Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Tập san Phật Học


...... ... .

 

TẬP SAN

NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ

Số 10 - Vu lan Pl. 2548 - Phổ biến nội bộ 

 

 Hình bìa:  Thư pháp của cố HT Thích Đức Nhuận, ‘Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chơn.

 

---o0o---

[ Mục Lục] [01] [02 ] [03 ] [04] [05 ] [06] [07] [08]

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 8-2004

 

Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Trang Tập San Phật Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au