Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 

 

 

LÃO NÔNG LÀM THƠ TUỔI XẾ CHIỀU

“... Bởi vì chỉ là một nông dân bình thường nên thơ của bác Tùng Liên còn đậm tính chất phác, giản dị nhưng điều đáng quý hơn hết là tấm lòng yêu quê hương, yêu đất nước và con người của bác cộng với tấm lòng thiện lành đôn hậu...” ( Trích Lời thưa trong tập thơ Cảm Tác về tự thân - Tỳ Khưu Thích Như Hoằng).

Bác Tùng Liên tên thật Hồ Tấn Liễn - Pháp danh Nhuận Chơn – Sinh năm 1932, hiện đang sống tại thôn Ninh Ích – xã Ninh An – thị xã Ninh Hòa – Khánh Hòa. Ở tuổi xế chiều, bác trãi hồn mình cho thi ca. Được phép của bác, xin gởi đến độc giả http://www.quangduc.com/ một số bài thơ mà bác Tùng Liên kính dâng lên Đức Từ Bi Vô Lượng

 

 

PHẬT TỪ TÂM

Phật tâm rực rỡ chữ Từ Bi

Đuốc tuệ soi đường rõ lối đi

Phổ độ chúng sanh nguồn Quán thế

Luân hồi nhân quả đạo Mâu Ni

Đạo Minh tháp tổ về Thiên Trúc

Quảng Đức tìm hồng đạt liễu tri

Viên Chiếu thiền sư tâm hỷ xả

Dạy đời giác ngộ thoát sân si

                                    (Tùng Liên)

 

TAM ĐỘC

Đọc sách thánh hiền nên nhớ câu

Tham, sân, si khổ não âu sầu

Nhẹ nhàng dứt bỏ không bi lụy

Nặng trỉu vương mang chỉ thấm đau

Tốt đạo đẹp dời theo ý Phật

Rạng ngời sáng nghiệp đến mai sau

Ngày đêm tự giác đường tu tỉnh

Tích đức tâm thành lợi kiếp sau.

                                    (Tùng Liên)

 

 

DƯỠNG TÁNH

Tu tâm dưỡng tánh để xây đời

Đón nhận hồng trần dạ thảnh thơi

Pháp Phật thiện tâm luôn sửa đổi

Lợi danh phi nghĩa bỏ đi thôi

Thiền môn chánh niệm tôn sùng đạo

Kinh pháp sáng lòng giác ngộ tôi

Tam Tổ sử lưu Thiên Tứ tự

Như Hoằng kế nghiệp dạ ngời ngời

(Tùng Liên)

 

                                   

HIẾU ĐẠO VI TIÊN

Công ơn phụ mẫu tợ non cao

Bất hiếu mẹ cha như thế nào?

Thương mẹ thăng trầm đời khó khổ

Nuôi con mòn mỏi bước gian lao

Đời cha lắm lúc nhiều lận đận

Hơi mẹ tưng tiêu ấm dạt dào

Săn sóc chăm nom từng giấc ngủ

Là người con hiếu dạ nôn nao

                                    (Tùng Liên)

 

 

BÀI HỌC NGÀN VÀNG

Phàm làm một việc gì

Phải nghỉ đến hậu quả

Hậu quả bài học ngàn vàng

Rất nên quý báu rõ ràng đâu sai

Lưu truyền con cháu gái trai

Tu tâm nhẫn nại trí tài cố công

Tránh ác làm lành Bố mong

Làm ác có lợi vàng ròng chớ nên

Làm lành lánh dữ cố lên

Thánh hiền di giáo phải nên ghi lòng

Hậu quả nhớ học hiểu thông

Tích thiện phước đức thành công xây đời

Sân, si, nóng giận, lắm lời

Cộc cằng, thô bạo tiếng đời dèm pha

Mắng chồng, hổn ẩu gào la

Chửi thề, đánh vợ mẹ cha buồn phiền

Ác lai quả báo nhãn tiền

Họa gây phải chịu than phiền trách ai.

                                    (Tùng Liên)

 

 

 

 

 

 

---o0o---

Vi tính: Nguyễn Văn Tâm

Cập nhật: 01-09-2011

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

                           Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544