Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh


 

 

 

 

 

Kinh A Di Đà  . HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa . HT Thích Trí Tịnh dịch 

Kinh Đại Bảo Tích ( trọn bộ 9 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn. HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Nghiêm ( trọn bộ 8 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ . HT Thích Trí Tịnh dịch 

 

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. HT. Thích Trí Tịnh

Phật giáo luôn ở trong lòng của dân tộc. HT Thích Trí Tịnh
Hương Sen Vạn Đức. HT Thích Trí Tịnh
Kỷ yếu trùng tu Chùa Vạn Đức
Lễ mừng khánh tuế HT Thích Trí Tịnh
Thông bạch về công trình ấn loát bộ " Trí Tịnh Toàn Tập"

 

 

 

---o0o---

 

 Cập nhật: 18-12-2010


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com

Địa chỉ gởi thư:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544