Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Nguyên An Trà My


...... ... .

 
 

Cư sĩ Nguyên An Trà My sinh năm 1953 tại Sóc Trăng, Việt Nam. Trưởng thành tại Đà Lạt. Từ 1972 đến 1975, sinh viên Trường Đại Học Mỹ Thuật Sàigon. Định cư tại Melbourne, Úc châu từ năm 1978. Tốt nghiệp Cử nhân ngành Multiculturalism tại Đại Học Victoria năm 1996. Hiện là là chuyên viên làm hình ảnh digital, làm thơ, vẽ tranh.... ngoài ra còn làm công quả cho các chùa tại tiểu bang Victoria.

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bìa sách do Trà My thực hiện


 

 


---o0o---

Cập nhật : 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600