Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa


...... ... .

 
 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu Khánh Thành Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hiện Tình Phật Giáo Việt Nam
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chú Đại Bi Lược Giải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạt Ma Huyền Trang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cốt Tủy Nghi Lễ Phật Giáo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ Đàm Quốc Nội Quốc Ngoại
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những Bước Chân Đi Qua
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trúc Lâm Thiền Phái Tại Huế
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Thức Chẩn Tế Cô Hồn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hiền Lương Chí Lược Tân Biên
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thiền Môn Văn Điệp (Hán Văn)
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Thức Tụng Niệm Đặc Biệt
 

 
     
 
     
 
 
     
 
     
 
 
     

Chân bước nhẹ vào chùa
Đừng nói chuyện hơn thua
Thân và tâm an trú
Trong chánh niệm Phật thừa

(Thơ của HT Tín Nghĩa)

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, 615 N. Gibert Rd, Irving, TX 75061- 6240. USA.
Tel: 972. 986 1019. Fax: 972. 790 5855.
Email: 
tudamhaingoai@yahoo.com;

Website:
http://www.tudamhaingoai.org/

 ---o0o---

Khởi đăng : 01-10-2004
Cập nhật : 01-08-2007


       

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600