Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 Pass It On, Pass It On!

Nguyet Nguyen

Pomaia, Italy March 20th 2010

 

If feelings seem to be gone,

Why should you hold on?

If saying it’s hard to move on

Coz your heart still goes on,

Why don’t you write sweet songs?

So love can be passed on,

Pass it on, pass it on…

***

If love’s like rageful flame - so strong,

Cannot even hold on

Sing along….sing along

So love can be passed on,

Pass it on, pass it on…

***

Whenever your heart goes on,

Love much those in darkness so long,

Hug in your arms real strong,

Their Lives depend upon

Your Love to be passed on!

Pass it on, pass it on….

 

 

Hãy Truyn Trao….Truyn Trao!

Nguyet Nguyen

Pomaia, Italy March 20th 2010

Nếu cm xúc dưng như tan biến,

Vy sao bn li mãi vn vương?

Nếu nói rng tht khó ngng thương

Bi trái tim mãi còn thn thc,

Vy hãy viết thành bn nhc du êm

Đ tình thương truyn đi cùng khp,

Hãy truyn trao…Truyn trao…

***

Nếu tình yêu như ngn la mãnh lit

Không mt thoáng t ngng vn vương,

Vy hãy hát….Cùng hát…

Đ tình thương truyn đi cùng khp,

Hãy truyn trao…Truyn trao…

****

Khi trái tim bn mãi thn thc,

Thương nhiu nhng ai chìm sâu - trong bóng ti dài lâu,

Hãy ôm cht trong vòng tay ca bn

Cuc sng h s tùy thuc vào:

Tình thương ca bn đưc chuyn trao!

Hãy truyn trao… Truyn trao…

 

 

 

 

 

---o0o---

 

Cập nhật: 01-04-2010

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544