Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm

(1917-1990)


 

 

 

 

Lược sử Phật Giáo Ấn Độ. HT Thích Thanh Kiểm

Thiền Lâm Bảo Huấn. HT Thích Thanh Kiểm dịch

Giáo lý Nguyên Thủy Phật giáo. HT. Thích Thanh Kiểm

Luật học đại cương. HT Thích Thanh Kiểm

Khoá Hư Lục. HT Thích Thanh Kiểm dịch

Tư tưởng Không trong Kinh Bát Nhã. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

Kỷ yếu Tưởng niệm HT Thích Thanh Kiểm

 

---o0o---

Cập nhật : 01-02-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544