Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Tịnh Minh
Đặng Ngọc Chức


...... ... .

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Dấu chân chợ tết . Tịnh Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Chiếc chìa khóa. Tịnh Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ở trọ , tưởng niệm Trịnh Công Sơn . Đặng Ngọc Chức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Ernest K. S. Hunt. Tịnh Minh dịch

 

---o0o---
 

TỊNH MINH - ÐẶNG NGỌC CHỨC

 

Cử nhân văn học Anh Mỹ, cao học năm thứ 2 Phật Khoa ÐH Vạn Hạnh, nguyên Hiệu Trưởng trường trung học tư thục đệ nhất và đệ nhị cấp Bồ Ðề Ninh Hòa, Khánh Hòa. Nguyên giảng viên phân khoa Phật Học Viện Ðại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, Việt Nam. Hiện là giảng viên Anh Văn tại một số trường Ðại Học Dân Lập, TP. HCM. Cộng tác viên tuần san và nguyệt san Giác Ngộ, chuyên về văn học Phật giáo.

 

CÔNG TRÌNH VĂN HỌC
 

  1. Cuộc Ðời Ðức Phật (1984) - The Life of Buddha. According to the legends of ancient India, by A. Ferdinand Herold, translated from the French by Paul C. Blum, third printing, 1960. Bản dịch Việt ngữ.
  2.  Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài.tựa đề mới là Chủ Nhựt Ngày Xanh (1992) – The Buddha And His Teaching    (1962) by Ernest K. S. Hunt. Bản dịch song ngữ Anh Việt, giáo trình Anh Văn cho các trường Trung Cấp Phật Học, Việt Nam.
  3. Nhân Loại Với Tôn Giáo (1990) – The Great Religions by Which Men Live (1956) by Floyd H. Ross and Tynette Hills. Bản dịch Việt ngữ.
  4. Thi Kệ Pháp Cú Kinh (1995) – Dhammapada (1971) by Narada. Bản dịch song ngữ Anh Việt.
  5. Từng Giọt Nắng Hồng - soạn dịch Việt ngữ, tập 1, 1998 – Harvard Oriental Series - edited with the cooperation of various scholars, by Charles Rockwell Lanman,1990.
  6. Lý Thuyết Và Phương Pháp Phiên Dịch Anh Văn Cao Cấp - soạn dịch Việt Anh, 2000 – Advanced English For Translation, by Dennis Chamberlin and Gillian White, 1978.
  7. Khảo Luận – văn học và triết học Phật giáo đăng rải rác trong Tuần san và Nguyệt san Giác Ngộ.

 


---o0o---

Cập nhật : 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600