Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thơ Văn Phật Giáo


...... ... .

 

 

 

Điệu Khiêu Vũ Chậm

Translated into Vietnamese by Nguyet Nguyen
Pomaia Pisa, Italy March 24
th 2009
 
 

 

 
Bạn đã tng ngm nhìn nhng trẻ thơ

Trên những vòng quay nga gỗ?

Hay đã từng lng nghe tiếng mưa rơi

rớt trên mt đt? 
 

Hay đã từng đui theo vòng bay vô đnh ca mt chú bươm bướm?

Hay chăm chú nhìn mặt tri khut dn vào bóng đêm? 
*****

Tốt hơn bn hãy chm rãi li

Đừng khiêu vũ quá nhanh

Thời giờ thật ngn ngi

Tiếng nhc sẽ không kéo dài.

*****

Bạn có chy sut mi ngày

Trên đường bay hay không?

Khi bạn hi,“Em có khe không?”

Bạn có nghe li đáp li không?

*****

Khi một ngày tàn lụi

Bạn có nm nghỉ ngơi trên giường?

Với cả trăm công việc làm ti

Vẫn tuôn chy trong đu bn không? 
*****

Tốt hơn bn hãy chm rãi li

Đừng khiêu vũ quá nhanh

Thời giờ thật ngn ngi

Tiếng nhc sẽ không kéo dài.

*****

Bạn đã tng bo vi con bn,

Chúng ta sẽ làm vào ngày mai?

Và trong lúc vội vã,

Đã không còn thấy được trong nó nét buồn đau?

*****

Bạn đã tng đánh mt liên lc,

Để một tình bn đp lãng quên.

Bởi chng bao giờ bạn có chút thời gian

Để gọi đin và nói li chào hi.

*****

Tốt hơn bn hãy chm rãi li

Đừng khiêu vũ quá nhanh

Thời giờ thật ngn ngủi

Tiếng nhc sẽ không kéo dài.

*****

Khi bạn chy đui quá nhanh đến mt nơi nào đó

Bạn đã t bỏ lỡ một na cuc vui đến nơi y đó ri,

Khi bạn lo lng và hi hả cả ngày

Nó chẳng khác mt món quà chưa từng được m

đã bị ném bỏ rồi.

*****

Cuộc sng không phi là mt cuc chy đui.

Hãy thong dong hơn vi

Hãy lắng nghe tiếng nhạc

Trước khi bn nhc sẽ chấm dt. 

 

 

SLOW DANCE

Written by a special girl in the terminal ill As her dying wish,
To send a letter telling everyone to live their life to the fullest, since she never will
. 

 

 
Have you ever watched kids 
On a merry-go-round? 
Or listened to the rain 
Slapping on the ground? 
Ever followed a butterfly's erratic flight? 
Or gazed at the sun into the fading night?

***** 
You better slow down. 
Don't dance so fast. 
Time is short.

The music won't last.

***** 
Do you run through each day 
On the fly? 
When you ask “How are you?” 
Do you hear the reply?

***** 
When the day is done 
Do you lie in your bed 
With the next hundred chores 
Running through your head?

*****

You'd better slow down 
Don't dance so fast. 
Time is short. 
The music won't last. 
***** 
Ever told your child, 
We'll do it tomorrow? 
And in your haste, 
Not see his sorrow?

*****  
Ever lost touch, 
Let a good friendship die 
Cause you never had time 
To call and say,'Hi' 
*****
 
You'd better slow down. 
Don't dance so fast. 
Time is short. 
The music won't last. 
*****

When you run so fast to get somewhere 
You miss half the fun of getting there. 
When you worry and hurry through your day, 
It is like an unopened gift.. 
Thrown away.

*****

Life is not a race. 
Do take it slower 
Hear the music 
Before the song is over.
 
 

 

 

 
  

 

Dear All,

PLEASE pass this mail on to everyone you know - even to those you don't know! It is the request of a special girl who will soon leave this world due to cancer. 
 

This young girl has 6 months left to live, and as her dying wish, she wanted to send a letter telling everyone to live their life to the fullest, since she never will. 
She'll never make it to prom, graduate from high school, or get married and have a family of her own. 
By you sending this to as many people as possible, you can give her and her family a little hope, because with every name that this is sent to, The American Cancer Society will donate 3 cents per name to her treatment and recovery plan.. One guy sent this to 500 people! So I know that we can at least send it to 5 or 6. It's not even your money, just your time! 
 
PLEASE PASS ON AS A LAST REQUEST. 
 
Dr. Dennis Shields, Professor 
Department of Developmental and Molecular Biology 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, New York 10461 
 

 

 

---o0o---

 

Cập nhật: 25-03-2009

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Thơ Văn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544