Từ Điển Phật Học

 
Từ Điển Phật Học AnhViệt -Việt Anh-Pali Việt. Thiện Phúc 
Từ Điển Phật Học Đối Chiếu. Minh Thông
 Từ Ngữ Phật Học Việt Anh . Đồng Loại Trần Nguyên Trung

 Tam Tạng Pháp Số. Thích Nhất Như. Cư Sĩ Lê Hồng Sơn dịch

Từ Điển Phật Học Online:
Từ Điển Phật Học . Chân Nguyên - Nguyễn Tường Bách 
Từ Điển Phật Học Việt Anh . TS Charles Muller. Viên Thông
Từ Điển Phật Học Online. Trang Nhà Rộng Mở Tâm Hồn thực hiện

     
 Đang cập nhật:
Từ Điển Thiền Học tiếng Việt . HT Thích Duy Lực                                
Phật Quang Đại Từ Điển ( 9 tập). HT Thích Quảng Độ dịch
Từ Điển Phật Học Hán Việt  ( 2 tập). HT Kim Cương Tử chủ biên
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt . Hân Mẫn - Thông Thiền biên dịch
Từ Điển Phật Học Huệ Quang ( 9 tập). TT Thích Minh Cảnh chủ biên


 

 

 

Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ: Thích Nguyên Tạng quangduchomepage@gmail.com

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544