Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

 

Hòa Thượng Thích Thiện Châu


...... ... .

 

Dịch Kinh :

Kinh Bại Vong. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Giết Giận. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Phạm Hạnh. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Tham Sân Si. HT. Thích Thiện Châu dịch
Ba Kinh Tỉnh Lặng . HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Bốn Niệm Xứ . HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Chân Hạnh Phúc. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Chuyển Pháp Luân . HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Những Con Thiêu Thân. HT. Thích Thiện Châu dịch


Trước tác :

Thiền định với cuộc sống hôm nay . HT Thích Thiện Châu 
Đường về xứ Phật (đồng tác giả), Sà
i Gòn 1964
Tin Tưởng, 1964
Vài lá Bồ đề, Paris 1972
Phật Tử, Sàigòn 1972
Nghi Thức Lễ Phật, Paris 1968
Pháp Cú (Dhammapada) dịch từ Pàli, Paris 1980
Tìm Đạo, TP HCM 1996---o0o---

Cập nhật : 01-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600