Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Tấn Tuệ
Bút danh: Đinh Hồi Tưởng


...... ... .

 

 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đóa hoa thiền . Thích Tấn Tuệ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)Chùa Một Cột . Thích Tấn Tuệ

 

Những tác phẩm  khác :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một thoáng bâng khuâng ( thơ, 1992)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cánh nhạn đường mây ( thơ, 1994)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gió từ tay Mẹ ( thơ, 1997)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ẩn Hiện ( thơ, 2000)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hương lòng ( thơ, 2000)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời trong hoa ( thơ, 1997)---o0o---

Khởi đăng: 01-01-2002
Cập nhật : 01-09-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544


home.gif (2141 bytes)