huyện Châu Thành, T. Bến Tre

 

Chùa Phước Huệ

Thị Trấn Mõ Cày

H. Mõ Cày, T. Bến Tre

 

Chùa Tuyên Linh

Ấp Tân QuớI Ðông B, Xã Minh Ðức

H. Mõ Cày, T. Bến Tre

 

Chùa Viên Minh

156 Nguyễn Ðình Chiểu,

T X. Bến Tre, T. Bến Tre

Chùa Viên Giác

T X. Bến Tre, T. Bến Tre

 

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Khởi đăng 01-03-2005

Cập nhật 01-07-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544