Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Phật Học


   

 

 

TẬP SAN PHÁP LUÂN

TRAO ĐỔI KIẾN THỨC CƠ BẢN PHẬT HỌC
PL.2551 - DL.2008

TRONG SỐ NÀY
THÁNG 03 - MẬU TÝ

03 PHẬT PHÁP CĂN BẢN:

Lục Ba-la-mật

■ Thích Đức Thắng

24 GIỚI THIỆU KINH: Phật thuyết kinh bé gái trong bụng nghe pháp ■ Thích Tâm Nhãn

PHẬT GIÁO & XÃ HỘI:

28 Tìm hiểu về Phật giáo nhập thế ở Nhật Bản (tt) ■ Nguyên Hiệp

38 Các hình thức nhập thế của đạo

Phật ■ Khải Tuệ

48 NGHIÊN CỨU:

Đời như hoa đốm (tt)

■ Pháp Hiền cư sỹ

57 THÁNH TÍCH: Thánh Tích Kushinagar (tt), nơi đức Phật nhập Niết-bàn ■ Thích Trí Lộc

63 LỊCH SỬ:

Lược sử lá cờ Phật giáo

■ Hạnh Phước

68 TRUYỆN NGẮN:

Ngọn nến trong đêm

■ Mặc Không Tử

74 NGHỆ THUẬT: Hương Thiền

■ Cư sĩ Viên Trân

76 TU TẬP:

Thênh thang như bầu trời

■ Nguyễn Duy Nhiên (dịch)

82 TÂM THƯ: Thư về Thầy

■Tâm Minh

88 TRUYỀN THÔNG: Bàn về vai trò của truyền thông nhân sự

kiện loạt bài “Thiền sư Lê Mạnh

Thát và những phát hiện lịch sử” đăng trên Báo Thanh Niên

■ Nguyễn Duy Thanh

93 SỰ KIỆN:

Đại Lễ Vesak Liên Hợp Quốc

■ Thích Quảng Phước

THƠ

09 ● Pháp Hiền

73 ● Từ Niệm

87 ● Thiện Phước

NHẠC

Hội hoa đản Phật thơ: Hạnh Phương nhạc: Vũ Ngọc Toản

 

Xem nội dung

 

---o0o---

Trình bày: Linh Thoại

Cập nhật: 1-5-2008

 

Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Tập San Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au