Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở An Giang

 

Chùa Hòa Thạnh (Chùa Cây Mít)

Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên

Tỉnh An Giang

 

Chùa Linh Sơn

Xã Vọng Thê, Huyện Phú Tân

Tỉnh An Giang

 

Chùa Long Hưng

Xã Long Sơn, Huyện Phú Tân

Tỉnh An Giang

 

Tịnh Xá Ngọc Giang

80 B Trần Hưng Ðạo, Phường Mỹ Xuyên

Thị Xã Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 

Chùa Phú Thạnh

Tổ 24, Ấp Châu Long, Xã Vĩnh Mỹ

Thị Xã Châu Ðốc, Tỉnh An Giang

 

Chùa Phước Long
Trụ trì: SC Thích Nữ Như Phát
Xã Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang. VN
Tel: (84. 76) 885 784

 

Chùa Tây An

Xã Vĩnh Tế, Thị Xã Châu Ðốc

Tỉnh An Giang

 

Chùa Xvay-Ton

Khóm 3, TT. Tri Tôn

Huyện Tri Thôn, Tỉnh An Giang 
 

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật 1-11-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544