Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo & Thời Đại


 

 ICONFLASH.gif (1595 bytes) Cải đạo, nguyên nhân và phương pháp ngăn ngừa. Hồng Quang
ICONFLASH.gif (1595 bytes)
Chiến tranh & hoà bình theo quan điểm của PG. Peter Harvey. Đỗ kim Thêm dịch
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Đào tạo Giáo Thọ Sư tại Mỹ. Thích Trí Hoằng


ICONFLASH.gif (1595 bytes) Chuyện Làng Mai: có một Đạo Phật như thế. Bùi Tín
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Giáo dục học Phật giáo. Nguyên Hồng
 
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Hoằng pháp, đem giáo lý Đức Phật vào cuộc đời. Thích Thiện Bảo
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Vai trò của người có trí tuệ trong Đạo Phật
.
HT Thích Minh Châu
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật giáo và cộng đồng Phật tử ở nước ngoài . Bùi Minh
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Sống thời đại và tinh thần đức Phật .
Bùi Mộng Hùng
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Nhà chùa trước vấn đề thời đại " Khổng giáo & phát triển "
Cao Huy Thuần
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Vài suy nghĩ về sự phát triển của Đạo Phật .
Khương Quang Ðồng
ICONFLASH.gif (1595 bytes)
Toán ngữ và tứ cú . Hồng Dương
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Stress, bệnh của thời đại và thiền niệm hơi thở . Lê Hữu Phương
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Đạo Phật và vấn đề phát triển và bảo vệ môi trường . Lê Văn Tâm

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Vào đạo Phật qua lối ngõ Jean Paul Sartre . HT. Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Hướng đi của thời đại . HT. Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Tôn Giáo trên thềm thế kỷ 21 . Triều Nguyên

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật Giáo Thời Đại. Thích Hạnh Đức

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật giáo và tâm linh. GS. Minh Chi
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Cõi âm có hay không. GS. Minh Chi
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Thiên niên kỷ mới với nhận thức mới . GS. Minh Chi
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Có nên tin vào số mệnh hay không ?. GS. Minh Chi
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Có hay không có linh hồn trong Đạo Phật. GS. Minh Chi
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Giáo dục PG đối diện với những vấn đề hiện đại.GS. Minh Chi

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Người Phật tử ngày nay trong thế giới Tây Phương. Fabrice Midal. Hoang Phong dịch
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật Giáo và việc tăng trưởng hạnh phúc... Thị Giới lược dịch

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật giáo trên thềm thế kỷ 21 . Triều Nguyên
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Tinh thần Đạo Phật và Kinh Tế . Bùi Mộng Hùng
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Thử luận về sự tồn tại và phát triển của PG. GS. Ngô Gia Hy
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Mười Huyền môn: trongtrật tự thế giới tương quan vô tận. TT. Tuệ Sỹ
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Văn minh tiểu phẩm. TT Tuệ Sỹ

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Con người và vũ trụ. Trần Chung Ngọc
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật giáo và vũ trụ học. Trần Chung Ngọc
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Câu chuyện "Big bang". Trần Chung Ngọc
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật giáo và sự tiến hóa của tư tưởng nhân loại. Trần Chung Ngọc


ICONFLASH.gif (1595 bytes) Trầm tư về con người thời đại. Thích Phước Đạt
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Chuyển Hóa Tâm Thức Vấn Đề Thời Đại . Thích Phước Đạt


ICONFLASH.gif (1595 bytes) Đào tạo nhân viên bằng thiền định. Diệu Tịnh
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Cảm thức tôn giáo trong thời hiện đại.Trần Trung Phượng

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật giáo, triết lý sống của thời đại. HT. Thích Trí Quảng
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Hãy trao cho thời đại những gì họ cần. HT. Thích Trí Quảng


ICONFLASH.gif (1595 bytes) Thiền nội quán và khủng hoảng môi sinh. Prof. Lily de Silva. Phramaha Witoon Thacha (dịch Anh)Cư sĩ Minh Thông (dịch Việt)
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật giáo trước các vấn đề của thời đại. Jean C. Carrière. Quán Như dịch
ICONFLASH.gif (1595 bytes)  Sự truyền bá Đạo Phật tại Tây phương: cuộc chuyển pháp luân mới ? Trịnh Nguyên Phước
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Một giải pháp cho thế kỷ 21 theo quan điểm đạo Phật. Hòa Thượng P.A. Payutto Minh Hạnh chuyển ngữ

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Nhà cầm quyền Taliban phải chăng họ đã phá Phật ?. HT. Thích Huyền Tôn

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Chủ Nghĩa Cực Đoan đang Khiêu Chiến với các Giá Trị của Nhân Loại. Hary Jai Singh. Thích Giác Hoàng dịch


ICONFLASH.gif (1595 bytes) Mấy ý kiến sinh hoạt PG trongthế kỷ 21. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Tăng Già trong thế kỷ thứ 21. Ven. Ching Hsin. Thích Nguyên Tạng dịch

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật giáo trong đời sống hiện đại. HT.Weragoda Sarada. Thích Nguyên Tạng dịch

ICONFLASH.gif (1595 bytes)  Cải cách tâm trước hết . Minh Chi
ICONFLASH.gif (1595 bytes)  Đừng vì màu da hay khác đạo Thích Lệ Thọ
ICONFLASH.gif (1595 bytes)  Đạo Phật và con người. Thiền sư Tuệ Luật. Thích Nguyên Hùng dịch
ICONFLASH.gif (1595 bytes)  Xin hãy tĩnh tâm. Thiên Hương
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Những sửa đổi cần thiết cho sự vững mạnh của Giáo hội trong thiên niên kỷ 3
. Thích Trí Quảng
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật Giáo trước những vấn đề thời đại (
Phỏng vấn Đức Đạt lai Lạt ma)Jean Claude Carrière

 

 

Sách :

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Hướng đi của thời đại . HT. Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.gif (1595 bytes)
Trao cho thời đại một nội dung Phật chất. HT Thích Ðức Nhuận  dịch
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật Giáo dưới mắt  nhà trí thức . HT. Dhammananda.  T. Tâm Quang dịch
ICONFLASH.gif (1595 bytes) Đối thoại giữa triết học và tôn giáo. F.Revel, Ricard . BS Hồ Hữu Hưng dịch

ICONFLASH.gif (1595 bytes) Phật giáo trong thế kỷ mới. Nhiều tác giả.
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Ngược Dòng. Minh Thiện TC dịch

ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Chúng ta đang sống trong thời đại hạ nguyên. Đoàn Văn Thông

ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Làm việc là một nguồn vui.
Tarthang Tulku Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch

 


---o0o---

Cập nhật ngày: 01-09-0211
 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544