Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 

  


Be Truly Kind

By Nguyet Nguyen 
 

If one ever asks,

What’s a meaningful life?

There’d be a reply

To ‘Be Truly Kind’ 
 

Like sunshine,

Radiating warm light,

Bringing hope to life,

And making others smile.  
 

Like music of the heart,

Dispelling grief and fears, 
Spreading one’s own cheers,

And wiping others’ tears. 
 

Like an ocean of nectar,

Blooms a heart with love

Fills a soul with peace

And kindles it with joy.  
 

And like Wishing-gem,

Having powerful skills,

Touching others’ feelings,

And accomplishing their wills. 
 

Let’s try to Be Truly Kind,

To Shine out

Kindness’

Through to others’ lives. 
 

It’d purify our mind

Transform mind inside

Bring peace to mankind,

And make a beautiful life.  
 

How nice!

To Be Kind,

And

To have a Meaningful Life! 
 

May every single thought

In our mind

Be blessed

By ‘True Kind’, 
 

And May every moment

In our life

Be filled

With ‘True Kind’,  
 

How nice!

To Be Truly Kind. 
 
 

Pomaia, Pisa Italy March 31st 2009

I’d like to dedicate this poem specifically
To all our gurus and Dharma teachers,
To H.H. Dalai Lama, to Karmapa XVII, to Lama Zopa Rinpoche,
To Gomo Tulku Rinpoche and to Geshe Tenzin Tenphel,
And to everyone on the 1
st International Bekindday 313 ’09
 
 

******************************************* 
 

Hãy Chân thật Từ ái

By Nguyet Nguyen

Pomaia, Pisa Italy March 31st 2009 
 

Nếu ai đó từng hỏi,

Sống ý nghĩa là chi?

Xin được đáp lời nghi

Là chân thật từ ái.  
 

Như ánh sáng mặt trời

Chiếu hơi ấm muôn nơi,

Mang hy vọng cho đời

Và nụ cười nơi nơi.  
 

Như tiếng hát con tim,

Xua tan đi muộn phiền,

Lan niềm vui vô biên,

Và lau dòng lệ phiền. 
 

Như cam lồ đại dương,

Nảy sinh muôn tình thương

Và thắp chiếu mười phương,

Bình an cùng vui sướng. 
 

Như Ngọc ước mani,

Có năng lực diệu kỳ,

Cảm động đến lòng bi,

Và thành tựu nguyện chí. 
 

Hãy huân tập ái từ

Để

Soi chiếu muôn nơi

Lòng nhân ái người ơi. 
 

Nó tịnh hóa tâm ta,

Khiến cho tâm an hòa,

Mang nhân loại hoan ca,

Và làm đẹp đời ta.  
 

Thật đẹp biết là bao!

Sống chân thật ái hòa

Đời nghĩa lý làm sao!  
 

Cầu xin cho mỗi niệm,

Trong tâm thức chúng ta

Được ân phước phát ra

Bằng tấm lòng từ ái, 
 

Và xin cho mỗi phút,

Trong cuộc sống chúng ta

Ngập tràn tâm an hòa

Của chân thật từ ái. 
 

Thật đẹp biết là bao!

Sống chân thật ái hòa. 
 

Xin kính dâng bài thơ này lên hết thảy Chư Thầy tổ tôn kính
Và đến tất cả nhân ngày lễ quốc tế BeKindday lần đầu tiên 313 2009 


Nguyet Nguyen QT in ILTK Pomaia Pisa Italy

 

 

---o0o---

 

Cập nhật: 25-03-2009

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544