Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Chùa Việt trên đất Việt
---o0o---
 

Chùa Việt Nam

 

Lời thưa:
Tài liệu này được trích từ Danh sách các Chùa, Thiền Viện và cơ sở Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới do Cực Lạc Viện ấn hành tại California, Mỹ , năm 2003. Nếu có sự thiếu sót hoặc cần cập nhật địa chỉ mới, xin Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ email về Ban Biên Tập:quangduc@tpg.com.au  Chân thành cảm ơn quý vị.

 

 

 

 

---o0o---

 

 

An Giang 

^

Chùa Hòa Thạnh

Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên

Tỉnh An Giang

 

Chùa Linh Sơn

Xã Vọng Thê, Huyện Phú Tân

Tỉnh An Giang

 

Chùa Long Hưng

Xã Long Sơn, Huyện Phú Tân

Tỉnh An Giang

 

Chùa Ngọc Giang

80 B Trần Hưng Ðạo, Phường Mỹ Xuyên

Thị Xã Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 

Chùa Phú Thạnh

Tổ 24, Ấp Châu Long, Xã Vĩnh Mỹ

Thị Xã Châu Ðốc, Tỉnh An Giang

 

Chùa Tây An

Xã Vĩnh Tế, Thị Xã Châu Ðốc

Tỉnh An Giang

 

Chùa Xvay-Ton

Khóm 3, TT. Tri Tôn

Huyện Tri Thôn, Tỉnh An Giang 
 

Chùa Phước Long
Trụ trì: SC Thích Nữ Như Phát
Xã Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới
Tỉnh An Giang. VN
Tel: (84. 76) 885 784

 

Bắc Thái

^

Chùa Ðồi Cao

Xã Tân Hương, Huyện Phổ Yên

Tỉnh Bắc Thái

Bà Rịa Vũng Tàu

^

 

Chùa Bồ Ðề

Tỳ Kheo Thích Chánh Minh

25 Vi Ba, Phường 1

TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ÐT: (64) 645 916/ 870 371

 

Thiền Viện Chân Không

Núi Lớn, Phường 6

TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ÐT: (64) 854 223

 

Chùa Hộ Pháp

Tỳ Kheo Thích Giác Trí

45/4c Trần Phú, Phường 5

TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ÐT: (64) 823 575/ 700 688

 

Thiền Viện Hụê Chiếu

Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Thành

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Thiền Ðường Phật Quang

H.T Thích Bửu Hạnh

KP.5, Phước Hưng

TX Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 ÐT: (64) 827 138

 

Chùa Phước Hải

Tỳ Kheo Thích Minh Hạnh

38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.2

TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ÐT: (64) 854 664

 

Thiền Viện Phổ Chiếu

Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Thành

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ÐT: (64) 876 751

 

Tam Bảo Thiền Ðường

Tỳ Kheo Thích Thắng Phước

72 Vi Ba, P.1,

TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Thiền Viện Tịch Chiếu

TT. Long HảI, Huyện Long Ðất

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ÐT: (64) 868 922

 

Chùa Thiền Lâm (Thích Ca Phật Ðài)

HT. Thích Kim Minh

4/7 Trần Phú, P.5

ÐT: (64) 834 418

 

Thiền Viện Viên Không

Tỳ Kheo Thích Hộ Pháp

Khu 2, Ấp 4, Xã Tóc Tiên

H. Tân Thành, TP. Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Thiền Viện Viên Không

Tỳ Kheo Thích Hộ Pháp

Khu 2, Ấp 4, Xã Tóc Tiên

H. Tân Thành, TP. Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


Chùa Phật Quang
Tỳ Kheo Thích Chân Quang
Suoi Tien, Nui Dinh, Ap Chu Hai Hoi Bai
Tan Thanh, Ba Ria
Vung Tau-Viet Nam
Phone: 085-114-452
Website: www.chuaphatquang.net

Bến Tre

^

Chùa Hội Tôn

Ấp 8, Xã Quới Sơn

Huyện Châu Thành, T. Bến Tre

 

Chùa Tuyên Linh

Ấp Tân QuớI Ðông B, Xã Minh Ðức

H. Mõ Cày, T. Bến Tre

 

Chùa Viên Minh

156 Nguyễn Ðình Chiểu,

T X. Bến Tre, T. Bến Tre

 

Bình Dương

^

Chùa Thanh Long

Tỳ Kheo Minh Tịnh

42/23 Ấp Tân Lập, P. Phú Thọ

Xã Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

ÐT: (65) 825 161

Bình Ðịnh

^

Chùa Bình An

TT. Thích Ðồng Chơn (BA)

Chợ Dinh, P. Nhơn Bình

TP. Qui Nhơn, T. Bình Ðịnh

ĐT: +84.56.848287

Chùa Bình Lâm
Thôn Bình Lâm
Xã Phước Hoà
Huyện Tuy Phước
Tỉnh Bình Định
Trụ Trì: Tỳ Kheo Thích Giác Ngộ

 

Chùa Diêu Phong

(Do chư Tăng chùa Phổ Bảo

& chùa Phước Điền luân phiên đảm trách)

Thị trấn Diêu Trì, xã Phước Long,

H. Tuy Phước, T. Bình Định

Email: phobaonet@yahoo.com

 

Chùa Huỳnh Long

Tỳ Kheo Thích Thiện Thức

Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

 

Chùa Khánh Lâm

ĐĐ. Thích Ðồng Văn

Thôn An Hòa, xã Phước An

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.841634

Email: thonghanh@yahoo.com

 

Chùa Long Khánh

(Văn Phòng BTSPG Bình Định)

TT. Thích Nguyên Phước

141 Trần Cao Vân,

Tp. Qui Nhơn T. Bình Ðịnh

Email: thnguyenphuoc@yahoo.com  

 

Chùa Long Phước

(Còn gọi Thiếu Lâm Tự Việt Nam)

TT. Thích Hạnh Hoà

Xã Phước Thuận, H. Tuy Phước

Tỉnh Bình Định

 

Chùa Nguyên Thiều

Xã Phước Hiệp

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh 

 

Chùa Phổ Bảo

Tỳ Kheo Thích Bảo An

Thôn Phổ Trạch, Xã Phước Thuận

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: (56) 633 044

Web: www.geocities.com/phobao/index.html

Email: phobao@yahoo.com

 

Chùa Phổ Quang

TT. Thích Thiện Trụ

Thôn Phước Trạch, Xã Phước Thuận

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.634099

ĐTDĐ:+84.91950889 (Trụ trì)

 

Chùa Phước Điền

TT. Thích Minh Hạnh

Thôn Phước Điền, xã Phước Lộc,

H. Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

 

Chùa Phước Quang

Thôn Vạn Quang, Xã Phước Quang

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

 

Chùa Sơn Long

(Danh lam cổ tự)

ĐĐ. Thích Đồng Đức

Thôn Thuận Nghi, P. Nhơn Bình

Tp. Qui Nhơn, T. Bình Ðịnh

 (xem lịch sử)  

 

Chùa Thập Tháp Di Ðà

(Danh lam cổ tự)

TT. Thích Viên Định

Thôn Vạn Thuận, Xã Nhơn Thành

H. An Nhon, T. Bình Ðịnh

 

Chùa Thiên Ðức

(Văn phòng 1 BĐDPG huyện Tuy Phước)

HT. Thích Thiện Nhơn

Xã Phước Hưng H. Tuy Phước,

T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.836050  

 

Chùa Thiên Hòa

Tỳ Kheo Thích Ðồng Thành

Thôn Thọ Nghĩa, Xã Phước Nghĩa

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: (56) 833 925 

 

Chùa Thọ Sơn

ĐĐ. Thích Ðồng Thành

Thôn Thọ Nghĩa, Xã Phước Nghĩa

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.633925

  

Chùa Quang Hoa

ĐĐ. Thích Giác Quang

& ĐĐ. Thích Giác Đức

Thôn Luật Bình, Gò Bồi,

Xã Phước Quang, H. Tuy Phước,

T. Bình Định

Email: thichgiacquang@yahoo.com  

 

Sắc tứ Hưng Khánh Tự

(Văn phòng 2 BĐDPG huyện Tuy Phước)

HT. Thích Bảo An

Thôn Hưng Nghĩa, Xã Phước Nghĩa

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

E.mail: revthichgiachanh@yahoo.com

 

Sắc tứ Minh Tịnh Tự

TT  Thích Trí Giác

35 Hàm Nghi - Quy Nhơn- Bình Ðịnh

ĐT: 84.56.826236

E-mail: sactuminhtinhtu@yahoo.com

 

Sắc tứ Phổ Bảo Tự

(Danh lam cổ tự)

TT. Thích Đồng Chơn (PB)

Thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: +84.56.633044

Web: www.geocities.com/phobao/Index.html

www.geocities.com/giachanh429/

Email: phobao@yahoo.com

phobaonet@yahoo.com

 

Thiên Ðức Tự

Xã Phước Hưng

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

ÐT: (56) 836 050

 

Tịnh xá Ngọc Sơn

ĐĐ. Thích Giác Trí

Xã Phước Sơn, H. Tuy Phước,

Tỉnh Bình Định

 

Tu viện Nguyên Thiều

(Trường Trung cấp PH Bình Định)

TT. Thích Qủang Bửu

Xã Phước Hiệp

H. Tuy Phước, T. Bình Ðịnh

Chùa Giác Hoàng

Trụ trì : TT. Thích Tịnh Nhãn

05 Nguyễn Thị Minh Khai

Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn

Tỉnh  Binh Định - Việt Nam

ĐT : (56) 835525,

Email: jounalist_us@yahoo.com.au

 

Bình Phước

^

 

Tam Bảo Thiền Ðường

ÐạI Ðức Thích Thiện Trí

KP. Phú Bình, TT. An Lộc

H. Bình Long, T. Bình Phước

ÐT: (65) 666 653

 

Chùa Tứ Phương Tăng

Ấp Phước Ân, Sa Trạch

H. Bình Long, T. Bình Phước

 

 Bình Thuận

^

Chùa Cổ Thạch

Xã Bình Thạnh, H. Tuy Phong

T. Bình Thuận

 

Chùa Linh Sơn Trường Thọ

Xã Tân Lập, H. Hàm Thuận Nam

T. Bình Thuận

 

Chùa Phật Quang

Phường Hưng Long

TX. Phan Thiết, T. Bình Thuận

 

Ðạo Tràng Sen Hồng (Chùa Sùng Ân)

56 Lê Hồng Phong, TX. Phan Rang

T. Bình Thuận

ÐT: (68) 822 091

 

Ðạo Tràng Sen Xanh

70 Ngô Sĩ Liên

TX. Phan Thiết, T. Bình Thuận

ÐT: (68) 821 875

Cần Thơ

^

Chùa Hội Linh

314/ 36 Cách Mạng Tháng 8

P. An Thới, T. Cần Thơ

 

Chùa Khánh Quang

97 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

T. Cần Thơ

 

Chùa Long Quang

Xã Long Hòa, TP. Cần Thơ

T. Cần Thơ

 

Chùa Nam Nhất

612 Cách Mạng Tháng 8, P. An ThớI

TP. Cần Thơ, T. Cần Thơ

 

Chùa Phật Học Cần Thơ

11 Ðại Lộ Hòa Bình

TP. Cần Thơ, T. Cần Thơ

 

Tịnh Thát Siêu Lý (Thốt Nốt)

Ni Sư Thích Nữ Diệu Liên

Huyện Ô Môn, T. Cần Thơ

Ðăk Lăk 

^

Chùa Khải Ðoan

117A Phan Bội Châu, F. Thống Nhất.

TX. Buôn Mê Thuột

T. Ðăk Lăk

ĐT: 050 853837

 

Chùa Ngọc Ban

Phường Tân Lập, TX. Buôn Mê Thuột

T. Ðăk Lăk

Ðồng Nai

^

Chùa Bạch Liên

Ấp 8, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Chùa Bửu Ðức

Tỳ Kheo Thích Giác Chánh

C-61A  P. Bửu Long

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai 

 

Chùa Bửu Phong

Xã Tân Bửu

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Tịnh Xá Bửu Sơn

Xã Ngọc Ðịnh

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chơn Như Tịnh Thất

Xã Phú Ngọc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Phúc Thọ

542/A2, Xã Hiệp Hòa

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Cồ Ðàm

Tỳ Kheo Thích Chơn Thiện

227A Ấp 8, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 856 857/ 608 823

 

Chùa Ðại Giác

Xã Hiệp Hòa

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Tịnh Xá Giác Minh

Phường Tân Vạn

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Hiện Quang

Ấp Miễu, Xã Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Tịnh Thất Hồng Liên

Ấp 8, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Chùa Liên Hoa

Xã suối Nho

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Thiền Viện Liễu Ðức

Xã Phước Thái

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Thiền Viện Linh Chiếu

Xã Phước Thái

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 841 070

 

Chùa Linh Phú

Tỳ Kheo Thích Pháp Căn

Km 139, Quốc Lộ 20, Phú Sơn

Huyện Tân Phú, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 858 101

 

Chùa Linh Quang

Xã Túc Trưng

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Linh Quang

Xã Phú Hòa

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Long An

Xuân Thạnh, H. Long Khánh

 T. Ðồng Nai 

 

Chùa Long Hoa

Xã Ngọc Ðịnh

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Long Khánh

Xuân Trung, H. Long Khánh

 T. Ðồng Nai

 

Chùa Long Thiền

K2/3B Tân Bình, P. Bửu Hòa

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Nam Sơn

Xã Phú Túc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Ngọc Ðạt

Tỳ Kheo Trí Ðức

Ấp Ðông, Xã Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 831 630

 

Chùa Pháp Hoa

Xã La Ngà

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Pháp Quang

Xã Phú Ngọc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Chùa Phật Tích Tòng Lâm

Ấp 8, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Chùa Phước Ðiền

Xã Phú Ðiền

H. Tân Phú, T. Ðồng Nai

 

Chùa Phước Hộ

Tỳ Kheo Thích Minh Huệ

Ấp Tân Cảng, Xã Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Tịnh Xá Phước Huệ

Tỳ Kheo Thích Pháp Huyền

Km 90, Ấp Cây Xăng, Phú Túc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 639 598/ 854 598

 

Chùa Phước Huệ

Tỳ Kheo Thích Tầm Hỷ

311/9 QL 51, Khu Cầu Xeo

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 845 502

 

Thiền Viện Phước Sơn

Tỳ Kheo Thích Bửu Chánh

Ðồi Lá Giang, HT 1, Ấp Tân Cảng

Xã phước Tân, H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 967 234/ 940 683/ 629 860

 

Quan Âm Tu Viện

P. Bửu Hòa

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Quang Minh

Tỳ Kheo Thích Chánh Tâm

Ấp 1, Xã Long An

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 845 872

 

Chùa Quang Nghiêm

Tỳ Kheo Thích Tuệ Quyền

Ấp Ðông, Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 823 713/ 880 456

 

Chùa Tam Phước

Tỳ Kheo Thích Chánh Ðịnh

247 K II, Ấp Long Khánh 1

Xã Tam Phước, H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 511 590/ 856 854

 

Tịnh Xá Tịnh Quang

Ấp Hiệp Thuận

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Tu Viện Toàn Giác

Xã Giang Ðiền, Huyện Thống Nhất

T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 864 488

 

Chùa Từ Thiện

Tỳ Kheo Thích Pháp Tăng

Km 90, Ấp Ðồn Ðiền 1

X. Túc Trưng, H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 854 899

 

Chùa Từ Tôn

3 Ðại Lộ Ðồng Khởi, Tam Hiệp

TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Thái Hòa

Tỳ Kheo Thích Pháp Tấn

Km 112, Ấp Hiệp Nhất

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 852 810

 

Chùa Thanh Lương

Chợ Ðồn, TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

 

Chùa Thiện Chơn

Ni Sư Thích Nữ Như Liên

Tổ 3, Ấp Hiệp Nhất

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 851 866

 

Chùa Thiền Quang 1

Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp

Ấp 8, Xã Bình Sơn

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 845 027

 

Chùa Thiền Quang 2

Tỳ Kheo Thích Chí Tâm

502-BCC Ấp 3, Xã An Phước

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 845 366

 

Chùa Thiền Tịnh

Xã Phú Ngọc

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Thiền Viện Thường Chiếu

Xã Phước Thái

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 841 071

 

Chùa Trúc Lâm

Xã Phú Cường

H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

 

Thiền Viện Viên Chiếu

Xã Phước Bình

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

ÐT: (61) 841 699

 

Chùa Y Sơn

Tỳ Kheo Thích Phước Quang

Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân

H. Long Thành, T. Ðồng Nai

 

Ðồng Tháp

 

Chùa Bửu Hưng

Xã Hòa Long, Huyện Lai Vung

Tỉnh Ðồng Tháp

 

Chùa Hội Phước

Xã Tân Nhuận Ðông

H. Châu Thành, T. Ðồng Tháp

 

Chùa Phước Hưng

74/7 Hùng Vương,

TX. Sa Ðéc, T. Ðồng Tháp

Gia Lai

^

 Chùa An Bình

Thôn An Lũy

Thị Trấn An Khê, T. Gia Lai

 

Chùa Bửu Minh

Thôn 7, Xã Biển Hồ

TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

 

Chùa Bửu Nghiêm

200 Duy Tân, P. Diên Hồng

TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

 

Chùa Bửu Thắng

1A Sư Vạn Hạnh, P. Hội Thương

TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

 

Chùa Ngọc Phúc

342 Phan Ðình Phùng, P. Yên Ðỗ

TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

 

Tịnh Xá Ngọc Trung

Thôn An Lũy

Thị Trấn An Khê, Tỉnh Gia Lai

 

Chùa Tân An

Thôn An Xuyên

Thị Trấn An Khê, Tỉnh Gia Lai

TP Hà Nội

^

 

Chùa Chiêu Thiền

Làng Tiên Lãng, H. Từ Liên

TP. Hà Nội

 

Chùa Diên Hựu (Một Cột)

Phố Chùa Một Cột

Quận Ba Ðình, TP. Hà Nội

 

Chùa Ðại Bi (Kim Liên)

Xã Quảng An, H. Từ Liêm

TP. Hà Nội

 

Chùa Ðại Bi (Sét)

Thôn Giáp Lục, P. Tân Mai

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

 

Chùa Ðại Dương Sùng Phúc

Xã Phú Thị, H. Gia Lâm

TP. Hà Nội

 

Chùa Ðại Phúc

Thôn Ngọc Trúc, Xã ÐạI Mỗ

H. Từ Liêm, TP. Hà Nội

 

Chùa Ðông Kiều

38 Phố Hàng Ðường

Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 

Chùa Hồng Phúc

19 Phố Hàng Than

Quận Ba Ðình, TP. Hà Nội

 

Chùa Hưng Khánh

Phường Phố Huế

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

 

Chùa Huyền Thiên

54 Phố Hàng Khoai, P. Ðồng Xuân

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 

Chùa Kiến Sơ

Xã Phù Ðổng

Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

 

Chùa Kim Sơn

223 Phố Kim Mã

Quận Ba Ðình, TP. Hà Nội

 

Chùa Liên Phái

Phố Bạch Mai

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

 

Chùa Linh Quang

3 Phố Nhà Thờ

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 

Chùa Linh Tiên

Thôn Hội Xá, Xã Hội Xá

H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

 

Chùa Linh Ứng

Xã Phù Ðổng

H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

 

Chùa Lý Triều Quốc Sư

50 Phố Lý Quốc Sư, P. Hàng Trống

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 

Chùa Non Nước

(Sóc Thiên Vương Thiền Tự)

Xã Vệ Linh, H. Sóc Sơn

TP. Hà Nội

 

Chùa Pháp vân (Nành)

Làng Nành, Xã Ninh Hiệp

H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

 

Chùa Phúc Khánh

H.171, Tổ 1, P. Thịnh Quang

Q. Ðống Ða, TP. Hà Nội

 

Chùa Phúc Lâm

151 Phố. Bà Triệu, P. Lê Ðại Hành

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

 

Chùa Quán Sứ

73 Phố Quán Sứ

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

ÐT: (48) 571 997

 

Chùa Sùng Phúc (Bà Tấm)

Xã Dương Xá, H. Gia Lâm

TP. Hà Nội

 

Chùa Sùng Phúc (Bộc)

Ðường Chùa Bộc, P. Khương Thượng

Q. Ðống Ða, TP. Hà Nội

 

Ðạo Tràng Sùng Phúc Thiền Tự

Xã Cự Khối, H. Gia Lâm

TP. Hà Nội

 

Chùa Tam Bảo

Xã Tứ Liên, H. Từ Liêm

TP. Hà Nội

 

Chùa Thần Quang

Phường Trúc Bạch

Quận Ba Ðình, TP. Hà Nội

 

Chùa Thánh Ân

Thôn Ðào Xuyên, Xã Ða Tốn

H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

 

Chùa Thánh Chúa

Xã Dịch Vọng, H. Từ Liêm

TP. Hà Nội

 

Chùa Thiên Phúc

TT. Thích Ðàm Mão

T. Khu Nhang, X. Xuân Ðỉnh

H. Từ Liêm, TP. Hà Nội

ÐT: (47) 572 112

 

Chùa Trấn Quốc

Ðường Thanh Niên

Quận Ba Ðình, TP. Hà Nội

 

Chùa Trùng Nghiêm

Làng Keo, Xã Kim Sơn

H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

 

Ðạo Tràng Chùa Trường Lâm

Xã Việt Hưng, H. Gia Lâm

TP. Hà Nội

ÐT: (48) 271 517

 

Chùa Vinh Khánh

Khối 75, Phường Bưởi

Quận Ba Ðình, TP. Hà Nội

Hà Tây

^

Chùa Ðại Bi (Bối Khê)

Xã Tam Hưng

H. Thanh Oai, T. Hà Tây

 

Chùa Ðại Bi (Hiệp Thuận)

Thôn Hiệp Thuận, Xã Hiệp Thuận

H. Phúc Thọ, T. Hà Tây

 

Chùa Long Châu

Xã Phụng Châu, H. Chương Mỹ

T. Hà Tây

 

Chùa Quảng Nghiêm

Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương

H. Hoài Ðức, T. Hà Tây

 

Chùa Sùng Nghiêm

Xã Ðường Lâm, TX. Sơn Tây

T. Hà Tây

 

Chùa Sùng Phúc (Tây Phương)

Xã Thạch Xá, H. Thạch Thất

T. Hà Tây

 

Chùa Tây Phương

Thôn Yên Xá, H. Thạch Thất

T. Hà Tây

 

Chùa Thành Ðạo (Ðậu)

Xã Nguyễn Trãi, H. Thường Tín

T. Hà Tây

 

Chùa Thiên Phúc

Xã Sài Sơn, H. Quốc Oai

T. Hà Tây

 

Chùa Thiên Trù (Hương Sơn)

Xã Hương Sơn, H. Mỹ Ðức

T. Hà Tây

 

Chùa Văn Quán

Ðường Văn Quán, TX. Hà Ðông

T. Hà Tây

Hà Tĩnh

^

 

 

Chùa Hợp Tự

Phố Thành Ðông 1, P. Tân Giang

TX. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh

 

Chùa Hương Tích

Xã Thiên Lộc, H. Can Lộc

Tỉnh Hà Tĩnh

Hải Hưng

^

 

Chùa Diễn Phúc

Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở

H. Châu Giang, T. Hải Hưng

 

Chùa Ðồng Ngọ

Thôn Cập Nhất, Xã Tiên Tiến

H. Thanh Hà, T. Hải Hưng

 

Chùa Ðông Thuần

20 Hồ Chí Minh, P. Nguyễn TrảI

TX. Hải Hưng, T. Hải Hưng

 

Chùa Hưng Phúc

Thôn Phú Thị, Xã Mễ Sở

H. Châu Giang, T. Hải Hưng

 

Chùa Kim Trung

Thôn Nhân Dục, X. Hiền Nam

TX. Hải Hưng, T. Hải Hưng

 

Chùa Minh Khánh

Xã Thanh Bình, H. Nam Thanh

T. Hải Hưng

 

Chùa Nghiêm Quang

Xã Cẩm Sơn, H. Cẩm Bình

T. Hải Hưng

 

Chùa Pháp Vân (Thái Lạc)

Thôn Thái Lạc, Xã Lạc Hồng

H. Mỹ Văn, T. Hải Hưng

 

Chùa Thanh Mai

Xã Hoàng Hoa Thám

Huyện Chí Linh, T. Hải Hưng

 

Chùa Tư Phúc (Côn Sơn)

Xã Cộng Hòa, H. Chí Linh

T. Hải Hưng

Chùa Viên Giác

Xã Minh HảI, H. Mỹ Văn

T. Hải Hưng

Hải Phòng

^

 

 

Chùa Hải Ninh

Xã Vĩnh Niệm, H. An Hải

TP. Hải Phòng, T. Hải Phòng

 

Chùa Nguyệt Quang

Phường Ðông Khê, Q. Ngô Quyền

T. Hải Phòng

 

Chùa Phổ Chiếu

Xã Dư Hàng Kênh, H. An Hải

TP. Hải Phòng, T. Hải Phòng

 

Chùa Phúc Lâm

121 Phố Hàng Dư, P. Hồ Nam

Q. Lê Chân, T. Hải Phòng

 

Chùa Tường Long

Phường Vạn Sơn, TX. Ðồ Sơn

TP. Hải Phòng, T. Hải Phòng

TP. HCM. Sài Gòn

^

Chùa Ấn Quang

243 Sư Vạn Hạnh,

Quận 10, TP. HCM

 

Chùa Bát Bửu Phật Ðài

Xã Lê Minh Xuân

H. Bình Chánh, TP. HCM

 

Chùa Bát Nhã

327/11 Nơ Trang Long

Quận Bình Thạnh. TP. HCM
Email: batnha@hcm.vnn.vn
Trụ trì: TT Thích Đạt Đạo
(xem hình)

 

Chùa Bồ Ðề

6B/1 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng

Q. 7, TP. HCM

 

Chùa Bodhivamsa Pathi Vong (Khmer)

Tỳ Kheo Thích Lâm Ym

1985B Hồng Lạc, P.10

Q. Tân Bình, TP. HCM

 

Chùa Bửu Long

Tỳ Kheo Thích Viên Minh

81/1 Hương Lộ 33, Ấp Thái Bình

P. Long Bình, Q. 9, TP. HCM

ÐT: (08) 8 325 059/831 193/ 895/513

Ni Viên: (08) 8 889 168

 

Chùa Bửu Quang

Tỳ Kheo Thích Thiện Nghiêm

75 Ấp Gò Dừa, P. Bình Chiếu

Q. Thủ Ðức, TP. HCM

ÐT: (08) 8 962 578

 

Chùa Bửu Thắng

Tỳ Kheo Thích Hộ Chơn

126/331 Ðường Cao Vân, P 18

Q. Tân Bình, TP. HCM

 

Chùa Chandaramsya (Khmer)

Tỳ Kheo Danh Lung

164/235 Trần Quốc Thảo, P. 7

Q. 3, TP. HCM

ÐT: (08) 8 435 359

 

Chùa Diệu Ðức

484/9 Lê Quang Ðịnh, P. 11

Q. Bình Thạnh, TP. HCM

 

Chùa Diệu Quang

100 Trần Văn Quang, P. 10

Q. Tân Bình, TP. HCM

 

Chùa Ðông Hưng

201 Lương Ðịnh Của, Xã An Khánh

H. Thủ Ðức, TP. HCM

 

Chùa Dược Sư

464 Lê Quang Ðịnh

Q. Bình Thạnh, TP. HCM

ÐT: (08) 8 940 156

 

Chùa Giác Hải

345/45 Hùng Vương

Q. 6, TP. HCM

 

Chùa Giác Lâm

118 Lạc Long Quân

Q. Tân Bình, TP. HCM

 

Chùa Giác Quang

Tỳ Kheo Thích Hạnh Trí

129 F/138/92 Bến Vân Ðồn

P. 6, TP. HCM

ÐT: (08) 8 255 248

 

Chùa Giác Quang

Tỳ Kheo Thích Thiện Ðạt

47 Lương Văn Can, P. 15

Q. 8, TP. HCM

ÐT: (08) 8 549 247

 

Tổ Ðình Giác Nguyên

129 F/186/2 Bến Vân Ðồn, P. 4

Q. 4, TP. HCM

ÐT: (08) 9 402 694

 

Tịnh Xá Giác Trọng

Tỳ Kheo Thích Giác Trọng

89/4 Ấp Dân Thắng 2, Tân ThớI Nhì

H. Hóc Môn, TP. HCM

 

Chùa Giác Uyên

TT. Thích Huệ Minh

525/37 Huỳnh Văn Bổn

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 

Chùa Giác Viên

161/85/20 Lạc Long Quân

Q. 11, TP. HCM

 

Chùa Hội Sơn

1A1 Ấp Cầu Ông Táng, Xã Long Bình

Thủ Ðức, TP. HCM

 

Chùa Huệ Lâm

154 Tùng Thiện Vương

Q. 8, TP. HCM

 

Chùa Huê Nghiêm

Thị Trấn An Lạc

H. Bình Chánh, TP. HCM

 

Chùa Huê Nghiêm

20/8 Ðặng Văn Bi, TT Thủ Ðức

H. Thủ Ðức, TP. HCM

 

Chùa Huê Nghiêm

187/3 Trần Kế Xương

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 

Chùa Khánh Hưng

390/8 Cách Mạng Tháng 8

Q. 3, TP. HCM

 

Chùa Kiều Ðàm

Tỳ Kheo Thích Nhật Thiện

Ấp Cây Dầu, P. Tân Phú

Q. 9, TP. HCM

ÐT: (08) 8 961 696

 

Chùa Kim Sơn

76 Ðường Xích Long, P. 2

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 

Chùa Kỳ Viên

Tỳ Kheo Thích Tăng Ðịnh

610 Nguyễn Ðình Chiểu, P. 3

Q. 3, TP. HCM

ÐT: (08) 8 325 522/300 845/ 305 135

 

Tịnh Xá Liên Quang

Ni Sư Thích Nữ Nhật Thọ

140 Hàn HảI Nguyên, P. 8

Q. 11, TP. HCM

 

Chùa Liên Trì

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Thiền

368/77 Tôn Ðản, P. 4

Q. 4, TP. HCM

ÐT: (08) 8 884 061

 

Linh Quang Tịnh Xá

Tỳ Kheo Thích Từ Quang

40/60 Nguyễn Khoái

Q. 4, TP. HCM

 

Chùa Linh Sơn

149 Cô Giang

Q. 1, TP. HCM

 

Chùa Long Huê

131/27 Nguyễn Thái Sơn

Q. Gò Vấp, TP. HCM

 

Chùa Long Nhiễu

10/3 Khu Phố 3, TT. Thủ Ðức

H. Thủ Ðức, TP. HCM

 

Chùa Long Thạnh

Xã Tân Tạo, H. Bình Chánh

TP. HCM

 

Chùa Nam Thiên Nhất Trụ

511 Nguyễn Du, TT Thủ Ðức

H. Thủ Ðức, TP. HCM

 

Chùa Nam Tông

Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh

220/110/166 TT. An Lạc

H. Bình Chánh, TP. HCM

ÐT: (08) 8 754 246/858 099

 

Chùa Ngọc Phương

498/1 Lê Quang Ðịnh

Q. Gò Vấp, TP. HCM

 

Chùa Nguyên Thủy

Tỳ Kheo Thích Pháp Chất

50 khu A, P. Cát Lái

Q. 2, TP. HCM

ÐT: (08) 8 420 214

 

Chùa Nguyên Hương

Tỳ Kheo Thích Thiện Bảo

361/27 Nguyễn Đình Chiểu

F 5, Q3, TP HCM

ĐT: 8334394

 

Chùa Pháp Hoa

229/ 24/B Thích Quảng Ðức

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 

Chùa Pháp Hội

702/105 Ðiện Biên Phủ

Q. 10, TP. HCM

 

Chùa Pháp Luân

Tỳ Kheo Thích Từ Hạnh

19/1C Nguyễn Thái Sơn

Q. Gò Vấp, TP. HCM

 

Chùa Pháp Quang

Tỳ Kheo Thích Minh Giác

414/17 Nơ Trang Long, P. 13

Q. Bình Thạnh, TP. HCM

ÐT: (08) 8 432 913

 

Chùa Pháp Quang

71 Ðường Liên Tỉnh Số 5

Q. 8, TP. HCM

 

Chùa Pháp Vân

TT. Thích Trí Khả

244 Nguyễn Văn Ðậu

Q. Bình Thạnh, TP. HCM

ÐT: (08) 8 417 117

 

Chùa Phật Bảo

Tỳ Kheo Thích Chánh Niệm

57 Lạc Long Quân

Q. Bình Thạnh, TP. HCM

ÐT: (08) 8 640 285

 

Chùa Bửu Tự

80 A Cao Thắng

Q. 3, TP. HCM

 

Chùa Phật Cô Ðơn

Ðường Lê Minh Xuân

Q. Bình Chánh, TP. HCM

 

Chùa Phổ Ðà

26/1 Trần Quý Cáp

Q. Bình Chánh, TP. HCM

 

Chùa Phổ Minh

Tỳ Kheo Thích Thiện Tâm

2 Thiên Hộ Dương, P.1

Q. Gò Vấp, TP. HCM

ÐT: (08) 8 945 049/ 951 075

 

Chùa Phổ Quang

Ðường Phổ Quang, P. 2

Q. Tân Bình, TP. HCM

 

Chùa Phổ Quang

HT. Thích Thiện Thông

93/4 Cô Giang, P. 1

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

ÐT: (08) 8 845 808

 

Chùa Phụng Sơn

1408 Ðường 3 tháng 2

Q. 11, TP. HCM

 

Chùa Phước Hải

73 Mai Thị Lựu

Q. 1, TP. HCM

 

Chùa Phước Hòa

491/14/5 Nguyễn Ðình Chiểu

Q. 3, TP. HCM

 

Chùa Phước Tường

13/32 Ấp Tăng Phú 1, Tăng Nhơn Phú

Thủ Ðức, TP. HCM

 

Chùa Quán Thế Âm

90 Thích Quảng Ðức

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 

Tu Viện Quảng Hương Già Lam

498/ 11 Lê Quang Ðịnh

Q. Gò Vấp, TP. HCM

 

Chùa Quang Minh

65 Trần Hữu Trang

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 

Chùa Siêu Lý

Tỳ Kheo Thích Tịnh Thân

241B/44/37 Nguyễn Văn Luông, P. 11

Q. 6, TP. HCM

ÐT: (08) 8 761 635/ 767 570

 

Ðạo Tràng Tâm Ðức

62B Hùng Vương, P. 16

Q. 11, TP. HCM

ÐT: (08) 8 550 495

 

Chùa Tân Ân

23 Tân Hóa

Q. 6, TP. HCM

 

Chùa Tập Phước

233 Phan Văn Trị

Q. Bình Thạnh, TP. HCM

 

Ðạo Tràng Tuệ Quang (Chùa Huỳnh Võ)

15 Ấp 2, P. Linh Trung

Q. Thủ Ðức, TP. HCM

ÐT: (08) 8 970 926

 

Ðạo Tràng Tuệ Tâm

66 EF/G Ðặng Nguyên Cẩn, P. 14

Q. 6, TP. HCM

 

Chùa Từ Ân

28-30 Hùng Vương

Q.11, TP. HCM

 

Chùa Từ Nghiêm

415-417 Bà Hạt

Q. 10, TP. HCM

 

Chùa Từ Quang

Ðại Ðức Thích Thiện Ý

68/5 Phường Linh Xuân

Q. Thủ Ðức, TP. HCM

ÐT: (08) 8 241 137

 

Ðạo Tràng Thái Tuệ

35 Hồ Biểu Chánh, P. 4

Q. 8, TP. HCM

 

Chùa Thảo Ðường

335/ 42 Hùng Vương

Q. 6, TP. HCM

 

Thiền Viện Thích Quảng Ðức

294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Q. 3, TP. HCM

 

Chùa Thiền Ðức

Ni Sư Thích Nữ Như Chơn

716/1 Ðường Hậu Giang, P. 12

Q. 6, TP. HCM

ÐT: (08) 8 754 712

 

Chùa Thiên Long

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tâm Vân

68/58 Thích Quảng Ðức

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

ÐT: (08) 8 902 500
Email:
chuathienlong2000@yahoo.com

 

Chùa Thiên Phước

Ấp Trường Thọ, Xã Phước Long

H. Thủ Ðức, TP. HCM

 

Chùa Thiền Tôn

117/9 An Bình

Q. 5, TP. HCM

 

Tịnh Xá Trúc Lâm

Tỳ Kheo Thích Trí Minh

18/1 Ấp Xuân Thới Ðông, Tân Huân

Hóc Môn, TP. HCM

ÐT: (08) 8 830 110

 

Chùa Trúc Lâm

Tỳ Kheo Thích Phúc Hỷ

570/10 Hùng Vương, P. 13

Q. 6, TP. HCM

ÐT: (08) 8 763 324

 

Tịnh Xá Trung Tâm

7 Nguyễn Trung Trực

Q. Bình Thạnh, TP. HCM

 

Tịnh Xá Trung Tâm

570/2F Hùng Vương

P. 13, TP. HCM

 

Chùa Trường Thọ

53/524 Nguyễn Văn Nghi

Q. Gò Vấp, TP. HCM

 

Chùa Vạn Ðức

23/4 Trần Ngọc Vân, Ấp Phú Châu

Xã Tam Phú, TP. HCM

 

Thiền Viện Vạn Hạnh

716 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 

Ðạo Tràng Ni Viện Vạn Hạnh

42/11Huỳnh Ðình Hai, P.24

Q. Bình Thạnh, TP. HCM

ÐT: (08) 8 415 396

 

Chùa Vạn Phước

55 Sư Tuệ Tĩnh

Q. 11, TP. HCM

 

Chùa Vĩnh Nghiêm

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Q.3, TP. HCM

 

Chùa Vĩnh Phước

28/10 Quốc Lộ 22, Tân Thới Nhất

H. Hóc Môn, TP. HCM

 

Việt Nam Quốc Tự

16 B Ðường 3 tháng 2

Q. 10, TP. HCM

 

Chùa Xá Lợi

80 Bà Huyện Thanh Quan

Q. 3, TP. HCM

 

Xá Lợi Phật Ðài

Tỳ Kheo Thích Thiện Nhân

246/5 Vĩnh Thuận, P. Long Bình

Q. 9, TP. HCM

ÐT: (08) 8 870 211/ 870 212/ 604 882 

 

 Tu Vien Vinh Duc,
218 duong nguyen Tuyen,
Phuong Binh Trung Tay (Giong Ong To)
Quan 2 . TP. HCM.
Tel: 7433438 -7431245.


 Chua Thien Minh
Duong Do Xuan Hop ,
Phuong Phuoc Binh quan 9.
 TP. HCMChua Quang Buu ,
phuong long thanh my, quan 9
TP. HCM. DT:. 7330231

Chua Lien Hai
phuong tan phu ,
Quan 9 tp.hcm tel 8968210

Chua Thai Nguyen
Phuong binh trung tay (giong ong
to) quan 2tp. Hcm


 Ni Vien Phuoc Long,

 Phuong Phuoc Long a,
Quan 9, tp hcm


Chua Sung Duc,

Phuong Truong Tho,
Quan Thu Duc, Tp.Hcm

Khánh Hoà

 ^

 

Chùa An Dưỡng

TT. Thích Tâm Trí

Thôn Thái Thông, Vĩnh Thái

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

ÐT: (58) 890 228
Email:
adt@pmail.vnn.vn

 

Chùa An Tường

Sư Cô Thích Nữ Minh Liễu

Tổ 32, Khóm. Trương Phúc, P.Vĩnh Phước

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

ÐT: (58) 832 179

 

Chùa Bảo Long

Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình

H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

 

Chùa Diên Thọ

TK Thích Chơn Thành

Thị trấn Diên Khánh,

H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa

ĐT: (058) 851 560

 

Chùa Diệu Quang

38B Lê Hồng Phong, P. Phước Hải

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

 

Chùa Giác Hải

Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng

H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa

 

Chùa Hải Ðức

Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

51 Hải Ðức, P. Phương Sơn

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

 

Chùa Hội Phước

153/2 Hoàng Văn Thụ, P. Phương Sài

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

 

Chùa Kim Sơn

Xã Vĩnh Ngọc

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

 

Chùa Linh Sơn

Thôn Hiền Lương, Xã Vạn Lương

H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa

 

Chùa Long Sơn

22 Ðường 23 Tháng 10

Phương Sơn, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

 

Tịnh Xá Ngọc Tòng

Xã Vinh Lương

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

 

Tịnh Xá Ngọc Trang

Phường Ngọc Hiệp

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

 

Chùa Thiên Bửu

Thôn Ðiền Tịnh, Xã Ninh Phụng

H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

 

Chùa Thiên Phú

Tỳ Kheo Thích Chơn Kiến

Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thanh

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

ÐT: (58) 890 257

 

Tịnh Thất Viên Thông

Số 9 Tổ 1, Khu Tháp Bà, P.Vĩnh Phước

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

ÐT: (58) 833 081

 

Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo

HT. Thích Như Ý

Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc

TP Nha Trang, Khánh Hòa

ÐT: (58) 590 486

 

Kiên Giang

^

Chùa Bửu Sơn

Ni Sư Thích Nữ Như Thiện

Ấp Tân An, Xã Tân Hiệp B

H. Tân Hiệp, T. Kiên Giang

ÐT: (77) 834 294

 

Chùa Bửu Thọ

Viện chủ: TK Thích Thiện Bảo, Trụ trì: TK Thích Minh Hiệp

Ấp Hòa Thuận II ,xã Mong Thọ A

Huyện Châu Thành,  T. Kiên Giang
ĐT: (77) 837503
 

Chùa Ngọc Sơn

71 B Ðường Mậu Thân

TX. Rạch Giá, T. Kiên Giang

 

Chùa Phù Dung

Núi Bình Sơn

TX. Hà Tiên, T. Kiên Giang

 

Chùa Ratanransi

Khu Phố 4, P. Vĩnh Lạc

TX. Rạch Giá, T. Kiên Giang

 

Chùa Tam Bảo

Ðường Thích Thiên Ân

TX. Rạch Giá, T. Kiên Giang

 

Chùa Tam Bảo

328 Tổ 2, Ấp Ao Sen, Ðường Phương Thành

TX.Hà Tiên, T. Kiên Giang

 

Ðạo Tràng Tam Bảo (Chùa Tuệ Hải)

75 Phương Thành, P. 3

TX.Hà Tiên, T. Kiên Giang

ÐT: (77) 852 109

 

Chùa Thập Phương

35/6 Ðường Mậu Thân

TX. Rạch Giá, T. Kiên Giang

 

Chùa Thiên Trước (Phật Lớn)

Tỳ Kheo Thích Trí Hiền

Ð. Phương Thạnh, KP. 4, Bình Sang

TX.Hà Tiên, T. Kiên Giang

ÐT: (77) 852 993 

Kon Tum

^

Chùa Bác Ái

Thị Xã Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

 

Chùa Hồng Từ

245 Trần Hưng Ðạo, P. Quyết Thắng

Thị Xã Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Lâm Ðồng

^

Chùa Ðại Giác

Thôn Ðại Lào, Xã Lộc Châu

H. Bảo Lộc, T. Lâm Ðồng

 

Chùa Giác Nguyên

T. Ðường MớI, X. Lạc Nghiệp

H. Ðơn Dương, T. Lâm Ðồng

 

Chùa Khánh Hỷ

Thị Trấn Ma Ða Guôi

H. Ða Huai, T. Lâm Ðồng

 

Chùa Linh Phong

72 C Hoàng Hoa Thám

TP. Ðà Lạt, T. Lâm Ðồng

 

Chùa Linh Quang

133 Hai Bà Trưng

TP. Ðà Lạt, T. Lâm Ðồng

 

Chùa Linh Sơn

120 Nguyễn Văn Trỗi, P.2

TP. Ðà Lạt, T. Lâm Ðồng

 

Chùa Linh Thắng

89 Thống Nhất

H. Di Linh, T. Lâm Ðồng

 

Chùa Quán Thế Âm

15 Bà Huyện Thanh Quan, P.10

TP. Ðà Lạt, T. Lâm Ðồng

 

Chùa Thiên Vương Cổ Sát

385 Khe Sanh, P. 10

TP. Ðà Lạt, T. Lâm Ðồng

 

Thiền Viện Trúc Lâm

HT. Thích Thanh Từ

50 Hồ Tuyền Lâm, P.3

TP. Ðà Lạt, T. Lâm Ðồng

ÐT: (63) 827 565
 

Chua LINH PHUOC.
120 Hung Vuong,Phuong 11,
Thanh Pho Da lat.
Tel:(063)814020-825410
 
Chua LINH AN
119 Thi tran Nam Bang,
Huyen Lam Ha,
Tinh Lam Dong
Tel:(063)852713

 

Lạng Sơn

^

Chùa Diên Khánh

Ð. Hùng Vương, P. Cửa Ðông, P. Chi Lăng

TX. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

 

Chùa Tam Thanh

Phường Tam Thanh

TX. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

 

Chùa Tiên

Phố Hoàng Hoa Thám, P. Chi Lăng

TX. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn 

Long An

^

Chùa Kim Cang

Ấp Bình Cang, Xã Bình Thạnh

H. Thủ Thừa, T. Long An

 

Chùa Linh Sơn

Xã Ðông Thạnh

H. Cần Giuộc, T.Long An

 

Chùa Tôn Thạnh

Xã Mỹ Lộc, T. Long An 

Minh Hải

^

Chùa Hưng Quảng

26 Phan Ngọc Hiển

TX. Cà Mau, T. Minh Hải

 

Chùa Quan Âm

84/14 Rạch Chùa, P. 4

TX. Cà Mau, T. Minh Hải

 

Chùa Vĩnh Hòa

17B Cách Mạng, P.7

TX. Bạc Liêu, T. Minh Hải 

Nam Hà

^

Chùa Ðại Bi

Xã Nam Giang

H. Nam Ninh, T. Nam Hà

 

Chùa Duyên Ứng

Xã Ðọi Sơn

H. Duy Tiên, T. Nam Hà

 

Chùa Phổ Minh

Thôn Tức Mặc, Xã Lộc Vượng

TP. Nam Ðịnh, T. Nam Hà

 

Chùa Phúc Lâm

Xã Hải Anh

H. Hải Hậu, T. Nam Hà

 

Chùa Quán Ðại Thánh

Thôn Ðệ Tứ, Xã Lộc Hạ

TP. Nam Ðịnh, T. Nam Hà

 

Chùa Thần Quang (Cổ Lễ)

Thị Trấn Cổ Lễ

 H. Nam Ninh, T. Nam Hà

 

Chùa Thần Quang (Keo)

Thôn Hành Thiện, Xã Xuân Hồng

H. Xuân Thủy, T. Nam Hà

 

Chùa Vọng Cung

28 Trần Phú

TP. Nam Ðịnh, T. Nam Hà

Nghệ An

^

Chùa Cần Linh

P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An

 

Chùa Phổ Nghiêm

Làng Trung Kiên, Xã Nghị Thiết

H. Nghi Lộc, T. Nghệ An 

Ninh Bình

^

 

 

Chùa Bích Ðộng

Xã Ninh Hải, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình

 

Chùa Nhất Trụ

Thôn Yên Thành, Xã Trường Yên

H. Hoa Lư, T. Ninh Bình

 

Chùa Sơn Thủy

Núi Dục Thúy

TX. Ninh Bình, T. Ninh Bình

Ninh Thuận

^

Chùa Sùng Ân

56 Lê Hồng Phong

TX. Phan Rang, T. Ninh Thuận

 

Chùa Thiền Lâm

Thôn Ðắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn

H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận

 

Chùa Trùng Khánh

T. Dư Khánh, Xã Khánh HảI

H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận

Phú Yên

^

Chùa Bảo Tịnh

174 Phan Ðình Phùng

TX. Tuy Hòa, T. Phú Yên

 

Chùa Bát Nhã

Thôn Mỹ Phú, Xã An Hiệp

H. Tuy An, T. Phú Yên

 

Chùa Hồ Sơn

Thôn Ninh Ðịnh, Xã Bình Kiến

TX. Tuy Hòa, T. Phú Yên

 

Chùa Kim Cang

129/4 Phan Ðình Phùng, P.1

TX. Tuy Hòa, T. Phú Yên

 

Chùa Phước Sơn

Thôn Tân Phước, Xã Xuân Sơn Bắc

Ðồng Xuân, T. Phú Yên

 

Chùa Quảng Ðạt

TT. Sông Cầu

H. Sông Cầu, T. Phú Yên

 

Chùa Từ Quang

Thôn Cần Lương, Xã An Dân

H. Tuy An, T. Phú Yên

 

Chùa Triều Tôn

Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2

H. Sông Cầu, T. Phú Yên

Quảng Bình

^

Chùa An Xá

Thôn An Xá, Xã Lộc Thủy

H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình

 

Chùa Quan Âm

T. Qưyết Thắng, Xã Thạnh Trạch

Bố Trạch, T. Quảng Bình

Quảng Nam Ðà Nẳng

^

Chùa Chúc Thánh

Phường Cẩm Phô

TX. Hội An, Tỉnh Quảng Ðà

 

Chùa Linh Ứng (Trong Khu Vực Ngũ Hành Sơn)

Xã Hòa Hài

H. Hòa Vang, Tỉnh Quảng Ðà

 

Chùa Long Tuyền

Hòa Thượng. Thích Chơn Phát

Phường Cẩm Phô, Thị Xã Hội An

Tỉnh Quảng Nam

 

Chùa Nam Hải

An Hải Ðông, Sơn Trà

TP. Ðà Nẵng, T. Quảng Ðà

 

Chùa Pháp Bảo

Trụ trì : TT. Thích Hạnh Niệm

07 Nhị Trưng , Phường Minh An

Thị Xã Hội An , Tỉnh Quảng Nam

Tel : 0510  862402

Email : phapbaotu@yahoo.com

 

Chùa Pháp Lâm

500 Ông Ích Khiêm

TP. Ðà Nẵng, T. Quảng Ðà

 

Chùa Pháp Hội

Trụ trì : TT. Thích Trí Viên

155 Nguyễn Văn Trỗi , F. An Hải Ðông

Q.3 , Tp. Ðà Nẵng

ĐT: 0511  932283

 

Chùa Phổ Ðà

( Trường CBPH Quảng Nam - Ðà Nẵng )

Trụ trì : HT. Thích Từ Mẫn

332 Phan Chu Trinh , Tp. Ðà Nẵng

ĐT: 0511  826094

 

Chùa Phước Lâm

Phường Cẩm Hà

TX. Hội An, T. Quảng Ðà

 

Chùa Phước Lâm

Thôn 3, Xã Tiên Hiệp

H. Tiên Phước, T. Quảng Ðà

ÐT: (51) 884 069

 

Chùa Quán Thế Âm

Thôn Sơn Thủy, Xã Hòa Hải

H. Hòa Vang, Tỉnh Quảng Ðà

 

Chùa Quang Minh

Thôn Hòa Mỹ, Xã Hòa Ninh

H. Hòa Vang, Tỉnh Quảng Ðà

 

Chùa Sư Nữ Bảo Thắng

Sư Bà. Thích Nữ Diệu Hạnh

Ðường Nguyễn Duy Hiệu

Thị xã Hội An, T. Quảng Nam

 

Chùa Tam Bảo

Tỳ Kheo Thích Pháp Cao

323 Phan Chu Trinh, P. Bình Thành

TP. Ðà Nẵng, T. Quảng Ðà

ÐT: (51) 879 629

 

Chùa Tam Thai (Trong Khu Vực Ngũ Hành Sơn)

Xã Hòa Hài,

H. Hòa Vang, Tỉnh Quảng Ðà

 

Chùa Thành Nội

TT. Thích Minh Tuân

Thành Nội, T. Quảng Ðà

ÐT: (51) 895 010/ 896 199

 

Chùa Thủ Long

Phường Bình Liên

TP. Ðà Nẵng, T. Quảng Ðà

 

Tổ Ðình Vạn Ðức

TT. Thích Hạnh Thiền

Phường Thanh Hà , Thị Xã Hội An

Tỉnh Quảng Nam

 

Quảng Ngãi

^

Chùa Hội Phước

10/100 Quang Trung

TX. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi

 

Chùa Thiên Ấn

Xã Tịnh Ấn

H. Sơn Tịnh, T. Quảng Ngãi

Quảng Ninh

^

Chùa Hoa Yên

TX. Uông Bí, T. Quảng Ninh

 

Chùa Long Tiên

TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

 

Chùa Quỳnh Lâm

Xã Tràng An, H. Ðông Triều

T. Quảng Ninh

Quảng Trị

^

Chùa Châu Quang

31 Trần Hưng Ðạo

TX. Ðông Hà, T. Quảng Trị

 

Chùa Diên Thọ

Làng Diên Sanh, Xã HảI Thọ

H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

 

Chùa Hải Thiên

H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

 

Chùa Hữu Liêm

Triệu Hóa, Triệu Long

T. Quảng Trị

 

Chùa Kim Sơn

Lương Kim, Triệu Phong

T. Quảng Trị

 

Chùa Phước Ðiền

H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

 

Chùa Tịnh Quang

Xã Ái Tử, H. Triệu Phong

T. Quảng Trị

 

Chùa Trung Ðồn

H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

Sông Bé

^

Chùa Hội Khánh

35 Yersin, P. Phú Cường

TX. Thủ Dầu Một, T. Sông Bé

 

Chùa Long Hưng

Xã Tân Ðịnh

H. Bến Cát, T. Sông Bé

 

Chùa Núi Châu Thới

Xã Bình An

H. Thuận An, T. Sông Bé

Sóc Trăng

^

Chùa Kh’leang (Khmer)

71 Lương Ðịnh Của, P. 6

TX Sóc Trăng. T. Sóc Trăng

 

Chùa Ma Ha Tup (Khmer)

73B Lê Hồng Phong, P. 3

TX Sóc Trăng. T. Sóc Trăng

Tây Ninh

^

Chùa Linh Sơn Tiên Thạch

Núi Bà Ðen, Xã Ninh Sơn

H. Hòa Thành, T. Tây Ninh

 

Chùa Phước Lưu

250 Quốc Lộ 22, TT. Trảng Bàng

H. Trảng Bàng, Tây Ninh

Tiền Giang

^

Chùa Bửu Lâm

P. 3, TP Mỹ Tho

T. Tiền Giang

 

Chùa Ðông Phương

Tỳ Kheo Thích Pháp Tân (Chí Thành)

QL 1, Khu 4

H. Cai Lậy, T. Tiền Giang

 

Chùa Linh Thứu

Chợ Xoài Hột, Xã Thạnh Phú

H. Châu Thành, Tiền Giang

 

Chùa Liên Hoa

Ấp 1, Xã Tân Tây

H. Gò Công Ðông, T. Tiền Giang

 

Chùa Pháp Bảo

Tỳ Kheo Thích Bửu Hiền

44/448 Lý Thường Kiệt, P. 5

TP Mỹ Tho, T. Tiền Giang

ÐT: (73) 878 168/ 878 169

 

Chùa Phật Ân

TP Mỹ Tho, T. Tiền Giang

 

Chùa Phước Hải (Tân Hiệp)

Tỳ Kheo Thích Chánh Thọ

Ấp Rẫy, TT. Tân Hiệp

T. Tiền Giang

 ÐT: (73) 831 066

 

Chùa Vĩnh Tràng

Xã Mỹ Phong

TP Mỹ Tho, T. Tiền Giang

 

Chùa Thanh Trước

Ấp Gò Tre, Xã Long Thuận

TX. Gò Công, T. Tiền Giang

 

Chùa Tân Long

Xã Tân Ðông

H. Gò Công Ðông, T. Tiền Giang

ÐT: (73) 840 258

Thanh Hóa

^

Chùa Ðót Tiên

Thôn Thanh Nam, Xã HảI Thanh

H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa

 

Chùa Mật Ða

P. Nam Ngạn

TX. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa

 

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh

Thôn Duy Tỉnh, Xã Văn Lộc

H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa

 

Chùa Thanh Hà

Thị Xã Thanh Hóa, T. Thanh Hóa

Thái Bình

^

 

Chùa Thần Quang (Keo)

Xã Duy Nhất, H. Vũ Thư. T. Thái Bình

Thừa Thiên Huế

^

Chùa An Bằng

T. An Bằng, Xã Vinh An

H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 860 880

 

Chùa Ba La Mật

Ðường Thuận An, Phú Thượng

H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Bảo Quốc

TT. Thích Ðức Hạnh

Ðường Bảo Quốc, Phường Ðức

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Bảo Vân

Ðường Duy Tân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Diệu Ðế

100 Bạch Ðằng, P. Phú Cát

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Diệu Ðức

Ni Sư Thích Nữ Diệu Trì

92/6/4 Ðiện Biên Phủ, P. Trường An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 826 412

 

Chùa Diệu Nghiêm

Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Diệu Viên

Ni Sư Thích Nữ Diệu Ðàm

Xã Thủy Dương, H. Hương Thủy

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 864 302

 

Chùa Ðốc Sơ

Sư Cô Thích Nữ Minh Nguyện

Xã Hương Sở, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 529 342

 

Chùa Ðồng Thiên

Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Giác Lương

Làng Hiền Lương

H. Phong Ðiền, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Hà Trung

Làng Hà Trung, Xã Vinh Hà

H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Hải Ðức

TT. Thích Trí Hải

Ðường Phan Bội Châu, P. Trường An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 821 413

 

Chùa Hiếu Quang

TT. Thích Quang Nhuận

Ðường Ðiện Biên Phủ, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 820 489

 

Chùa Hóa Quang

Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Hoàng Liên

Ni Sư Thích Nữ Minh Tuệ

Ấp Phú Thượng, X. Phú Vang

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 836 274

 

Chùa Hồng Ân

Ni Sư Thích Nữ Bảo Nghiêm

Thôn Thượng Một, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 532 836

 

Chùa Hồng Ðức

Ven. Thích Giác Quả

Xã Thủy Xuân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Email: Thichgiacqua@yahoo.com

 

Chùa Huyền Không

Tỳ Kheo Thích Pháp Tông

Thôn Nhâm Biểu, Hương Hộ, Hương Trà

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 829 266

 

Chùa Kiều Ðàm

Ni Sư Thích Nữ Bảo Châu
Thích Nữ Huệ An
Thích Nữ Huệ Nhẫn

92/4 Ðiện Biên Phủ

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 524 897
Email: anlanhqh@dng.vnn.vn

 

Chùa Kim Tiền

TT. Thích Giác Ðạo

92/10 Ðiện Biên Phủ, P. Trường An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 526 061

 

Chùa Linh Quang

TT. Thích Tánh Tịnh

P. Trường An, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 536 200

 

Chùa Linh Sơn Ðông Thuyền

Xã Thủy Xuân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Lòng Mẹ

Kim Long, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Pháp Hoa

Ni Sư Thích Nữ Minh Ðài

Ấp Phú Thượng, X. Phú Vang

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 869 638

 

Chùa Phổ Quang

Ðường Phan Bội Châu

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Phước Hậu

Ðường 68, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Phước Thành

TT. Thích Trí Thăng

76 Phan Chu Trinh

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 821 122

 

Chùa Quốc Ân

Phường Trường An,

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Quy Lai

Xã Phú Thành, H. Phú Vang

T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Tăng Quang

Tỳ Kheo Thích Ðịnh Lực

1/1 Nguyễn Chí Thanh, P. Phú Hiệp

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 531 091

 

Chùa Tây Thiên Di Ðà

Thôn Dương Xuân Thượng I, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Từ Ân

P. Kim Long

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Từ Ðàm

Tỳ Kheo Thích Hải Ấn

P. Trường An, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 822 180

 

Chùa Từ Hiếu

TT. Thích Chí Mẫn

Thôn Thượng II, X. Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 826 989

 

Chùa Từ Hoa

TT. Thích Thanh Liêm

Xã Thủy An, Ngự Bình

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Từ Lâm

TT. Thích Huệ Phước

Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 525 398

 

Chùa Từ Quang

Ðường Ðiện Biên Phủ

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Từ Vân

Ðường Phan Bội Châu

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Tường Vân

TT. Thích Chơn Tế

Thôn Dương Xuân Hạ II, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 524 364

 

Chùa Thánh Duyên

Xã Vinh Hiền

H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Thiên Hưng

Thôn Dương Xuân Hạ II, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Thiền Lâm

Thôn Dương Xuân Thượng II, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 836 081

 

Chùa Thiên Minh

TT. Thích Khế Chơn

Ðường Ðiện Biên Phủ

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 211 386

 

Chùa Thiên Mụ

Ðồi Hà Khê, Xã Hương Long

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Thuyền Tôn

TT. Thích Trường Minh

Thôn Ngũ Tây, Xã Thủy Am

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 836 200

 

Chùa Tra Am

Thôn Tứ Tây, Xã Thùy An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Triệu Sơn

Ðường 68, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Trúc Lâm

TT. Thích Lưu Hoa

Thôn Thượng I, Xã Thủy Xuân

ÐT: (54) 836 442

 

Chùa Vạn Phước

60/14 Ðiện Biên Phủ, P. Trường An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

 

Chùa Viên Thông

Ven. Thích Quang Tự

Thôn Tứ Tây, Xã An Thủy An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ÐT: (54) 832 671

 

Chùa Vương Nhơn

Ðường 68

 TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Trà Vinh

^

Chùa Bửu Châu

Tỳ Kheo Thích Ngọc Giao

70 Lý Tự Trọng, P. 4

TX. Trà Vinh, T. Trà Vinh

 

Chùa Hang

TX. Trà Vinh, T. Trà Vinh

 

Chùa Lưỡng Xuyên

3, Lê Lợi, P.1

TX. Trà Vinh, T. Trà Vinh

 

Chùa Samrong Ek

Ấp Ðôn Hóa, Xã Nguyệt Hóa

H. Châu Thành, T. Trà Vinh

Vĩnh Long

^

Chùa Bửu Quang

Xã Mỹ Thanh Trung

TT. Tam Bình, T. Vĩnh Long

 

Chùa Giác Thiên

70 Trần Phú

TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

 

Chùa Ngọc Viên

14/20/2 Xóm Chài, P. 2

TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

 

Chùa Pháp Hải

195 Trần Phú, P.4

TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

 

Chùa Phước Hậu

Ấp Ðông Phú, Xã Ngãi Tứ

H. Tam Bình, T. Vĩnh Long

 

Chùa Sanghamangala

(Khmer Vũng Liêm)

Xã Trung Thành

H. Vũng Liêm, T. Vĩnh Long

 

Chùa Siêu Lý

Tỳ Kheo Thích Giác Sơn

162/8 Ðường 14/9, P.5

TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

ÐT: (70) 823 885

 

Chùa Tiên Châu

Xã An Bình

TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

 

Chùa Viên Giác

Ni Sư Thánh Trí

50/4 Trần Phú, P. 4

TX. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

Vĩnh Phú

^

Chùa Cảm Vũ (Bàn Giản)

Thôn Ðông Lai, Xã Bàn Giản

H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phú

 

Chùa Phổ Quang

Xã Xuân Lũng

H. Lâm Thao, T. Vĩnh Phú

 

Chùa Vĩnh Khánh

Xã Tam Sơn

H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phú

 

 

 
Xem : Chùa Việt ở Hải Ngoại

---o0o---

 


Muốn thỉnh S
Tay Địa Chỉ
Tự Viện Phật GiáoViệt Nam Trên Thế giới, xin liên lạc

Cực Lạc Viện
C/o Bodhi Publishing
2030 Outsail Lane
Oxnard, CA 93035. USA
Tel: 805. 382 1656
Email: chuaphatgiao@yahoo.com

|Vi tính: Diệu Mỹ ; Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật : 01-05-2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544