Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Văn Hóa Phật Giáo


...... ... .

 

 

HỘI  NHẬP VĂN HÓA

--- o0o ---

  

Kính thưa HT Chứng Minh Thích Huyền Tôn
Kính thưa HT Hội Chủ Thích Như Huệ
Kính thưa TT Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương
Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính Thưa quý vị Dân Biểu, quý vị đại diện chính quyền Úc, đai diện Cộng Đồng
Kính thưa Đ Đ Thích Nguyên Tạng Trưởng Ban Tổ Chức
Cùng quý vị thiện hửu tri thức Úc, Việt , chư  Phật Tử hiện diện hôm nay .

  Thưa quý liệt vị,

  Hôm nay chúng tôi xin được trình bày về đề tài HỘI NHẬP. Trong phạm vi hạn hẹp của thời gian chúng tôi xin trình bày đơn giản cho phù hợp thế nào là HỘI NHẬP .

 Trước tiên xin nói sơ lược về từ HỘI NHẬP . Hội có nghĩa là Gặp. Nhập có nghĩa là vào . Hội Nhập là người mới đến định cư phải tự thích ứng với hoàn cảnh sống trong xã hội mới , như xã hội đa chủng tộc, đa văn hóa của Úc Đại Lợi nầy .

 I/

Tất cả chúng ta sống trong xã hội nầy đều là những người HỘI NHẬP. Ví dụ : Khi chúng ta vào một ngôi chùa lễ Phật,   vào một siệu thị mua hàng hóa ,  đến định cư một nơi nào,   đến một quốc gia xa lạ để du lịch v.v… , Đó là sự hội nhập . Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến sự định cự của người Úc gốc Việt tại xứ Úc nầy . Đó là sự hội nhập.

Người Việt Nam  có câu NHẬP GIANG TÙY KHÚC, ĐÁO XỨ TÙY TỤC . Ý nói  là khi đi thuyền vào một khúc sông nào thì phải tùy vào tình trạng nước lớn, nuớc ròng, nước xoáy v.v… của khúc sông ấy mà phải chèo cho hợp với khúc sông đó thì thuyền của mình mới tiến lên được . Khi đến một Quốc Gia  nào định cư phải tùy vào phong tục tập quán của người xứ ấy mới sinh sống được dễ dàng.

  II/ 

Tiếp theo ý kiến nêu trên, nếu muốn Hội Nhập thành công thì chẳng những phải thích ứng với phong tục tập quán của xứ đó mà người tới sau còn phải Hội Nhập được với những người trong xã hội đó nửa .

Hoặc nói cách khác người định cư  trước và người tới sau nên hội  nhập với nhau thì mới có sự Hội Nhập hài hòa .

Người đến sau phải Hội Nhập bằng cách học tập NGÔN NGỬ QUỐC GIA, bằng cách học hỏi  PHONG TỤC, TẬP QUÁN, VĂN HÓA,  LỊCH SỬ, KHOA HỌC KỶ THUẬT, và hội nhập bằng cách học hỏi và tuân theo  LUẬT PHÁP của nước Úc nầy .

Nhất là phải cập nhật hóa khả năng chuyên môn của chính mình để thích hợp với cuộc sống chung trong xã hội nầy .

Người đến sau cần tìm hiểu cách ăn mặc, cách sinh hoạt hằng ngày, sinh hoạt  tôn giáo, cách suy nghĩ, cách làm việc, v.v… phải tự thích ứng với hoàn cảnh sống mới sao cho mọi cộng đồng khác trong xã hội chấp nhận mình mà không gây rối loạn nếp sinh hoạt của người khác .

 Có những trường hợp Hội Nhập không tốt  gây  trở ngại trong xã hội nên  có những hiện tượng tiêu cực xãy ra vì thiếu hiểu biết của cả đôi bên,  thiếu sự thông cảm, thiếu tinh thần khoan dung xây dựng lẫn nhau, biến thành những vấn nạn cho xã hội của chúng ta.

 III/

Triết gia người Anh Bertrand Russell, người rất thông thạo về triết lý Phật Giáo đã nói như sau : “Nói đến quan điểm Phật Giáo cho rằng : con người ta không thể có hạnh phúc hoàn toàn trong khi còn một chúng sinh đau khổ”. Ông Russell  nhấn mạnh rằng : “Tình thương quảng đại trong đó căn bản là đạo đức Phật Giáo chính là động cơ của sức mạnh mà tôi muốn lưu ý với thế giới”.

Điều đó đã nói lên tinh thần “hội nhập như thế nào” của người Phật Tử dưới mắt nhà trí thức Tây Phương  nầy .

 Trong giáo lý Phật Giáo có dạy người Phật tử cần phải học những môn học như : (1)Tư Duy  thể nghiệm để giác ngộ Chân Lý . (2) Học  nhiều ngôn ngử ngoài tiếng nói của mình. (3) Học về Y Học, chửa trị bịnh. (4)Học ngành công kỷ nghệ , khoa học, kỷ thuật. (5) Học văn chương, luận lý, triết học, luật học …để phụng sự cho xã hội thăng tiến và an lạc.

Ngoài ra người Phật Tử còn được học các giáo lý khác như : Bi, Trí,  Dũng . Giới (Đức Dục), Định (Thể Dục), Huệ (Trí Dục) v.v…để áp dụng vào các lãnh vực trong xã hội hiện tại .

 Trên thực tế người Việt Nam định cư tại Úc đã không ngừng tham gia học hỏi và làm việc trong rất nhiều ngành nghề. Sự cần cù , kiên nhẫn và chịu khó không quảng ngại cực nhọc đã giúp họ hội nhập vào xã hội Úc, ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình , góp phần vào sự xây dựng, phát triển cho xã hội.

Càng ngày càng có nhiều gương mặt thành công được nêu gương trong đó có nhiều giới trẻ Úc gốc Việt thành công vượt bực trong các ngành như Y Học, Luật Học, Văn chương, ngôn ngử học, khoa học kỷ thuật v.v…

Như thế người Úc gốc Việt Nam  đã thấm nhuần tư tưởng giáo lý Phật Giáo trên hai ngàn năm lịch sử và hôm nay đến đây định cư , có môn học nào mà họ đã học lại không thành công . Có lãnh vực nào mà họ  lại không thể cống hiến được cho sự phát triển và an lạc trong xã hội nầy .

Từ những nhận thức, hiểu biết và lòng biết ơn với nước Úc, với người đến trước;  người đến sau đã hết sức cố gắng học hỏi làm việc và tích cực xây dựng cuộc sống mới.

Đa số người Úc gốc Việt đã có cuộc sống ổn định về kinh tế . Ngoài những việc làm cơ bản mà xã hội Úc đòi hỏi, họ còn muốn cống hiến nhiều hơn nửa , do đó họ đã  có những hoạt động từ thiện xã hội, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, v.v… để giúp những người cần được giúp đở không phân biệt nguồn gốc chủng tộc , tôn giáo,  ngôn ngử, màu da v.v…

 Chúng ta hoan nghênh tinh thần HỘI NHẬP và sự cống hiến cho xã hội mà những người Úc gốc Việt đã đang và sẽ có…

Những điều đó chứng tỏ được sự thành công có ý nghĩa hội nhập của cộng đồng người Úc gốc Việt tại quốc gia nầy .

 Tóm lại tất cả đó là sự HỘI NHẬP, HỘI NHẬP  và  HỘI NHẬP  THÀNH CÔNG  của cộng đồng người Úc gốc Việt  tại Úc Đại Lợi .

 Xin chân thành cám ơn chư Tôn Đức Tăng Ni và liệt qúy vị . Kính chúc quý liệt vị trong năm mới thân tâm thưòng an lạc .

 Diễn Từ đọc tại Tu Viện Quảng Đức
Melbourne , 9 giờ tối 31-12-2004

  Trân trọng

 T/S Lâm Như Tạng

 Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục GHPGVNTNHN – tại  Úc Đại Lợi  và Tân Tây Lan

--- o0o ---
 

Xem hình ảnh Lễ Hội Đón Xuân Tây Lịch 2005

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 01-01-2005

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Văn Hóa Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com