Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

TK Thông Thanh Khánh


...... ... .

 

Tình hình xã hội- tôn giáo trước khi Phật giáo du nhập vào Chăm pa.

Thời điểm Phật giáo du nhập tại Chăm pa.

 Kathara và sự định hình của trung tâm Phật giáo đầu tiên.

Dấu tích Phật giáo Panduranga.

Phật viện Vihara Đông Dương.

Hình tượng Bồ tát trong nghệ thuật điêu khắc Chăm Pa.

Từ sự kiện thành Vesali đến biến đổi dòng Phật giáo đại thừa Chăm Pa.

Quan niệm tính chất mật thừa trong xã hội Cham Pa.

Thiền với vũ điệu Chăm.

Tư tưởng canh tân Phật giáo dưới thời vua Jaya Shimharman III Chăm Pa

Tìm hiểu ảnh hưởng Phật giáo trong mẫu hệ Chăm

Hình tượng Kut trong cuộc sống tín ngưỡng dân tộc Chăm.

Phú Quí, hòn đảo của những di sản Phật Giáo

Nai Tang Ya Bia Tapah

 

---o0o---

Cập nhật : 01-06-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600