Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Thơ Ca Phật Giáo


...... ... .

 

Nụ cười trong cõi thanh tâm

Thích Thiện Hữu


Cực Lạc nơi miền khói bụi
Vô thường trong cõi hư không
Lất phất sương rơi hóa ngọc
Thắm trong nhân thế đóa hồng
 
Trong mưa có lời diệu pháp
Vọng từ ngàn thuở Linh Sơn
Cành trúc long lanh trước mặt
Dệt thành châu sáng thường chơn
 
Nụ cười trong cõi thanh tâm
Vẫn hát như hương Điều Ngự
Chút cành sen nơi Thiện Tự
Ngọt ngào vào tận xa xăm.
 
Lắng nghe chuông chùa tỉnh thức
Vô dư vẫn tại chơn tâm
Cành mai vàng đơm ngàn nụ
Vô sanh không nói tạ từ.

 

---o0o---

| Mục lục Tác gia |


Cập nhật ngày: 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thơ Ca

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com