Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Liễn đối


...... ... .

 

Câu đối tặng Tu Viện Quảng Đức. HT Thích Huyền Tôn
Câu đối tặng Tu Viện Quảng Đức. HT Thích Bảo Lạc
Câu đối tặng Tu Viện Quảng Đức. TT Thích Tuệ Sỹ
Câu đối tặng Tu Viện Quảng Đức. TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối tặng Trang nhà Quảng Đức. TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối thờ tại Chùa Pháp Bảo (1) Quảng Nam. TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối thờ tại Chùa Pháp Bảo (2) Quảng Nam. TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối thờ tại Chùa Pháp Bảo (3) Quảng Nam. TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối thờ tại Chùa Pháp Bảo (4) Quảng Nam. TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối thờ tại Chùa Phước An. Cẩm An. TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối thờ tại Chùa Viên Minh, Quế Sơn. TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối về hai thời công phu sáng chiều . TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối nhà thờ họ Võ ở Nha Trang.  HT. Thích Huyền Tôn

Sẽ cập nhật:

Câu đối tặng Thiền Viện Minh Quang (1). HT. Thích Huyền Tôn
Câu đối tặng Thiền Viện Minh Quang (2). HT. Thích Huyền Tôn
Câu đối tặng Thiền Viện Minh Quang.. TT Thích Hạnh Niệm
Câu đối kính viếng Giác Linh HT Thích Trí Nghiêm. HT. Thích Huyền Tôn
Câu đối kính viếng Giác Linh HT Thích Thiện Siêu. HT. Thích Huyền Tôn
Câu đối kính viếng Giác Linh HT Thích Đức Niệm. HT. Thích Huyền Tôn
Câu đối kính viếng Giác Linh HT Thích Huyền Vi. HT. Thích Huyền Tôn
Câu đối kính viếng Giác Linh HT Thích Đức Nhuận. HT. Thích Huyền Tôn
Câu đối mừng thọ 70 của HT Như Huệ.  HT. Thích Huyền Tôn

 

---o0o---

 

Cập nhật: 01-02-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544