Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo và Thời Đại


...... ... .

 

Nhà cầm quyền Taliban phải chăng họ đã phá Phật ? Họ phá di sản tổ tiên của họ thì đúng hơn

HT Thích Huyền-Tôn
E-mail: htbaovuong@eisa.net.au

---o0o--- 

 phat1.jpg (36297 bytes)
Tượng Phật trước khi bị phá hủy

phat-sa.jpg (21441 bytes)
Tượng Phật sau khi bị phá hủy


Xin bấm vào hình để thấy rõ hơn

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Thật là một câu chuyện "động tâm" khá to lớn" đối với chiều sâu tín ngưỡng của tất cả mọi người , nhất là người Phật-Tử ! Mọi người, tức là những người "đáng mặt con người"được xếp hàng trong những con "Người" có tâm đạo dù ở tôn giáo không phải là Phật-Giáo. Còn những người gọi là cầm quyền ở Taliban thì họ không thể có nhân cách trong phạm trù Con Người Nhân Nghĩa được. Tuy họ chẳng khác gì con người !

Nói như thế, có nghĩa là chúng ta phải chia chủng loại Người có tín ngưỡng ra làm ba hạng :

-Hữu thần ; mà hữu thần lại có hai . Nhất thần và đa thần. (tạp linh). Cái tính chấp thường của nhất thần là Thường Kiến. Nhất thần là tin vào một Chủ tể duy nhất. Cái tín nầy nó dìm mất, bản năng sáng tạo tự chủ của con người ! Còn đa thần thì tin đủ thứ, thần sấm, thần sét, thần bò, thần rùa, thần cây, thần lửa. v.v...Tin ông gì ông đó linh ! Tin vật gì vật đó linh!

-Vô thần; thì (Duy vật) chỉ có vật chất là tối linh, tối quí. Cái tính khuyết thị chấp đoạn của duy vật là Đoạn kiến.

-Ngoài ra thì có các "Dị giáo" Thủ lãnh là những người mất bản tính bình thường tâm, trong tâm tính của các thủ lãnh nầy bị thái quá những cực đoan, như "Sát tính cực đoan, Dục vọng cực đoan, Dâm loạn cực đoan, Tà niệm cực đoan...". Họ lôi cuốn những kẻ đồng tính cực đoan để toa rập hành động vô số việc phi pháp nhằm thỏa mãn bao cuồng vọng hiếu kỳ cho thú tính của họ; Tín điều của họ chỉ là hư vọng, phản tự nhiên và hoàn toàn không có sự thật. Những thảm cảnh mê mờ đã từng gây thảm nạn cho người xảy ra khắp nơi trên thế giới ! Họ giết người, chỉ cung ứng cho sự sung sướng của họ, bất chấp mọi đau khổ dã man đưa đến cho bất cứ ai ! Bất cứ nơi nào ! Một giáo chủ có quyền lấy tất cả nữ giáo hữu ! Đặt bom độc những nơi đông người ! Tiếm xưng nào là thay mặt thượng đế ! Là Phật giáng thế ! Dụ dẫn kẻ ngu, uống nước tắm của thủ lãnh ! Dù mắt lé miệng méo cũng là phật như thường ! Cuối cùng, họ thấy khó tồn tại với nhân sinh thì cùng ôm chết với nhau để theo sao chổi! thần lửa vv.. và vv...

Tôn giáo mà thiếu chân chính, vì muốn nhiều nhân số, thường hành sự sai trái cố nài ép, dụ dỗ thậm chí hăm dọa, kể cả việc nương thế bạo quyền, bắt nạt người cô thế yếu kém, nếu ai sợ tai họa, hoặc mong kiếm chút bơ sữa, bắt buộc phải theo đạo của họ để cầu sự an thân.

-Đạo Phật, thì khác hẳn, lấy Tâm của con người làm gốc cho nên Đức Phật và con người cũng như tất cả mọi loài "Chân Tâm" đều bình đẳng như nhau. Chỉ vì còn mang nặng "Vô Minh" nên có sai khác thế thôi. Đạo Phật không lấy Phật làm quyền năng, Vì thế, nên chủ tể của Phật Giáo là Giác Ngộ.

Để quí bạn nhận xét khía cạnh nhỏ về tính cực đoan của người hồi, tôi xin kể câu chuyện : Năm 1987 Tôi được một Bịnh viện lớn ở Springvale mời tham dự cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo bạn để nói về cách hành lễ chuyên biệt về tôn giáo của mình đối với người lâm chung tại bệnh viện theo từng tín ngưỡng để bịnh viện biết cách ứng xử cho thích hợp.

Sau khi các tôn giáo đã trình bày ....vị nữ Bác sĩ của bịnh viện, (không nhớ tên) bà là một tín đồ hồi giáo, bà ngồi theo hàng ghế bác-sĩ bà đứng lên thật là nổi bật , thân bà đen trong bộ y áo thật trắng, bà phủ nhận tất cả nghi thức của các tôn giáo, bà đề nghị nên theo phương pháp theo đạo hồi của bà, bà lớn tiếng : "Các vị lầm cả rồi, sao mà các vị bày vẽ lắm nghi lễ phiền phức, bịnh viện khó mà thực hiện theo quí vị ! Chỉ cần nghe tôi, là chỉ cần quay đầu người chết về hướng "Cái Mả" của Abraham là tất cả người Chết, đều về thiên đàng ! hiệu quả 100 pt" !

Hội trường im lặng, quí khách tham dự họ đều nhìn về tôi và tôi hỏi bà Bác-sĩ hồi nổi bật nầy (qua thông dịch) : "Thưa BS, Như bà ngày nay thành Bác-sĩ tất nhiên bà phải có học về y khoa, và phải giỏi bà mới đậu bằng BS phải hông ? Không có bằng BS vô đây làm BS được không ? Bà BS Hồi khẳng giọng : "Không thể có điều đó". Tôi tiếp : "Thưa Bà, thế là bà lập luận sai rồi ! Thiên đàng đâu phải là vườn hoang mà tạp nhạp như thế ? Ai muốn đến là đến, bà đến lần nào mà chắc vậy ? Trong xã hội con người, người chân chính, kẻ gian xảo, người lương thiện, kẻ điếm đàng ... chỉ có việc quay đầu người chết về đó là Abraham chấp nhận, nếu cái thiên đàng dễ về như thế, thì người chân chánh không ai dám theo về, về đó mà gặp đủ thứ ma đầu, xin bà tha cho, mong bà xét lại để người bịnh sắp chết được thanh thoát." và để cho ý nguyện của họ tự do. Cảm ơn và xin lỗi bà.

Hội trường vỗ tay ! Bà lườm tôi bỏ ra, đi không ngó lại. Vị thông dịch nói nhỏ bên tai tôi. Thầy không sợ hà ?

Ngày nay, những kẻ bạo ác A-Phú-Hãn, hẳn là họ cũng thuộc vào nhất thần như bà BS làm trong bịnh viện ở Úc vậy.

Tôi xem trong internet, mới thấy được, rất nhiều người và đủ mọi thành phần tín ngưỡng họ thống hận, khinh bỉ sự tàn ác của nhóm người phá tượng Phật ở Taliban, những Vị công chức nầy, họ trọng kính di sản lâu đời họ không phân biệt bất cứ nơi nào, xứ văn minh, chỗ lạc hậu, nơi có chánh trị tốt, hay dã man đần độn, họ đều giúp đỡ binh vực và chỉ trích. Như liên hiệp quốc cũng hết lòng kêu gọi A Phú Hãn và can thiệp cùng quyết tâm gìn giữ những di-sản quí giá lâu đời cho A-phú-hãn ! Nhưng kẻ cầm quyền lại bất chấp sự can thiệp cao quí nầy của thế giới. Can thiệp nhẹ, thì bọn họ bắn súng nhẹ ! Can thiệp mạnh thì nhà cầm quyền Taliban lại nã trọng pháo ! Thật tội nghiệp và đáng thương cho các ông có quyền ở Taliban lắm vậy !

Lúc ban đầu, Tôi cũng như quí ân nhân và chư Phật-Tử khắp đó đây, Nhưng, nhớ về "Pháp Ấn Phật" thì vì nhứt thời đau lòng mới có việc tán đồng ở kia biểu tình, ở đây phản đối ! Nhưng để được cái gì ? bộ bọn chúng đúc lại tượng mới hay sao ? Hay cần họ xin lỗi ! Xin lỗi ai đây ? Dù có là tượng Phật thiệt một trăm phần trăm đi nữa thì như lời Phật đã dạy người Phật Tử mà không tu ba pháp ấn và bốn pháp ấn thì quyết không bao giờ đạt ngộ được chân lý, không đến được niết bàn !

Ba Pháp ấn là : -Chư Hạnh Vô Thường –Chư Pháp Vô Ngã –Niết bàn Tịch Tịnh. Còn bốn pháp ấn là : 1. Chư hạnh vô thường ấn 2. Chư pháp vô ngã ấn 3. Niết bàn tịch tịnh ấn 4. Đại thừa chư pháp thật tướng ấn (Duyên khởi tánh không).

Theo đó, cái gì thường còn để cho chúng ta đòi hỏi, khổ sầu, tranh đấu, giành giựt ? Mà có chắc đó là tượng Phật hay không ? Mãi đến khi tôi thấy rõ hình dạng tượng mà trên thông báo cho là tượng Phật, thì tôi hơi bàng hoàng, tượng giống như tượng thần. Nên suy xét, Vô thường là lẽ thường của vạn vật !

Không hiểu quí vị có cùng suy nghĩ như tôi hay không ! Cái điều mà tôi đau lòng và thật nhiều thương cảm chỉ tiếc cho những người đang cầm quyền một thứ quyền bất xứng với chính tổ tiên ông cha của họ chứ không ăn nhằm gì tới thế giới, tới Phật-Giáo, tới chúng ta. Vì sao ?

Bọn họ đập phá ! Phá ai ? Đập cái gì ? Đập ở đâu ?

Những thứ bị bọn họ đập phá, chính là những di sản quí giá, bằng ngàn vạn tâm huyết, sự kiên nhẫn, kỹ thuật cổ đại tuyệt xảo từ nơi xương máu ông cha, tiền nhân của chính họ ! Mà họ không biết quí trọng, bảo tồn, họ vì tà kiến mê mờ xúm nhau đập phá, cho bỏ ghét ! Ghét ai ? Phật giáo ư ?

Họ đập tan tành được một khối tượng ! Là họ đã đập vào tim gan, khối óc tiền nhân của họ ! Họ mạ nhục nền văn minh của chính họ! Họ đã xem thường, khinh khi người dân đóng thuế cho họ ! phung phí tài sản của toàn dân A-phú-Hãn, lấy của dân mà mua súng đạn để bắn phá vào các di tích của tổ tiên tại nước họ ! Chúng ta tội nghiệp và thương xót cho họ trong cách hành xử ngỗ ngược với tiền nhân của họ mà thôi ? Chứ đối với nhân loại dù đó là Phật tượng, chúng có phá hết cả nước, chúng khỏa thành đất bằng, hoang cảnh trở về thời tiền sử thì nào đã hại gì cho thế giới. Sự mất mát to lớn nầy, chính người cầm quyền Taliban phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với lịch sử văn minh của nước họ.

Thế giới can thiệp, là muốn cho non nước của họ được phồn thịnh sự vãng lai của nhiều lớp người đến viếng thăm đất nước có nhiều di sản quí giá mà tiền nhân của họ đã dầy công tô điểm đó thôi. Họ phá đi rồi, thì hoang dã ban sơ lại về với họ thì chỉ có dã thú đến với họ và chăm sóc họ ! Tiền nhân của họ sẽ khóc dài trong mù xa dĩ vãng về một tà tín đáng thương xót, hơn là khinh ghét.

Rõ ràng : Bóng tối đấm vào ánh sáng một thoi,
Bóng tối mất tiêu bàn tay bóng tối !
Nếu mà : Ánh sáng đấm vào bóng tối một thoi,
Thể tích bóng tối có bàn tay ánh sáng.

Quay về đất nước Việt Nam mình, Cộng đảng Việt-Nam, cũng phá chùa, phá Phật , độc ác hơn là chia rẽ để trị giống như thực dân Tây trong giai đoạn bách niên của 1945 về trước.

Cộng đảng VN họ nào có khác gì nhà cầm quyền Taliban, bản chất dân tộc VN là bản chất Quốc-Hồn và Quốc-Túy, Đạo lý "Sanh Tồn Tương Trợ" là một nhân bản 4880 năm. Di Sản đặc thù ấy, đất nước Việt giờ đây đã mất dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Người CS thực sự đã vong bản hơn ai hết, lý tưởng non sông đất nước, ngàn năm văn vật của tiền nhân họ đã đem đánh đổi những thứ cặn bã của Mác Lê, mà chính nơi sản xuất giờ đây cũng khinh ghét, vất đi không luyến tiếc , chủ nghĩa điên cuồng chỉ nhằm sản sanh ra bao thứ tham lam, gây khổ đau, nghèo nàn và trưởng thành cho bất bình đẳng trong xã hội nhân gian ngày càng nhiều ! Càng đe dọa sức sống yêu thường tình nghĩa của giống nòi càng đi vào hủy diệt !

Lẽ ra, người Cộng Sản họ phải tủi thân, nhận thấy sự lạc hậu đối với thế giới, phản bội với tổ tiên phụ mẫu. Sự vất bỏ cái chủ nghĩa lỗi thời, nước Nga bây giờ bước một bước dài tân tiến kịp trào lưu thế giới vì Nga đã kịp thời thức tỉnh ! Tại sao, người CS Việt Nam lại không thức tỉnh như người Nga ? Tại sao lại không thống hối những lỗi lầm phản bội Quốc Tổ, với dân tộc ? Trở về với bản chất quê hương đích thực, CS sẽ được toàn dân tha thứ và quí mến hơn nữa ! Việt Nam chúng ta chỉ có DUY DÂN và SANH TỔN TƯƠNG TRỢ gạt bỏ tất cả những gì, kể cả những đạo lý đã mang đến có máu rơi, có lửa đạn, có tan tóc trên quê hương Việt. Tất nhiên Việt Nam ta ngày mai sẽ an bình và thịnh vượng.

Quí vị cầm quyền Cộng Sản trước kia đã sai đường theo Nga, Nay nên sáng suốt cũng theo Nga bỏ đi cái mà Nga đã bỏ, do chính họ sản sanh. Họ không nuối tiếc, vì "Nó" gây ra tan thương chết chóc, đói nghèo cho Quốc-Gia họ, thì Người Cộng Sản tại sao còn ráng trung thành với Nó ?! Khi mà nước mẹ đã hủy diệt chủ nghĩa bất toàn ấy ?

Tóm lại, trọng tâm là mong tất cả người đệ tử Phật, đừng quan trọng hóa vụ Taliban phá Phật. Những vụ phá Giáo Lý của Phật , do bọn điểu thử trong nội tại mới là Quan-Trọng !

Vì sự yêu cầu thúc bách, xin độc giả lượng thứ nếu có những lỗi lầm ngoài ý muốn.

Úc Châu, ngày 21.02.Tân Tị. VL 4880. (TL 15/3/2001)

---o0o---

Cập nhật ngày: 01-10-2002
Trình bày: Nhị Tường


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Giáo và Thời Đại

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544