Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ


...... ... .

 
 

 

 

 Reduction to The Nothingness, Tuệ Sỹ.

Giới Thiệu Phẩm Phương Tiện Thiện Xảo, Kinh Duy-ma-cật, Tuệ Sỹ.

Giới Thiệu Phẩm Văn-thù thăm bịnh, Kinh Duy-ma-cật. _Tuệ Sỹ,

Duy-ma-cật Với Các Đại Thanh Văn. Tuệ Sỹ

Kính Viếng Giác Linh Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải. Tuệ Sỹ

Đối Biện Bồ Tát.Tuệ Sỹ

Dẫn Vào Tâm Kinh Bát Nhã.- Tuệ Sỹ,

Cửa Vào Tuyệt Đối. Tuệ Sỹ,

Phát Triển Tâm Từ.Tuệ Sỹ

Những Giá Trị Phổ Quát Của Bồ Tát Hành. Tuệ Sỹ

Nhân đọc Triết Học Thế Thân (bản việt dịch). Tuệ Sỹ

Về Những Minh Họa Từ Thiền Uyển Tập Anh. Tuệ Sỹ

Trung Luận Kệ Tụng Phạn-Tạng-Hán Đối Chiếu Toàn Dịch. –  Nguyễn Tiên Yên. Giới Thiệu của Tuệ Sỹ.

Budhist Foundation of Economics. LA VOIE DE L’EVEIL. Tuệ Sỹ 
Huyền thoại Duy-Ma-Cật. Tuệ Sỹ

Huyền thoại Duy-Ma-Cật. Tuệ Sỹ

Lễ ra mắt tập sách Huyền thoại Duy-Ma-Cật. Huệ Trân

 

Kinh :


Kinh Trung A Hàm.Thích Tuệ Sỹ dịch
Kinh Tăng Nhất A Hàm . Thích Tuệ Sỹ dịch
Kinh Tạp A Hàm . Thích Đức Thăng dịch
Kinh Trường A Hàm Thích Tuệ Sỹ dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết.  Thích Tuê Sỹ dịch

Thắng Man Giảng Luận. Thích Tuê Sỹ dịch

Luật:

 

Bát quan trai giới. Thích Tuệ Sỹ

Một thời truyền luật. Thích Tuệ SỹTriết Học

 Tánh không luận là gì ?  Tuệ Sỹ
 Tư tưởng Phật giáo đối diện với hư vô Tuệ Sỹ
 Mười Huyền Môn: trật tự của thế giới... . Tuệ Sỹ
Luận Thành Duy Thức. Tuệ Sỹ dịch
Phật dạy chăn trâu. Thích Tuệ Sỹ
Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông Thích Tuệ Sỹ
Truy tìm tự ngã. Tuệ Sỹ
 Sự hủy diệt của một trào lưu tư tưởng Tuệ Sỹ

 

Thiền học:

Thiền Luận.  Tuệ Sỹ dịch

 

Truyện :
Gốc Tùng . Tuệ Sỹ
Sư Thiện Chiếu . Tuệ Sỹ
Piano Sonata 14 . Tuệ Sỹ
Đôi nét về Thích Tuệ Sỹ 
 

Thơ :
Giấc Mơ Trường Sơn

Thơ, Tiểu Khúc Phật Đản.  Tuệ Sỹ

 

Tài liệu khác:

Giới thiệu tổng quát công trình dịch thuật của TT Tuệ Sỹ
 

 


---o0o---

Cập nhật : 1-2-2010


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600